Skip to content

This cache has been archived.

GårPåSkattejagt: Så er det desværre lukketid.

More
<

WAR!

A cache by GårPåSkattejagt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/30/2005
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

WAR!

DU ER ASPIRANT-MEDLEM TIL DET DANSKE JÆGERKORPS OG SKAL GENNEMFØRE DENNE HEMMELIGE MISSION BAG FJENDENS LINIER! OPGAVEN ER LIVSFARLIG! MEN DU ER GJORT AF DET RETTE STOF – ER DET IKKE KORREKT?

WAR!

VELKOMMEN:
Dette areal er et unikt stykke natur med varierende flora og fauna.
På den åbne hede ses hedens kendetegn i form af dværgbuske og hedelyng, ligesom området har en bestand af orkideer: den fredede Plettet Gøgeurt.
Det samlede areal ekskl. plantagen udgør ca. 235 ha. Arealet er lukket ved tilkørselsvejene, når der er øvelser i området.
Når der er skarpskydning eller brug af håndgranater vil der ligeledes være hejst orange advarselskugler i master, som er jævnt fordelt i terrænet.

Kun takket være særlige forbindelser, gode ord og knæfald, må vi lave denne aktivitet her, så venligst vær opmærksom på at OVERHOLDE ALLE REGLER FOR OPHOLD I OMRÅDET:
- Færdsel er KUN tilladt til fods. Parker bilen 150m NW for Station 1 - og KUN der!
- Hunde skal altid føres i snor.
- Det er forbudt og forbundet med livsfare at opsamle ammunition eller sprængstykker!
- Bivuakering eller anden form for overnatning er forbudt!
- Anvendelse af åben ild er forbudt.
- Der skal tages hensyn til områdets dyre- og fugleliv!
Hvis du finder ammunition eller andre eksplosiver – det omfatter IKKE brugte patroner, som du vil se mange af - log koordinaterne og meld dette til Varde Kaserne på tlf. 76 95 50 00 eller ved direkte henvendelse til kasernens hovedvagt!

VIGTIGT! - VIGTIGT! - VIGTIGT! :
AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER, ER DER ER BEGRÆNSET ADGANG MED HENSYN TIL DATOER OG TIDSPUNKTER, HVOR DET ER TILLADT OG SIKKERT AT OPHOLDE SIG I OMRÅDET!

INDEN du bevæger dig ud på denne udfordring, skal du ringe til mobiltelefon nr. “41 57 15 79”! Vagthavende ved specialstyrken er blevet informeret om Geocaching og denne konkrete cache, så han kan svare på generelle spørgsmål, du måtte have inden du starter.

Spørg efter tilladelse for dato og nøjagtigt tidspunkt, du ønsker at være inde i området. Tidspunkterne, hvor det ikke er livsfarligt at være der, KAN OPLYSES CA. 1-2 UGER I FORVEJEN, men for din egen sikkerhed, og ikke mindst, så de ved, hvem og hvor mange, der er i området, skal du sende en SMS til nummeret, når du starter på Station 1 blot med teksten "Start Geocaching X personer", så du kan få et sidste øjebliks ”GO!” eller ”NOT GO!” til missionen. Vær opmærksom på, at du skal modtage en SMS som bekræftelse fra vagthavende inden du går videre i området! SMS´en skal sendes fra et nr., som vagthavende kan kontakte dig på mens du er i området, hvis der skulle opstå behov herfor.

Check vejrudsigten på adressen: (visit link)

HISTORIE GENERELT:
I et storslået landskab byder dette område på mange spændende naturoplevelser. Landskabet er formet af to istider. Ved den sidste istids ophør, for ca. 17.000 år siden skyllede smeltevand ind over landskabet. Størstedelen af landskabet består derfor i dag af smeltevandssand og - grus. Området fremtræder i dag som et stort, åbent og svagt kuperet hedelandskab med spredte selvsåede fyr- og birkebevoksninger. I de fugtige lavere liggende områder har landskabet mere karakter af hedemose. Mosearealerne er våde det meste af året og bevoksningen skifter fra de højere arealers hedelyng til klokkelyng og rosmarinlyng bladet med spredt vækst af port og pil. En mindre bæk, Barbara Bæk, løber gennem området. En opstemning af bækken har dannet to større søer, Krat Sø og Barbara Sø. Til trods for at søerne er kunstigt etablerede, så falder de i dag meget naturligt ind i området. Der er i alt 7 større eller mindre søer, der normalt er vandholdige hele året. De mange kørespor vidner – sammen med et antal kulisser i form af små modelhuse samt ballonmaster der fortæller om skarpskydning – om militærets tilstedeværelse. Der findes også rester af hjulspor fra en gammel bivej til Oksevejen til Hjerting, som var udskibningssted før Esbjerg Havn blev grundlagt.

