Skip to Content

This cache has been archived.

DarkLord Reviewer: Archivace listingu keše

DarkLord Reviewer

More
<

RYTÍR

A cache by AGP-team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/08/2005
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Chtel bych Vás pozvat severne od mesta Kunštát kde se nachází malá, ale velmi zajímavá obec Rudka. Leží na východním okraji Ceskomoravské vrchoviny v nadmorské výšce okolo 500m n. m. Blízko obce se dríve (v první polovine 19.stol) težila železná ruda a grafit, nyní je zde v provozu pískový lom (silnice smerem na Nýrov). Nedaleko od obce se nachází obnovená zemljanka, která má upozornit na místní partyzánské hnutí, které zde existovalo za druhé svetové války a praveké hradisko Strážný, kde se zachovaly dva valy. Pri jižním okraji obce vznikl v první polovine minulého století v bývalém lomu velmi zajímavý areál s nekolika sochami, jeskyní a rozhlednou.
Jeskyne blanických rytíru
Jeskyni vytesal na zakázku kunštátského starosty sochar-samouk Stanislav Rolínek (1902-1931), a to pouze jednoduchými nástroji jako jsou nužky na ovce nebo hasicská sekera. Jeskyne ukrývá celé spící svatováclavské vojsko vcetne samostatného svatého Václava. Jeho dílo je i nekolik dalších soch vcetne pozustaku 14m vysoké sochy prvního ceskoslovemského prezidenta Tomáše Garigua Masaryka z roku 1938. Protože nacisté za druhé svetové války tyto sochy nicili, místní obcané sochu na ochranu pred tímto nebezpecím obezdili. Nemci na podvod prišli až v roce 1942 a ze sochy tak do dnešních dob zbyly jenom obrí boty.
Park kolem jeskyne, který má charakter botanické zahrady, doplnují další pískovcové sochy vzniklé na mezinárodních sympoziích konaných zde od roku 1992.
Rozhledna
Nad celým areálem nechal ješte kunštátský starosta František Burian v roce 1931 postavit rozhlednu, která je podle neho Burianovou pojmenována. Poskytl tím navíc práci nezamestnaným v období hospodárské krize. Burianova rozhledna stojí na krídovém kopci zvaném Milenka vysokém 580 metru. Z rozhledny je nádherný výhled do okolí, na Ceskomoravskou i Drahanskou vrchovinu.
Otvírací doba : duben - ríjen Út - Ne 9-12, 13-16
listopad - brezen So-Ne, svátky

K cache se dá jít okolo pres louku, takže je prístupná porád.

Prosím a opetovné peclivé uschování cache.

(english)

I would like you invite north of cities Kunstat where finds dinky municipality sanguine. Lies in the East margin Ceskomoravske highlands in above sea level altitude round 500m n. m. near municipality earlier (in first half 19.seat) extract iron ore and plumbago, now's here into service sand fracture (road towards Nyrov). Close to municipality finds regenerated dugout, which has refer to local partisan motion, which here subsisted secondly world's wars and primeval hradisko guard, where conserve two rampart. At southern margin municipality arose in first half last century in former fracture intriguing premises with a number of statuary, cave and outlook - tower.
Cave skinny ruling
Cave hew out bespoke kunstatskeho chief magistrate statue- self-taught person Stanislav Rolínek (1902 - 1931), namely only simple tool as are scissors on sheep or fire - fighting axe. Cave hide away whole sleeping svatovaclavske army inclusive independent holy Vaclav. His work is also several of other statuary inclusive surviving relatives 14m high statuary 1st Czechoslovak president Tomase Garigua Masaryka from of the year 1938. Because Nazidom secondly world's wars these statuary annihilate, local statue on protection before herewith danger wall in. Germans on cheat came as far as in the year 1942 and from statuary so to the today's time be left only giant shoes.
Park about cave, which has character botanical garden, support next sand - stone statuary postneuritic on international workshop practised here since 1992.
Outlook - tower
Above whole premises let yet kunstatsky chief magistrate Francis Burian in the year 1931 build outlook - tower, which is according to him Burianovou named. Provided by in addition work unemployed in phase economic crisis. Burianova outlook - tower costs on chalk hill yclept lover high 580 metre. Z outlook - tower is gorgeous view to the surroundings, on Ceskomoravskou and Drahanskou highlands.
Opening hours : April - October Ut - no 9- 12, 13 - 16
November - March So- no, festival

K cache puts go round over meadow, so that is accessible always.

Additional Hints (Decrypt)

an mrzv, ir iýxyraxh fxáyl
haqresbbg, va erprff ebpxvrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.