Skip to content

Helvetinkolun rotko EarthCache

Hidden : 02/20/2005
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(Skip to English section)

Tämä on Earthcache joten et löydä paikalta kätkörasiaa tai lokikirjaa tähän kätköön liittyen. Tällä Earthcachella käynti osoitetaan suorittamalla kätkökuvauksessa kerrotut tehtävät. Earthcacheen eli maakätköön kuuluu oleellisena osana kohteen geologiaan liittyvä opetuksellisuus.

Tämä Earthcache esittelee Helvetinkolun rotkon

Helvetinjärven Kansallispuistossa on kaksi hautavajoamaa jotka muodostuivat xxx-yyy miljoonaa vuotta sitten, jolloin suuret voimat siirtelivät maankuorta ja synnyttivät kansallispuiston jylhät maisemat jälkipolvien ihailtaviksi. Kansallispuisto soveltuu hyvin päivä- ja telttaretkeilyyn. Helvetinkolu, alueen rotkoista suurin, on ollut tunnettu matkailunähtävyys jo 1800-luvulla. Yhä edelleen Kolu on puiston suosituin käyntikohde. Se on kapea, leveydeltään vain parimetrinen sola, joka laskee jyrkästi järven rantaan.

Helvetinkolua pohjoisempaan, syvempään siirroslinjaan on muodostunut kapeiden ja jyrkkärantaisten rotkojärvien jono: Iso Helvetinjärvi, Pitkä Helvetinjärvi, Luomajärvi ja Kovero. Kalliojyrkänteet kohoavat korkeimmillaan 180 - 210 metriä merenpinnan yläpuolelle. Monin paikoin jyrkänteet nousevat pystysuorina seinäminä kymmenien metrien korkeuteen järvien vedenpinnantasosta

Kallioperän murroslinjat ja ruhjevyöhykkeet näkyvät Suomen maisemissa pitkinä, kapeina ja yleensä suoraviivaisina laaksoina, joita reunustavat tavallisesti jyrkkärinteiset kalliot. Peruskallio on kokonaisuutena pirstoutunut lohkoiksi, jotka ovat liikkuneet toistensa suhteen, mutta säilyneet itse ehjinä. Laaksot, joista rikkoontunut kallioperä on kulunut pois, näkyvät maisemassa usein kapeina pelto- ja suojuotteina. Ne myös ohjaavat yleisesti jokiemme kulkua ja monet liuskaiset ja sokkeloiset järvialtaamme ovat saaneet perusmuotonsa kallioperämurrosten määrääminä. Murroslaaksojen kallioperä on rikkonaisinta laaksojen keskellä ja niiden pohjat ovat tavallisimmin paksujen sedimenttikerrosten peitossa. Huomattavia eroosion kuluttamia murroslaaksoja ovat mm. Porkkalan-Lahden ja Korouoman murrokset sekä mittavat Oulankajoen, Utsjoen, Lemmenjoen ja Kevojoen laaksot. Jyrkkäpiirteisiä repeämälaaksoja taas edustavat mm. Ruoveden Helvetinkolu, Virtain Toriseva ja Kuusamon Julma-Ölkky. Monet suuret järvialtaat, kuten Näsijärvi ja Päijänne sijoittuvat suurelta osin ristikkäin käyvien kallioperämurrosten vyöhykkeeseen. Erityisen selvästi kallioperän rikkonaisuus tulee näkyviin Saaristomeren alueella .

Helvetinjärven kallioluonto on runsasta ja monipuolista, joista parhaimmat palat esiintyvät Helvetinkolun pohjoispuolelle syntyneiden rotkojärvien ympäristöissä. Kallioiden lakiosissa, jyrkänteillä, kalliohyllyillä ja -raoissa, tyviosissa sekä onkaloissa asustaa oma tyypillinen kasvilajistonsa. Pinnanmuotojen lisäksi lajivalikoimaa säätelee ilmansuunta, valoisuus ja varjoisuus, kallion suojaus, kivilaji sekä valumavedet. On siis ilmeistä, etteivät hyvin laajat samojen lajien esiintymät valtaa koko kallioita, vaan erilaisia kasviyhdyskuntia kasvaa vieri vieressä. Lajimäärä voisi kuitenkin olla suurempikin, mutta Helvetinjärven kallioiden niukkaravinteisuus ei riitä monelle vaateliaalle lajille.