FLORA:
Øvelsesområdet kategoriseres botanisk som "hede og fattigkær". Området er præget af anvendelsen til militære formål, idet vegetationen nogle steder er forstyrret eller helt mangler. Dette er dog ikke skadeligt for området som helhed, idet det skaber mulighed for åbne områder, hvor nyspiring kan finde sted.

FAUNA:
Der findes en bred vifte af pattedyr, fugle og insekter i området. Blandt pattedyr kan nævnes ræv, mink, hermelin og ilder. Endvidere ses strejfere af grævling, odder og husmår. Øvelsesområdet rummer en fast bestand af råvildt, idet der er ca. 20-25 individer og endvidere ses strejfere af kronvildt (og Geocachere ;-)) Der findes en meget interessant og velundersøgt bestand af fugle på området. Af specielle fuglearter kan for eksempel nævnes natteravn, hedelærke, musvåge, tårnfalk og hedehøg (endvidere har jeg flere gange om natten oplevet en KÆMPE-ugle derude). I vådområderne findes en bestand af knopsvane og krikand.

----------------------------------------------------

CACHEN:
Hvis du mest er til en rar slentretur, eller du bare er det mindste bange for mørke – så venligst glem alt om denne cache – for din egen sikkerheds skyld! Bliv hjemme i varmen og læs en god bog i stedet for!

Turen kan kun gennemføres i mørke – undtagen de første 12 stationer – og det er en krig (“WAR”) med én selv at gennemføre denne tur og ("When the going gets tough - the tough gets going!") – så nu er du advaret!
Er man "tough enough" og vil have den ultimative og fedeste oplevelse ud af turen, starter man naturligvis fra Station 1 i mørke - er man "kylling" og magelig anlagt starter man 3-4 timer før mørkets frembrud.

Jeg har lavet alle stationer, så man IKKE skal kravle rundt på knæene på jorden i halve timer, for at lede efter en eller anden lille dum ting, da jeg personligt hader denne form for Geocaching! Hver station er stationær og visuelt klart i landskabet, og er lavet, så det er relativt nemt at finde ud hvad, hvad man skal foretage sig på det eksakte koordinat.
Så forvent ikke "hyggelig" søgen bag buske og træer på denne tur - der er tale om REN og RÅ Geocaching her!

Ruten, som skal vandres, er totalt ca. 18 kilometer og tager ca. 6 timer excl. pauser, hvis alt går planmæssigt, og du går med fornuftig marchhastighed og skifter optimalt mellem stier og cross-country gennem landskabet. Det kræver også, at du hele tiden bevarer koncentrationen til de udfordringer og opgaver, du støder på undervejs på din mission, og ikke er for længe om at gennemskue, hvad du skal på de enkelte stationer - tænk kreativt. -Du skal tage alle stationer i den rigtige rækkefølge og gemme alle de korrekte svar og informationer fra stationerne, da du ellers ikke vil være i stand til at gennemføre din mission!
- Du skal gå i mørke, da du derved får en langt mere spændende skattejagt, og det vil være en god ide at have trekking- eller militærstøvler på.
- Vær forsigtig, hvis du er alene af sted på denne mission, og skal krydse direkte gennem nogle af sumpområderne om natten.
- Ofte opstår der en pludselig og meget tæt tåge i de lavere liggende områder af arealet, så brug kompas så du ikke helt mister din orientering.
- Du skal medbringe et “gå-lys” til brug, når du går i skoven og på heden samt en MEGET kraftig lygte, som du periodevist vil få brug for på din mission.
- Personligt sørger jeg for altid at være MEGET synlig på LANG afstand, når det er mørkt, ved aldrig at slukke mit lys, da militæret nogle gange checker området, når det er mørkt, ligesom der er en specialstyrke tilknyttet, som bruger området når det er mørkt, men de er skjult og undgår kontakt.
Jeg har også hørt rygter om krybskytter i arealet, så venligst gør dig meget synlig, når det er mørkt, for din egen sikkerheds skyld!
- Medbring også fuldt opladet mobiltelefon, kamera så du kan uploade billeder fra missionen, kuglepen, papir(som kan holdes tørt), kompas, regnemaskine, masser af ekstra batterier, myggebalsam samt naturligvis noget rigtigt godt til at bytte i cachen – læs venligst om de særlige betingelser for at bytte i denne cache!
- Medbring også mad og rigeligt at drikke til at give dig energi undervejs, da du kan forvente at tilbringe nogen tid derude.

