Skip to content

<

Kuttingen

A cache by pielewiele 22 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/15/2005
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Een wandeling van ongeveer 9,5 km door heuvelachtig terrein, weilanden, beekdalen en natuurgebieden van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en stichting Limburgs Landschap. Respecteer het vee en de natuur. A walk of about 9,5 km through hilly grounds, grazings, brook valleys and wildlife areas from Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten and Stichting Limburgs Landschap. Respect the cattle and the country.

Parkeer je auto hier. You can park your car here.

N50°46.080'-E005°56.183'

 

WP1 N50°46.014' - E005°56.272'

Welke woord staat onder m.u.v. op dit verkeersbord?

Which word is standing under m.u.v. on this road sign?

Hoeveel letters E staan er in deze tekst? How many numbers E are there in this word?

Getal-number=A

Totaal aantal letters in dit woord? How many letter are standing in this word?

Getal-number=BC

 

WP2 N50°4A.(B+C)(A-B)(C-B)' -E005°AA.(B+C)(C)(B+C)'

Noteer het jaartal in de gevel. Write down the year visible in the outside wall.

Jaar-year=FGHI

 

WP3 N50°46.FH(C-A)' - E005°55.C(G-F)(B+F)'

Aantal hoefijzers in een gevel? Number of horseshoe in one outside wall?

Aantal-number=D

 

WP4 N50°46.(F-B)AG' -E005°55.(I-H)(H+F)(F-B)'

Huisnummer Natuurmonumenten Noordeinde? Number of the house from Natuurmonumenten Noordeinde?

Getal-number=JK

 

WP5 N50°46.FIJ' -E005°55.A(I-G)K'

Hoeveel meter afstand moet je hier minimaal aanhouden? How many metre at least keep one's distance?

Meters-metre=LM =25

 

WP6 N50°46.FMB' - E005°55.BCJ'

Hoe oud is Victor Westhoff geworden? What was the age of Victor Westhoff?

Leeftijd-age=NO

 

WP7 N50°46.KNJ' -E005°55.(N-G)(O-F)(O-H)'

Hoeveel letters A staan in de latijnse zin? How many numbers A are in this latin sentence?

Aantal-number=P

 

WP8 N50°45.CNK' - E005°55.KOP'

Wat is de som van het 10 cijferig telefoonnummer van Terveen? What is the sum from 10 digits phonenumber of Terveen?

Totaal-sum=Q

 

WP9 N50°45.(24*Q-J)' - E005°54.(24*Q+J*H)'

Noteer het aantal km naar de plaats waarvan de woordwaarde gelijk is aan het nummer van het fietsknooppunt minus 5 Als A=1 B=2 C=3 enz. Write down the distance of the place which the value of the word is equal to the number from the "fietsknooppunt" minus 5 . If A=1 B=2 C=3 etc Aantal km-number km=R

 

WP10 N50°45.(Q/R)(N/L)(H)' - E005°54.JR(L*P)'

Woordwaarde van de naam van deze camping? Als A=1 B=2 enz What is the value of the word from the name of this camping side? If A=1 B=2 etc

Woordwaarde-value=S

Camping De Grens is gesloten/closed

 

WP11 N50°45.(5*S-30)' -E005°54.(13*S-11)'

Hoeveel blauwe wandelpaaltjes staan hier? How many blue walkingsign on the stakes can you see here?

Aantal-number=T

 

WP12 N50°45.O(T*H)(P*T)' - E005°55.KQ'

Welk nummer staat op dit lichtpunt? De eerste twee cifers is gelijk aan de eerste twee cijfers achter de blauwe A.

Which number is on the point of light? The first two digets are equal on the first two digets behind the blue A.

getal-number=U

 

WP13 N50°45.(R-T)(K)(R+T)' - E005°55.23*U'

Welke huisnummers zie je hier? het laagste=V hoogste=W

Which housenumbers are here? The lowest=V the highest=W

 

WP14 N50°45.{O)(P)(N)' -E005°55.{(V+W)/T}(F)(L)'

Som van aantal letters V en P ? Sum of number of letters V and P ?

Aantal-number=X

 

WP15 N50°45.(X+B)(T)(X)' -E005°56.(X-H)(U-O)'

Als je meer wilt weten over zwemmen in oppervlaktewater? Mag je hier naar toe bellen ?????????? Som van telefoonnummer plus 10 ?

Sum of telephonenumber plus 10 ?

Som-sum=Y

 

WP16 N50°45.20*Y'- E005°55.(2*X)(S+X)'

Woordwaarde van de afkorting van dit instituut. Dit zijn de eerste 4 hoofdletters acher het ministerie logo

Value of the word from the initials of this institute.

Woordwaarde -value=Z

 

Cache N50°45.(Z-V)*(Y-W)-(X*S)-M' -E005°56.(3*Z)'

Additional Hints (Decrypt)

NOPQSTUV=38 WXYZAB=26 CDE=45 FGH=90 IJKLM=106
Baqre ubhg.Haqre jbbq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)