Miten Helvetinkolulle pääsee? Ks. luontoon.fi.

Jotta voit merkitä logatuksi tämän kätkön sinun täytyy suorittaa seuraavat tehtävät:

1) Mitkä ovat Helvetinkolun mitat? Pituus, leveys ja syvyys? Käytä GPS laittettasi tai mitä tahansa muuta keinoa rotkon mittaamiseen.

2) Kuinka monta vuotta (xxx - yyy) sitten Helvetinkolu muodostui ja miksi?

3) Vapaaehtoisena lisätehtävänä ota kuva itsestäsi ja GPS laitteestasi rotko taustalla.

Sinun ei tarvitse odottaa loggauslupaa, mutta asiattomat logit tullaan poistamaan. Omistaja vastaa jollain aikavälillä viestiin, mikäli vastauksissa on epäselvää.

Lähetä vastauksesi kätkön omistajalle vaikkapa tällä viestilinkillä. Kirjoita viestin otsikoksi "Helvetinkolun rotko". Jos valitset viestin alta "I want to send my email address along with this message" vastaamiseni helpottuu.

Geocache Description in English:

This is an Earthcache so you won't find any items, box, physical cache or logbook at this site. You can log your visit by performing the given tasks below. Each EarthCache provides educational notes about the geology of the current place.

This Earthcache presents you the Helvetinkolu Gorge.
The Helvetinjärvi National Park include two rift valleys which have been formed xxx-yyy million years ago by displacement of the earths crust. Today this rugged scenery attracts hikers for both day trips and camping. Helvetinkolu, the most famous gorge in the area, has attracted visitors since 1800s, and it is still the most popular destination in the Park. It is narrow, only a couple of metres wide cleft, which descends steeply to the lake side.

Lakes Kovero, Luomajärvi, Iso Helvetinjärvi, Pikku Helvetinjärvi and Pitkä Helvetinjärvi form a narrow steeply sided chain in the deepest fault, north of Helvetinkolu Gorge. At their highest points the fault-line scarps reach a height of 180-210 metres above the sea level. At some places the sheer cliff faces of the lakeshores rise up to tens of metres from the lake water level.

The vegetation on the cliffs of Helvetinjärvi is lush and diverse. The most spectacular sights are on the north side of Helvetinkolu in the area around the lake that has formed there. The tops of cliffs, steep slopes, rock shelves, crevices, the bottoms of rock walls and cavities each have their own characteristic type of vegetation. As well as the type of surface they grow on vegetation is effected by the direction in which it faces, sunlight and shade, how it is sheltered by cliffs, the type of rock it is growing on and how much run-off water the growth spot gets. For these reasons one cliff-side is not likely to have one uniform type of vegetation but different plant colonies right next to each other. By this reasoning the number of species in the area could be larger, but the cliffs are rugged and have few nutrients, which makes it impossible for more demanding species to survive there.

How to get there? Please see the outdoors.fi.

To log this cache you must do following tasks in given coordinates:

1) What is the length, width and depth of Helvetinkolu? Use your GPS receiver or any other method to measure the gorge.

2) How many years ago (xxx - yyy) the Helvetinkolu gorge was formed and why?

3) Optionally upload a photo of you (or your group) with a gorge in the background and your GPSr in your hand.

You don't have to wait for a logging permission, but any incomplete logs will be deleted. Cache owner will reply something for post if there is some faults in answers.

Send your answers (for example via this message link) to the cache owner. Title your post "Helvetinkolun rotko". If you enable selection "I want to send my email address along with this message" it is easier for me to reply.

Additional Hints (No hints available.)