Når du på et tidspunkt bevæger dig ind i selve øvelsesområdet, vil du flere steder se en orange kuppel med en diameter på ca. 50cm. Hvis du - mod forventning, selv om du har fået "GO" for tidspunktet - ser denne i toppen af masten betyder det: FORSVIND! – NU! Der foregår skydning med skarpt med kraftig ammunition, og der bruges rigtige håndgranater, i området!
Disse orange kupler af placeret 5 steder i arealet – så hvis du - mod forventning, da du jo har indhentet tilladelse forinden - under turen skulle se dem i toppen, må du under INGEN omstændigheder være der.

Dette område er specielt uhyggeligt og udfordrende, når det er mørkt!
De typer dyr, der er i den ovennævnte beskrivelse, er lavet af naturfolk, som selvfølgelig kun tør opholde sig i området i dagtimerne og derfor kun ser ”dagslys-dyrene” – men om natten – BRRR! Det er et MARERIDT!
Jeg sov ikke godt i flere nætter efter at have placeret cachen omkring midnat en kold og regnfuld nat med tæt tåge, hvor jeg hørte en masse underlige lyde og så nogle mystiske skygger vandre omkring adskillige gange!

Området er blandt ældre i lokalbefolkningen velkendt som hjemsøgt af spøgelser, da der i gamle dage var røvere her, som gemte sig i en stadig ikke funden hule på heden ved den gamle vej, som gik tværs gennem området.
Røverne angreb og røvede rejsende, som kom til hest eller til fods, og som ikke kunne nå at komme til ind til den nærliggende by Varde i tide før mørket brød frem.
Disse røvere blev senere jagtet og fundet og efterfølgende hængt i nærheden. Men det siges, at man omkring midnatstide kan se spøgelser vandre hvileløst omkring på heden søgende efter folk, der kan overfaldes og røves!
Det siges, at man kan mærke, når de er nær én, hvis man pludselig mærker en stigende kulde, så husk at kigge dig jævnligt over skulderen, når du er derude!
Men i dag er der selvfølgelig INGEN, der er så dumme at gå rundt i området, når det er mørkt! Måske bortset fra en enkelt Geocacher?
(Da jeg senere så nogle af mine fotos igennem taget ved mørkets frembrud, tror jeg, at jeg optog ét af spøgelserne på et billede – se i fotogalleriet!)

VENLIGST HUSK! FAIR TRADE.

Cachen indeholder blandt andet:
- Logbog.
- Kuglepen + 1 ekstra.
Til at bytte:
- Diverse rigtig gode sager.

Du vil i cachen også finde et “SIKKERHEDS-KORT” med:
1) Kort over området samt ”point-by-point” beskrivelse som viser den letteste/hurtigste vej at komme tilbage til start, hvis du måtte ønske det.
2) Et mobiltelefonnummer som kan bruges "24-7-365", da der kan laves en hurtig evakuering af personer fra området i løbet af 15 minutter ved et "pick-up-point" nær cachen, hvis der er problemer, eller man er gået helt "død".
3) For alvorlige problemer: En kort info. om, hvordan der skal ringes "112" for hjælp, med angivelse af, hvordan de konkret kan køre til og finde dig på punktet sammen med en konkret adresse nær ved, da dette altid skal angives i dag ved opkald til ”112”!

Venligst noter kun informationerne, hvis du vælger den lette vej tilbage, og lad kortet BLIVE i cachen.
For din egen fornøjelse skal du kun læse informationerne, hvis du ikke finder det morsomt at være her mere, eller du har problemer, da det vil ødelægge lidt at totaloplevelsen for cachen.
I modsat fald, hvis du ikke har fået udfordringer nok, skal du returnere den direkte vej som din GPS viser dig.
Det betyder krydse direkte gennem området og skoven, hvilket er en meget spændende oplevelse om natten.

Venligst log dit besøg på Internettet - altså hvis du overlever - og skriv:
1: Kilometer totalt.
2: Tid i alt.
3: Vurder venligst cachen på Geocaching.dk under: “Vurder fundne caches”.
4: Venligst giv IKKE hints eller spoilers af nogen art og giv IKKE detail-oplysninger til personer, som endnu ikke har fundet cachen, da jeg gerne vil have denne cache skal være hård og udfordrende også for fremtidige besøgende. Men skriv meget gerne en masse kommentarer og upload fotos fra din mission! Dog ikke fotos som kan afsløre stationernes placering eller udformning.

