Skip to content

Tri Grácie/Three Graces Multi-cache

Hidden : 04/25/2005
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Místo je znacne frekventované, proto je cache uložena stranou v lese.
The place is considerably busy so the cache is hidden aside in a forest.


Lednicko-valtický areál – Svetove unikátní oblast, v níž byla krajina dlouhodobe pretvárena v harmonicky pusobící celek volné prírody, parku, rybníku a kanálu, doplnený radou architektonických staveb. V roce 1997 byl zarazen na seznam památek Svetového kulturního dedictví UNESCO.
Chrám U Trí Grácií – Klasicistní kolonáda z r.1825. Sousoší trí antických bohyní vytesáno z jednoho kusu kamene socharem M.Fischerem.

Virtuální prohlídka : http://www.virtualtravel.cz/lednicko-valticky-areal/chram-u-tri-gracii.html

V tesné blízkosti sousoší Tri Grácie roste borovice lesní (Pinus Silvestris), stará okolo 120 let. K deformaci kmene došlo zrejme brzy po výsadbe, patrne opakovaným závalem snehu. Pozdeji borovice lákala svým bizardním zjevem a snadnou dostupností kmene. Pod náporem tisícu návštevníku byl kmen z velké cásti zbaven ochranné borky i pod ním uloženého mízovodného kambia. Mechanicky je silne poškozena i samotná drevovina borovice, v níž slunecní úžeh vytvoril cetné praskliny, do nichž nalétávají spory drevokazných hub.

Zadané souradnice Vás privedou k chrámu U Trí Grácií. Spocítejte všechny Dórské a Jónské sloupy celé stavby. Pocet Dórských sloupu je císlo A, pocet Jónských sloupu je císlo B. Vypoctete souradnice cache :

N1 = N - ((A:2)*A + (B:2))
E1 = E - ((B:2) + B + (A*A))

Hodne štestí.


Lednicko-valtický areál – Unique, world-renowned distrikt in which the landscape was formed over a long period in harmony with the entire free nature, parks, ponds and canals, supplemented by a series of architectonic buildings. In year 1997 it was included in the list of memorials of World Cultural Inheritance of UNESCO.

The Temple of the Three Graces – Classicist colonnade from 1825. Sculptures of three ancienit goddesses carved from one piece of stone by the skulptor M.Fischer.

Virtual tour : http://www.virtualtravel.cz/lednicko-valticky-areal/chram-u-tri-gracii.html

In the vicinity of the sculpture Three Graces is growing forest´s pine (Pinus Silvestris), it´s about 120 years old. The deformation of strain was probably soon after planting, probably repeated snow cave. Mechanically is very heavily damaged a wood of pine.In the vicinity of the sculpture Three Graces is growing forest´s pine (Pinus Silvestris), it´s about 120 years old. The deformation of strain was probably soon after planting, probably repeated snow cave. Mechanically is very heavily damaged a wood of pine.

This cache is located by the Temple of the Three Graces. Count up Dor´s and Ion´s columns on the all building. Number of the Dor´s columns is A, and number of the Ion´s columns is B. Calculate coordinates of cache :

N1 = N - ((A:2)*A + (B:2))
E1 = E - ((B:2) + B + (A*A))

Good luck.Additional Hints (Decrypt)

i xberarpu fgebzh
va ebbgf bs gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)