Skip to content

Sezam Multi-cache

Hidden : 08/13/2005
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Turisticky orientovana, nenarocna Multi-Cache


Sezam

SK:
Najmladšia sopka, nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe je Pútikov vŕšok. Ide o plochý kužeľ so zarovnaným vrcholom, zložený z trosiek, ktoré sú sfarbené do červena. V bočnom, južne orientovanom svahu sopky sa nachádza jaskyňa Sézam.
Ide o prieduch, ktorým pri výbuchu a pravdepodobne aj po ňom, unikali plyny z útrob vulkánu. Niektorí odvážlivci sa spustili kolmým prieduchom, ktorý sa nachádza v ľavej časti jaskyne, asi do hĺbky 30 metrov, existujú ale obavy, že vo väčšej hĺbke by mohli byť smrtiace plyny.
Sopka sa vyliala pravdepodobne dva razy. Výskumy uvádzajú, že to bolo naposledy pred cca 102 000 rokmi. Aj napriek tomu, že ide o mladú sopku, obnovenie jej činnosti už vulkanológovia nepredpokladajú.
Vulkanizmus na území Slovenska prebiehal predovšetkým v období treťohôr a doznieval na začiatku štvrtohôr. Vulkanická aktivita sa začala približne pred 16,5 miliónmi rokov a posledná bola pred stotisíc rokmi. Išlo práve o Pútikov vŕšok, ktorý je medzi vyhasnutými sopkami iba akýmsi „výrastkom". Svojím vekom 102 000 rokov je podstatne mladší ako iné sopky.

Pútikov vŕšok s jaskyňou Sézam je pre obyvateľov neďalekej Tekovskej Breznice mimoriadnou prírodnou raritou, ktorá láka turistov k tejto nielen najmladšej, ale tiež najlepšie zachovanej sopke na Slovensku. Obec tu vybudovala žltou farbou značený náučný chodník, ktorý prechádza popri parkovisku a po dvoch kilometroch vás dovedie k jaskyni.

Výstraha:
V prípade, že sa (napriek upozorneniu) odvážite vstúpiť do jaskyne, dávajte pozor najmä na deti a zvieratá! V ľavej časti jaskyne sa terén prudko zvažuje k ústiu spomínaného prieduchu, ktorý je kolmý a cca 30 metrov hlboký. Na dne jaskyne je jemný granulovaný podklad, ktorý by v prípade pošmyknutia sa, urýchlil pád do priepasti.

EN:
The youngest volcano in Slovakia as well as in Europe is Pútikov vŕšok. The south-oriented uphill slope contains the cave Sézam.
It served as an air channel for gases escaping from the volcano during a volcanic eruption. Several people were able to descend to the vertical channel as far as 30 metres. Getting deeper is dangerous because there are probably deadly gases.
The volcano probably erupted twice. According to the research the last eruption took place about 102 000 years ago. Although it is a young volcano, volcanologists don't think it will ever become active.
Volcanic activity was common in Slovakia during the Neogene and Quarternary periods. It started approximately 16.5 million years ago, the last one was about 100 thousands years ago here.

Putikov vrsok with the Sezam cave is a rare sight for people from Tekovska Breznica. It is the youngest and most preserved volcano in Slovakia. A nature trail marked with yellow colour, which was built by the village of Tekovska Breznica, leads along the parking lot and will take you to the cave after about 2 km walk.

Warning:
If you dare to enter the cave, be careful and take care especially about little children and animalsyou bring with you. The left hand side of the cave becomes very steep and ends with a 30 metre deep chasm. The floor of the cave is covered with little stones, you can easily slip on it.

Skrýša:
Auto zaparkujte na doporučených súradniciach (PARKING). Odtiaľ pokračujte ďalej pešo, po žltom náučnom chodníku. Keška je vzdialená od súradníc parkoviska cca 2 km.
Pre prístup do dediny Tekovská Breznica je nutné opustiť diaľnicu (Exit-1, Exit-2) a dostať sa na starú štátnu cestu Hronský Beňadik - Nová Baňa.
Aby nedochádzalo k deštrukcii tohoto prírodného útvaru hľadaním krabičky, nie je skrýša uložená v bezprostrednej blízkosti jaskyne.
Zverejnené súradnice vás však privedú k jaskyni, kde sú nad vchodom do nej pripevnené dve informačné tabuľky. Vás bude zaujímať najmä tá so 6 riadkovým textom.

Zistite počet písmen v 5. riadku = AB
Zistite počet písmen v 6. riadku = CD

Súradnice finálneho uloženia skrýše vypočítajte nasledovne:
- severná zemepisná šírka "N": pripočítajte k desatinnej časti zverejnenej súradnice zistený počet písmen v tvare 0AB
- východná zemepisná dĺžka "E": odpočítajte od desatinnej časti zverejnenej súradnice zistený počet písmen v tvare 0CD

Poznámka:
Formát súradníc je v tvare XX° YY.yyy’

The cache:
Park your car at the recommended coordinates (PARKING). From there continue on foot along the yellow nature trail. The cache is about 2 km from the coordinates of the parking lot.
To get into Tekovská Breznica, it is neccessary to leave the highway (Exit-1, Exit-2) and get to the old state road Hronský Beňadik - Nová Baňa.
In order to protect the cave, the cache is NOT hidden in the vicinity of the cave. However, the coordinates will lead you to the cave where you will find two information plates. You will be interested in the second one with 6 lines of text.

Number of letters on 5th line = AB
Number of letters on 6th line = CD

The final coordinates can be calculated as follows:
- latitude "N": arithmetically add 0AB to the decimal fraction of the coordinate
- longitude "E": arithmetically subtract 0CD from the decimal fraction of the coordinate

Note:
The coordinate format is XX° YY.yyy’


Translation: Daneus
Údaje boli čerpané zo zdrojov (References):
Najmladšia vyhasnutá sopka v strednej Európe láka
Zabudnuté sopky

História:
13.08.2005 - verzia 1.0 - založenie skrýše
07.04.2008 - verzia 1.0 - skrýša zničená - dočasne pozastavená
02.03.2010 - verzia 1.0 - adopcia skrýše novým majiteľom
18.04.2010 - verzia 2.0 - zmena typu skrýše z Traditional Cache na Multicache, sprevádzkovanie skrýše na novom mieste, s novým dizajnom
03.02.2015 - verzia 3.0 - zmena súradníc parkoviska a s tým súvisiaca zmena textu
14.03.2015 - verzia 3.1 - korekcia EN textu v súvislosti s verziou 3.0

free counters

Additional Hints (Decrypt)

FX: cev abunpu, i fcnqahgbz fgebzr RA: ng gur srrg, va snyyra gerrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)