Skip to Content

<

Junker Vigge & Jomfru Ida

A cache by Voller Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/24/2005
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Fra Varnæs kirke, over Varnæs Vig, til Varnæs hoved / From the church in Varnæs, over Varnæs Vig, to Varnæs Hoved.


Dansk:
På borgen Vold ved Varnæs Vig boede Junker Vigge. Denne Vigge var en ung og velhavende ridder. På Helnæs hos sin fader, ridder Ove, boede den vakre jomfru Ida. Junkeren og jomfruen havde fundet kærlighed for hinanden.

Vigge gik til pater Mathis, thi endskønt han var et godt parti, ville han med Herrens velsignelse bedre kunne anmode om Idas hånd. Pateren indvilligede i at arrangere forlovelsen, mod at Junkeren lod opføre en kirke i Varnæs.

Kirken blev bygget, og med pater Mathis som vidne trolovede ridder Ove sin datter til Junker Vigge. Herefter vendte Junkeren fra Varnæs hjem til sin borg, for her at afvente sin tilkomnes ankomst.

Ridder Ove var i gæld til den mægtige Grev John af Odde. Greven ønskede frøken Ida fæstet til sin søn Kaj. En uhæderlig pagt blev indgået mellem de to gamle mænd.

Da det under julemessen kom Vigge for øre, at Ida skulle bortgiftes til Kaj, faldt han på knæ foran alteret i Varnæs Kirke og svor, at her skulle jomfruen blive hans brud, om så det skulle koste ham hans sjæl.

Billede af træet ved kirkegavlenDet var en kold vinter og Lillebælt var frosset til. Julenat drog ridder Vigge med tyve håndgangne svende over isen til Helnæs. Her ankom følget netop betids til at afbryde bryllupsklokkerne med sværdklingers klang. Ingen blev skånet undtagen Ida, som skulle hjemføres til Varnæs.

På tilbagevejen over Lillebælt brød isen op. Ida og Vigge kom bort fra hinanden, mange omkom og begge de elskende troede, at have mistet den anden.

Der gik flere år før skæbnen atter førte dem sammen, i Letland, hvor Ida var gået i kloster. Sammen rejste de til Varnæs, hvor de endelig blev ægteviet. Morgenen efter lå Ida begravet på kirkegården; hun havde i konflikten mellem kærlighed og nonneløfte valgt døden som eneste udvej.

Mange år senere vandrede en olding ind på Varnæs kirkegård. Det var ridder Vigge, som for at sone sin skyld havde vandret hvileløst omkring i årevis. Den gamle lagde sig på Idas grav og udåndede. Han blev begravet ved sin elskedes side.

Her ved korgavlen af Varnæs Kirke, under den gamle løn, ligger de to som i livet ikke kunne få hinanden, forenet for evigheden. Tidligere stod der altid vand i en hulning i det gamle træ. Vandet havde helbredende virkning. Desværre er hullet nu utæt i bunden og vandet er borte, men øverst i gavlen ses stadig Junker Vigges hoved i sten.


Billede af Junker Vigges hovedeDenne multi vil føre dig ud på en tur på ca. 6 km. hvoraf de 4,5 kan gennemføres i bil eller på cykel.

Under Vigges hoved findes en mindesten.
A = antal årstal på højre side af mindestenen.
B = A - 1
C = B * 2

Du skal starte med at finde et rekreativt område ved Varnæs Vig, ikke langt fra Varnæs Vold (privat område), hvor Junker Vigges borg i sin tid lå. Her forefindes borde og bænke, bålsted, grill og toilet.
(Foreslået parkering: N 55° 01.869 E 009° 34.568)
Gå herfra til N 55° 01.C00 E 009° 34.2B6.

D = Antal randsten der yder faktisk fysisk understøttelse til dækstenen. (Se ordentlig efter!)
E = D - 1
F = D - 2

Find nu cachen (måske på det sted hvor Junker Vigge gik ud på den tynde is) på N 55° 02.6E6 E 009° 34.7F3.
(Foreslået parkering: N 55° 02.436 E 009° 34.627
Gå herfra mod vest til kysten og følg stranden i nordlig retning.
På intet tidspunkt behøver du at krydse privat grund.)

Stashen er en ammoboks.


English:
On the castle Vold by Varnæs Vig lived the young and wealthy knight Vigge. On Helnæs, with her father knight Ove, lived the beautiful maiden Ida. Vigge and Ida had fallen in love with each other.

Vigge asked Mathis the priest to arrange his engagement to Ida. The priest agreed with the condition that Vigge had to build a church in Varnæs.

The church was build, and Ove promised his daughter to Vigge.

Knight Ove was in debt to the mighty count John. The count wanted Ida to marry his son Kaj. The two old men made an dishonest deal.

When Vigge heard that Ida was about to get married to Kaj, he swore by his soul, that she would be his bride in the church of Varnæs.

Along with 20 men, Vigge crossed the ice on Lillebælt and walked to Helnæs. Here everybody but Ida was killed.

On the way back the ice broke, and both Ida and Vigge thought that their beloved one had died.

Many years went by, before faith brought them together again, in Lithuania, where Ida had become a nun.

Together they went back to Varnæs. Here they were married, but Ida could not resolve the conflict between monastic vow and her love, so the next day she was buried on the cemetery.

Half a century later, an old man dropped down and died on her grave. This was Vigge. To expiate his sin, he had wandered restless around. Vigge was buried by the side of his beloved Ida.

Here by the end of Varnes church, under the old tree is the grave of Ida and Vigge. In earlier days you could find healing water in the tree, but now only the head of Vigge remains in the gable of the church.


This multi will take you on a tour of app. 6 km. You can do 4,5 km. by vehicle.

Under the head of Vigge you will find a memorial.
A = count of numbers on the right side of the stone.
B = A - 1
C = B * 2

You start of finding a recreational area near the place where Vigges castle was located.
(Suggested parking: N 55° 01.869 E 009° 34.568)
From this place walk to N 55° 01.C00 E 009° 34.2B6.

D = count of stones actually carrying the top stone (look carefully!)
E = D - 1
F = D - 2

Now find the cache at N 55° 02.6E6 E 009° 34.7F3.
(Suggested parking: N 55° 02.436 E 009° 34.627
From here walk to the beach heading west, then follow the coast heading north.
At no point do you have to cross private property.)

The Stashe is a Ammobox.

Additional Hints (Decrypt)

Unyig bccr, haqre geæ qre ibxfre arqnq. Unys jnl hc, haqre gerr tebjvat qbjajneqf.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

114 Logged Visits

Found it 100     Didn't find it 5     Write note 4     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 35 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.