Jeg vil ønske dig en sikker, og med stor sandsynlighed spændende mission, og må satteliterne være med dig!

Med venlig hilsen,

GårPåSkattejagt

-------------------- OOO ----------------------------

NÅ - LAD OS NU FÅ STARTET OG FÅ GANG I NOGET SJOV! – ER DU KLAR?

(for at få dig i den rette stemning, og så du ved, hvad der venter dig, kan du jo kigge lidt på billederne som jeg har uploadet)

MISSIONEN - BRIEFING:
Din mission: Du er aspirant-medlem af det danske Jægerkorps og en succesfuld gennemførelse af denne mission er den sidste øvelse for dig, for at du kan blive et fuldgyldigt medlem af Jægerkorpset.
Du får en indsigt i dine mentale og fysiske grænser, i at være "presset", være "skarp", nødvendigheden af stædighed og vilje, og kan få lov at føle, at smerte jo bare er svaghed som forlader kroppen. Quit is not an option!
Kun hvis du gennemfører denne mission med succes, har du fremover ret til at kalde dig en "rigtig" Jægersoldat samt vigtigst af alt:
Medlem af en lille eksklusiv skare af DHG (Danmarks Hårdeste Geocachere), som det med blod, sved og tårer er lykkedes at gennemføre missionen!
Målet på denne mission er at hoppe ud med faldskærm om natten bag fjendens linier, hemmeligt og skjult at lave så meget skade som muligt på fjendens installationer, og komme så hurtigt som muligt ud af området igen, efter at have fuldført missionen.
Opdager fjenden dig: Farvel! Efterretningstjenesten vil til enhver tid benægte din identitet samt hemmelige mission bag fjendens linier - så pas nu på dig selv!
Medlemmer af Jægerkorpset er kun aktive i de hemmelige missioner om natten og holder lav profil og ligger godt gemt i dagtimerne – så det samme gælder for dig!

MISSION START:
– nu er det alvor og der er ingen vej tilbage!:
Det er fuldstændigt mørkt, du sidder på gulvet med fuld udrustning med dit materiel inkl. sprængstoffer osv. sammenlagt ca. 30 kilo udstyr, ombord på et militærfly i højden 10.000 meter!
På denne mission, kommer vi flyvende ind om natten fra Nordsøen og befinder os et lille stykke nord for Danmarks 5. største by Esbjerg.
Temperaturen udenfor i denne højde er –53 grader Celsius, så du er iført overlevelsesdragt sammen med ilt i en lille trykbeholder, som giver dig luft nok til ca. 8 minutter under dit frie fald fra denne højde.
Du har indåndet ren ilt i op til en time før springet, denne ilt kommer fra flyverens centrale iltsystem, men lige inden springet kobler du dig over på din individuelle iltflaske.
På denne kolde og stjerneklare nat er vindhastigheden helt ideelt kun 5 meter pr. sekund og vinden kommer fra mellem SW and SSW i retning 215 grader.
Du har igen og igen checket din udrustning, sprængstoffer, riffel, granater osv., og du er nu klar til at lave dit udspring ud af flyet.
Sanitetsmanden checker løbende deltagerne i missionen, og du ser, at jumpmaster med jævne mellemrum viser en tavle med de seneste oplysninger om vindretning og -styrke samt eventuelle sidste øjebliks ændringer i opgaven.
Første warning er ca. 10 min. før springet. Du hægter rygsæk og den resterende udrustning på.
2 minutter før det nøjagtige “drop-point”, tænder du for dine natbriller med infrarødt lys, flyets lastdør bagtil åbnes, og du mærker kulden og larmen fra vinden og flyet.
Du hører din “team-leder” råber: “1 minut!”
og senere “10 sekunder!” og endelig “3! 2! 1! GO!
Du har nu på korrekt vis forladt flyet over det nøjagtige “drop-point” som er:

N55 35.151 E008 24.960

Du tumler bagud af flyet og hvirvler kortvarigt rundt i luften og indtager straks en Delta-position, så du ligger stabilt, mens du er i frit fald mod jorden.

Efter du har forladt flyet, skal du foretage et frit fald på 9.000 meter, da du skal bruge så kort tid i luften som muligt, da der ikke er meget luft tilbage i din lille beholder, og for at få dig ned på jorden så hurtigt som muligt!

