Skip to content

This cache has been archived.

Alex Reviewer: Archivace listingu keše

[b]Alex Reviewer[/b] - reviewer pro ČR

More
<

OPOCNO

A cache by AGP-team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/15/2005
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Chtel bych Vás tímto pozvat do mesta Opocna a to predevším na místní zámek a zámeckou zahradu. Na prelomu 13. a 14. století tu stál puvodne hrad. V roce 1421 ubránil hrad Jan z Opocna...ale nakonec byl stejne dobyt a to roku 1425 královéhradeckými husity a pražany. Hrad byl prakticky znicen a s ním i mestecko...
V letech 1562-67 tu Vilém Trcek z Lípy dal prestavet puvodní hrad na renesancní zámek. Po roce 1634 prešel zámek do majetku rodu Coloredo a zámek byl po požáru stavebne upravován. Z puvodního hradu tu zbyla jen válcová vež. Kolem roku 1820 tu byl vytvoren anglický park, jehož soucástí je i vodopád a vodní plochy na Zlatém jezere i nekolik drobných architektur.
Dominantou zámku obdélníkového pudorysu i celého zámeckého areálu v cele s terasovitými zahradami je vzdušné nádvorí, uzavrené ze trí stran širokými oblouky arkád na štíhlých sloupcích. Se zámkem souvisí dekanský kostel Nejsvetejší Trojice, mícovna, letohrádek a jízdárna. V rozlehlém parku v údolí Zlatého potoka na ploše 22 ha najdete velké množství vzácných drevin. Park prechází v oboru doloženou již roku 1590.

Návštevní doba zámku Opocno :
Cervenec a srpen mimo pondelí 9:00 - 11:30 a 12:30 - 18:00 poslední prohlídka 16:45
Kveten, cerven , zárí mimo pondelí 9:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 poslední prohlídka 15:45
Duben a ríjen sobota, nedele, svátky nebo objednaní i mimo 9:00 - 11:30 a 12:30 - 16:00 poslední prohlídka 14:45
Uzavreno od listopadu do brezna, každé pondelí a den po státním svátku

Cache se nalézá na volne prístupném míste.

(english)
I would like you herewith invite to the town Opocna namely above all on local lock and mansion garden. At the turn of 13. and 14. century that stood originale castle. In the year 1421 maintain castle John from Opocna...but in the end was in the same way heat of castle namely of the year 1425 kralovehradeckymi Hussite and sleeper. Castle was virtually unmade and with him and market - town...
In years 1562 - 67 that William Trcek from wahoos put rebuild original castle on Renaissance lock. After a year 1634 passed over lock to the possession stock Coloredo and lock was after fire building textured. Z original castle that be left only cylindrical tower. About of the year 1820 that was created English park, whose components is also waterfall and water surface on gold lakes and several minute architectures.
View point lock rectangular ground plan and whole mansion premises headed by stair - step gardens is airy courtyard, reserved of the three as regards wide archs arcades on slim columns. Lock bears decanal church Nejsvetejsi Trojice, ball, villa and riding - hall. In extensive park in valley gold stream on flat 22 hah find lump rare pecies. Park walk up and down in field of documented already of the year 1590.

calling time lock Opocno :
July and August 9:00 - 11:30 and 12:30 - 18:00 last visit 16:45
May, June , September 9:00 - 11:30 and 12:30 - 17:00 last visit 15:45
April and October Saturday, Sunday, festival or on order and except 9:00 - 11:30 and 12:30 - 16:00 last visit 14:45
Reserved from November to the March, every Monday and day after state holiday

Cache finds on freely accessible place.

Additional Hints (Decrypt)

cngn zbfgxh, qbcbehphwv qežrg fr uyniaípu prfg
urry oevqtr, nqivfr nqurer gb bs gur puvrs jnvrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.