Skip to content

This cache has been archived.

M@lh@: Jelikož nestihnu kešku v dohledné dobe obnovit, nebo nahradit, prenechávám lokalitu ostatnímu geokacerstvu k využití.

More
<

Klenova

A cache by M@lh@ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/24/2005
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Strucná historie
13 km západne od Klatov nedaleko cesko-nemeckých hranic se nachází rozsáhlá zrícenina významného stredovekého hradu Klenová, který pochází z 2. pol. 13. století. Hlavním úcelem pevnosti Klenová bylo strežení obchodních cest do Bavorska. Z té doby se zachovala hranolová strážní vež ve které mužete nalézt hladomornu. Obytný palác byl pristaven o neco déle. Celé jádro je obehnáno dvojitými hradbami s príkopem. Dnešní podoba hradního paláce byla vytvorena v dobe Lucemburku. Za Pribíka z Klenového (na Klenové 1420-1465) byl na nejvíce ohrožené strane svah staršího valu obezden mohutnou zdí, pred ní byl vyhlouben druhý príkop a navršen další val. Jižní cást této vnejší fortifikace byla pozdeji ukryta v telese zámku. V roce 1553 získal Klenovou Jirí Harant z Polžic a Bezdružic. Jedinou dodnes zachovanou cástí z té doby je budova tzv. purkrabství. Podle tradice se na Klenové narodily nekteré z mnoha detí Jirího Haranta, mezi nimi i Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, významná osobnost raného baroka. Zhruba od poloviny 17. století se datuje pustnutí a k r. 1737 se hrad pripomíná jako trosky. Obnova zríceniny v duchu dobového romantismu byla zapocata v r. 1832, kdy panství zakoupil hrabe Eduard Stadion-Thannhausen. Jeho nejvetším pocinem byla výstavba zámku (1834-36) v prostoru jižního vnejšího opevnení nad bývalými sklepy a úprava a konzervace hradní zríceniny. Nárocné stavební práce jej vycerpaly, takže r. 1838 bylo panství prodáno Františku Václavu Veithovi. Ten dokoncil zámecké interiéry, jejichž dekorativní výzdobu (iluzivní táflování sten) zadal proslulému ceskému malíri Josefu Navrátilovi. V soukromých rukou zámek zustal do r. 1951, kdy byl hrad a zámek odevzdán do správy Národní kulturní komise. Jako poslední majitel je uvedena malírka Vilma Vrbová-Kotrbová. V roce 1963 byla na Klenové zrízena galerie výtvarného umení.

13 km west direction from Klatovy, close to Czech –German border, there is a vast ruin of considerable medieval castle Klenová, which grew in the2nd half of the 13th century. The main intention of Klenová fortress was the protecting of mercantile paths to Bawaria. Since this time, the prismatic watch tower, including a dungeon, preserved. The residential palace had been build a bit later. The whole gist was surrounded by doubled wall and a mound. The present form of the castle palace had been formed during the era of Lucemburk´s reign. Lord Pribík of Klenová (1420 – 1465 in Klenová) let the oldest mound, at the mostly periled site, fortified by a massive wall with a second moat in front of it and piled up another mound. The south part of this fortification had been concealed in the body of the castle. In 1553, the lord Jirí Harant of Polžice and Bezdružice possessed the castle. The only one preserved part of this period is the burgrave building. As per tradition, Klenová was the place of birth of some of Jirí Harant´s children, amongst others Kryštof Harant of Polžice and Bezrdužice, the famous individuality of the early baroque. Since the half of 17th century, the castle dilapidated and in 1737 it is considered as ruins. The reconstruction of the ruin in the romantic style had begun in 1832, when the manor was bought by count Eduard Stadion-Thannhausen. His major achievement was the construction of a chateau (1834 – 36) in the sector of the south outer fortification over the former cellars and the conversion and preservation of the ruin. The demanding construction works exhausted the count to that extend, that he had sold the manor to František Václav Veith. He had finished chateau´s compartments, decorations of which were done by famous Czech painter Josef Navrátil. The chateau remained private till 1951, when the chateau as well as the castle were handed to the National Cultural Commission over. The last owner is being reported the painter Mrs. Vilma Vrbová-Kotrbová. In 1953, the Art gallery was opened in Klenová.

Additional Hints (Decrypt)

PM: I cngr fgebzh h fgrmxl an uenqroavz inyh.
RA: Ng gur obggbz bs n gerr ba n cngu ng pnfgry´f zbhaq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.