Mens du er i frit fald, er din gennemsnitshastighed 225 km/t direkte nedad og vindens påvirkning vil drive dig med 75% af dens hastighed i vindretningen i den tid du falder.
(I denne udregning skal du ikke tage hensyn til flyets hastighed, når du forlader den, hvilket naturligvis er den korrekte måde at gøre det på – normalt vil man finde et landingspunkt, og så regner man tilbage med hensyn til flyhastighed, fritfaldshastighed, faldskærmens bæreevne, vindretning og vindhastighed).

I 1.000 meters højde over jorden trækker du hurtigt i udløserhåndtaget, og du er heldig – faldskærmen åbner sig!
Du kontrollerer straks om faldskærmen har åbnet sig korrekt og helt og om din faldhastighed er ok ved at spytte ud i luften – hvis dit spyt falder nedad er alt ok –hvis du spyt “falder” opad, er din faldhastighed for stor dvs. skærmen har ikke åbnet sig korrekt, og du har kun få sekunder til at lave et ”cut-away” af hovedskærmen og til at udløse din reserveskærm.
Din faldskærm er naturligvis grå, så du ikke kan ses af fjenden fra jorden om natten.

Når din faldskærm er åbnet, vil vinden nu påvirke dig med hele 330% drift pr. sekund i den tid, du daler, idet du konstant holder en lige linie direkte mod landingspunktet nøjagtigt i vindretningen for at lade tiden i luften være så kort som muligt, da du er meget udsat, når du bare hænger der!
Den hastighed du daler nedad med, når faldskærmen er åben, er nøjagtig 25 km/t, idet din Jægerkorps-faldskærm er specialdesignet og mindre end normalt, for at få dig ned på jorden så hurtigt som muligt.
Nu kan du beregne, hvor langt og i hvilken retning du er drevet totalt fra “drop-punktet”.
Hvis du har regnet rigtigt, vil du lande nær en lille hemmelig landingsplads, som fjenden har, med 2 græsbaner.
Det nøjagtige landingspunkt er en cirkel med en diameter på ca. 25 meter fyldt med grus.
Denne cirkel er lavet specielt til brug som landingspunkt for faldskærmsudspringere.

LANDINGEN:
Så snart du har "touch-down", har du max. 2 minutter til at grave din faldskærm og dit øvrige fritfalds-udstyr ned, så fjenden ikke ved, at du er landet, da du nu er helt alene bag fjendens linier! Pas på evt. vagter!
Check din riffel, pistol, sprængstoffer og overlevelsesudstyr og:
Løb omgående 160 meter mod N og placer sprængstoffer, så du kan bortsprænge de hangar-bygninger, som er placeret her. Det gør at fjendens fly i disse hangarer vil blive ødelagt, og de ikke senere kan søge efter dig fra luften med deres varmesøgende kikkerter.
Det vil give dig en lidt større chance for at OVERLEVE denne mission!
Hvor mange hangarer har du netop bortsprængt?
Antal er: "A"
Prøv om du kan kortslutte og stjæle et fjendekøretøj og kør meget hurtigt til Station 1:
N55 3("A"+3).("A"-1)("A"-2)("A"-2)
E008 2("A"+5).("A")("A"-1)("A"+5)
(VIGTIGT! Parkér 150 meter NW for Station 1 og KUN der!)

STATION 1:
ADVARSEL! 150 meter i retning NW!
Pas på, at de 3 fjernstyrede og varmesøgende kameraer i masterne, og de bevæbnede vagter ved indgangen til militærstationen IKKE ser dig, da du ikke vil overleve, hvis de gør! Fjenden tager ikke fanger i dette område! Det vil også være en skam, hvis du blev skudt så tidligt i missionen – ikke?
Din opgave ved dette punkt er at placere sprængstoffer og ødelægge tunnelen samt vejen, som går over den, så fjenden ikke længere er mobile med deres udstyr/køretøjer.
Tunnellen er lavet af betonelementer.
Hvor mange buede elementer er der brugt totalt?
Svaret er: "X"

STATION 2:
N55 (36.219 – "X")
E008 (27.756 + "X")
På dette punkt kan du bruge din pistol samt riffel.
Hvor mange dragere/elementer er der placeret tværs hen over dette sted?
Svaret er: "Y"

STATION 3:
N55 3("Y").("Y"-6)("Y"+2)("Y"+2)
E008 2("Y"+1).("Y"-1)("Y"-6)("Y"+1)
Som du kan se, er denne ting god at ødelægge, da en bortsprængning vil give en masse problemer for fjenden samt civilbefolkningen over et kæmpestort område.
Vær sikker på, at den falder mod W – du vil vide hvorfor dette giver den største skade, hvis du kigger dig lidt omkring her. Check, at der ikke går vagter langs det, der er mod W på koordinaterne og placer dine sprængstoffer - og hurtigt videre til næste station!
Denne ting har et nummer i en lang række – hvilket nummer (Nr.) er denne?
Svaret er: "Z"

STATION 4:
N55 (35.989 – "Z")
E008 (28.060 + "Z")
Da denne station er nedtaget, skal du blot
beregne 2 værdier, nemlig "A" og "B".

A=Station1-Station3-10.
(station1 minus station 3 minus 10)

B=Station1+Station2-3
(station 1 plus station 2 minus 3)

A multipliceret/ganget med B = "AB"
"AB" er svaret fra denne station!

STATION 5:
N55 (35.833 – "AB")
E008 (27.679 + "AB")
Et godt sted at placere en hemmelig meddelelse er ved at gemme den i en normal og offentlig tekst, så ingen fatter mistanke. Efterretningstjenesten har sørget for at infiltrere de givne oplysninger på koordinatet, så du kan læse den hemmelige besked til dig i teksten.
Normalt vil du være udstyret med en hemmelig afkoder, for at læse mellem linierne og udtrække helt specielle ord.
Siden hvornår har der været militær aktivitet på dette sted?
Læg de 4 cifre fra årstallet sammen, og du får et 2 cifret tal.
Læg derefter de 2 cifre sammen og du får et 1 cifret tal.
= Svaret fra denne Station er: "C"

STATION 6:
N55 35. ("C"-2)("C"-2)("C")
E008 2("C"-1).("C"-5)("C"-5)("C"-1)
Dette punkt er et hemmeligt samlingspunkt, hvor man mødes, efter at flere medlemmer af Jægerkorpset har fuldført operationer forskellige steder om natten.
For at kunne finde samlingspunktet, er der monteret nogle hemmelige mærker på koordinatet.
Hvilken farve har de 2 runde mærker med diameter ca. 5 cm på denne ting?
Gul=Værdi "1" Grøn=Værdi "2" Rød=Værdi "3"
Det korrekte svar er: "D"

STATION 7:
N 55 3("D"+3).("D"+2)("D"+3)("D")
E008 2("D"+5).("D"+5)("D"+3)("D")
Dette punkt benyttes som et hemmeligt ”pickup-point” med helikopter om natten. I en radius af 25 meter fra koordinaterne, finder du nogle pæle placeret i jorden med gule reflekser på, så helikopteren nemt kan finde dig på koordinaterne, og bringe dig hurtigt og sikkert væk om natten.
Hvor mange reflekser er der?
Svaret er: "X"

STATION 8:
For at finde koordinaterne til Station 8 skal du:

For det første:
Multiplicere/gange svaret fra Station 1 med svaret fra Station 2.
(Station 1 X Station 2)= Resultat
Dette resultat skal du trække fra tallet: "35.544"
N55 (35.544) - (Resultat)

For det andet:
Multiplicere/gange svaret fra Station 3 med svaret fra Station 4.
(Station 3 X Station 4)= Resultat
Dette resultat skal du lægge til tallet: "20.689"
E008 (20.689) + (Resultat)

Du ved allerede, hvad du skal gøre her!
Hvilket nummer (Nr.) er denne her?
Svaret er: "E"

(obs! der kan være afvigelser op til ca. 100m grundet forstyrrelser, men stedet lader sig let finde, når du tænker på tidligere station!)

STATION 9:
N55 (35.427 - "E")
E008 (28.140 + "E")
Dette er et hemmeligt sted, hvor du kan kalibrere din GPS, så du altid ved, I hvilken højde du befinder dig på denne mission og bagefter kan checke højdeforskellene, som du har været igennem på den totale udfordring.
(Højden på dette nøjagtige punkt, er svaret fra Station 3 minus "10".)
Hvilket nummer i alfabetet er hver af de 2 største bogstaver på denne ting?
Svaret er "F" og "G".
Multiplicer/gang disse 2 tal "F" og "G", og du får det korrekte svar for Station 9, som er: "H"

STATION 10:
N55 (35.673 – "H")
E008 (28.635 + "H")
Dette er kun én af en lang række af disse hemmelige ting i området, og er et meget vigtigt mål at eliminere, da fjenden gemmer sine køretøjer og ammunition i disse.
Hvilket nummer er denne kaldt?
Svaret er: "I"

STATION 11: (det længste stræk på denne mission - så få det længste ben foran!)
For at finde koordinaterne til Station 11 skal du:
For det første:
Multiplicere/gange svarene fra Stationerne 5, 6, 7 og 8 med hinanden.
(Station 5 X Station 6 X Station 7 X Station 8) = Resultat
Det resultat du får skal du fratrække fra tallet: 36.986
N55 (36.986) - (Resultat)
For det andet:
Multiplicere/gange svarene fra Station 9 og Station 10.
(Station 9 X Station 10) = Resultat
Det resultat du får skal du lægge til tallet: 27.813
E008 (27.813) + (Resultat)
Dette er et hemmeligt mødepunkt, hvor du kan mødes med og koordinere operationer med medlemmer af Frømandskorpset, idet de er godt gemt og opererer skjult med udgangspunkt fra vandet nær dette punkt.
Hvor mange huller med en diameter på ca. 5-6cm er der?
Svaret er: "J"

STATION 12:
N55 35.("J"+4)5
E008 28.("J"+11)5
Kald det, du finder på koordinatet, for "Nummer 1".
Gå i retning "ENE" (ca. 65 grader) og tæl ALLE!
Du bliver ledt på vej, idet de er placeret med en indbyrdes afstand på ca. 65 meter.
Hint: Tæl dine skridt mellem hver og brug kompas for at være sikker på, at du får dem ALLE, da der er stigende sværhedsgrad i opgaven!
På den sidste finder du på toppen en lille metalting, som du forsigtigt kan trække i, og vedhæftet er der nogle instrukser, som skal udføres med det samme! Du finder også en kodet meddelse til at finde Station 13.
Placér den igen på nøjagtig samme måde og retning som du fandt den, da den derved er bedst skjult!
Hvilket nummer stoppede du ved (den sidste i rækken)?
Svaret er: "K".

STATION 13:
Velkommen til Station 13! Dette punkt skulle på tidspunktet, hvor du når frem, være elimineret for fjender. Det er et godt sted at hvile, spise og drikke samt samle styrke til resten af din hemmelige mission.
Du har nu gennemført ca. 3/4 af den totale missions længde. Den sidste 1/4 bliver lidt hårdere terrænmæssigt, men nu er du vel også varmet godt op? ;-)
Et medlem af Jægerkorpset er "altid på toppen" – du forstår sikkert, hvad der menes her? :-)
Hvis ikke det allerede er godt mørkt nu, er du nødt til at vente, da du kun i ly af mørket kan gennemføre resten af missionen.
Du vil nu erfare at mørke påvirker en persons sanser, idet nogle sanser sløves når det mørkt, f.eks. afstandsmåling og retningsorientering, mens andre sanser er meget mere intensiveret f.eks. hørelse, syn og lugtesans.
Det er ting, som er overført som instinkter siden Stenalderen – tag dig tid til at bare sidde, nyd lydene osv. og mærk inden i dig, hvordan du har det lige nu, i forhold til hvis det var dagslys og mærk forskellen – mærkeligt ikke?

STATION 14:
Opgave: Find en refleks et sted i området.
Den hemmelige efterretningstjeneste har desværre ikke været i stand til at afkode en opsnappet meddelelse, hvor den konkrete retning og afstand samt koordinaterne blev angivet.
De ved kun, at det er et sted i urets retning mellem ESE og WSW og afstanden er min. 100 meter og max. 300 meter fra din nuværende position – det er et meget stort areal, den kan findes i, og den er umulig at finde, hvis ikke det er godt mørkt!
Når du har fundet den, brug kompas for at låse retningen og anslå afstanden, før du forlader Station 13, da du vil miste den af syne, mens du bevæger dig mod den.
Der, hvor refleksen er placeret, har Efterretnings-tjenesten efterladt en diskret og hemmelig besked til dig med angivelse af koordinaterne for den næste Station.

STATION 15:
Under bombeangreb eller for at gemme sig for fjenden, kan du åbne denne og klatre ned i det hemmelige underjordiske system, så du er sikker på at være skjult og i sikkerhed.
På dette tidspunkt i missionen vil du sikkert have set og hørt fjendens helikoptere flyve lavt over området i deres søgen efter dig, så det kan være nødvendigt at kunne gemme sig hurtigt hele tiden!
På denne ting vil du finde en hemmelig 6 cifret inskription.
Smid det første ciffer væk, hvilket er "0" (nul).
Nu har du et 5 cifret tal tilbage – så svaret er: "M"
(og JA - inskriptionen ER der!)

STATION 16:
N55 (55.245 – "M")
E008 (49.137 – "M")
Efterretningstjenesten har via spionfotos erfaret, at fjenden er velforberedt på disse koordinater, idet de har gjort området meget svært at indtage.
Din mission: Nedlæg alle fjendestillinger og indtag og bortspræng fjendens installationer.
Når du har elimineret området, brug lidt tid på at kigge dig omkring, idet dette sted er meget spændende - og uhyggeligt!
Du kan her få noget inspiration til, hvordan man kan holde svigermor væk derhjemme :-)
Du vil blandt andet finde en bygning her. Inde i bygningen er der 3 rum. Det første rum du træder ind i er størst, det andet lidt mindre og det tredje meget småt.
Når du står i rum "2" og ser tilbage ind i rum "1", vil du finde de hemmelige og skjulte koordinater for Station 17.
Du må forvente, at fjenden på dette tidspunkt intensiverer eftersøgningen efter dig, så hurtigt væk og videre til næste punkt på missionen!

STATION 17:
Hvis du bortsprænger eller forurener denne ting, vil fjendens forsyninger af friskt vand blive ødelagt.
Hvis du har overlevet indtil nu, har du rimeligt gode chancer for at gennemføre hele missionen, da det vil tage nogen tid, før fjenden kan nå dig, efter du har elimineret den foregående station.
Løb hurtigt langs stien 200 meter retning ENE, og du vil finde en magen til denne = Station 18.

STATION 18:
Placér de sidste af dine sprængstoffer - gør som ved Station 17 med denne, men først efter du har fundet en hemmelig kode på denne ting med bogstaver og tal, som starter med "DGU nr. 121.XXXX"
Betragt de 4 sidste cifre (XXXX) som et tal.
Dette tal kalder du: "P".

STATION 19:
N55 36.029 - "P"
E008 28.318 + "P"
Opgave: Placér dig højdemæssigt optimalt på koordinaterne, når du har sikret dig, at du ikke bliver observeret af fjenden. Søg efter en skjult refleks og find Station 20.
Efterretningstjenesten har ikke været i stand til at afkode en hemmelige opsnappet melding med konkret retning og afstand på denne, så igen en ekstra udfordring.
Det vides kun, at retningen er med uret et sted mellem NNE og SSW og afstanden er min. 100 meter og op til max. 300 meter.

STATION 20:
På jorden under refleksen er der etableret en hemmelig “postkasse” lavet af glas, til brug for kommunikation med andre medlemmer af Jægerkorpset på hemmelig mission bag fjendens linier.
Følg de kodede hemmelige instrukser du får i “postkassen”, og skynd dig væk fra koordinaterne, da du er sårbar og udækket på dette punkt og risikerer opdagelse.

STATION 21:
En skjult refleks viser stationen, når du er nær ved.

Cachen er placeret kun 3 meter W for refleksen.
Her er du gemt meget godt af vejen for fjenden - så tag dig bare god tid og nyd din succes ;-)
(Ikke for at ødelægge den gode stemning - men fjenden er kun 5 meter UNDER dig lige nu! Du kan se en en hemmelig udluftningkanal fra fjendens underjordiske bunkersystem!)

TILLYKKE! MISSIONEN GENNEMFØRT! OG DU OVERLEVEDE!
Du har nu fundet cachen “WAR” som består af 2 beholdere.
Venligst vær opmærksom på bytteregler og vær sikker på, at cachen er lukket tæt, skjult og dækket godt til, før du forlader den. Prøv, inden du forlader stedet, om du kan finde lidt kvas at dække sporet ind til selve cachen med.

MISSIONEN - DEBRIEFING:
Hvis du mod forventning har overlevet denne hemmelige mission, skal du som alle andre hemmelige agenter debriefes af Efterretningstjenesten - det foregår ved, at du:
Logger dit besøg på Internettet og skriver:
(underforstået at du overlevede spøgelsesrøverne!)
- Hej til mig :-)
- Kilometer totalt.
- Tid brugt.
- Giv cachen din vurdering under "Vurder fundne caches".
- Venligst giv IKKE hints eller spoilers på Internettet.
Giv ikke detailoplysninger om missionen til andre! Men skriv gerne en masse om, hvordan turen var og upload gerne fotos fra din hemmelige mission. Dog må fotos ikke vise selve stationen eller dennes placering.

Jeg ønsker dig en god og sikker tur hjem fra "WAR!", og håber du syntes om denne mission, eller måske du bare står udmattet tilbage og føler dig heldig, fordi du stadig er I live!? :-)

Med venlig hilsen - og rigtig god jagt,

GårPåSkattejagt

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.