Skip to content

This cache has been archived.

Makuta Icarax: [i][red]This cache has been archived by a Swedish reviewer.[/i][/red] <BR><BR>
Hej, <BR><BR>
För ett tag sedan frågade jag dig om dina planer för denna cache och det är nu tid för arkivering. Om du vill reparera/återställa den någon gång i framtiden är du välkommen att ta kontakt med oss, lämpligen via http://swedenreviewers.se/kontakt.aspx. Om din cache då följer gällande riktlinjer så avarkiverar jag eller någon av mina kollegor den gärna åt dig. <BR><BR>
Hälsningar, <BR>
Makuta Icarax (reviewer)

More
<

Ales stenar

A cache by Darnell_SE Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/25/2005
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ales stenar är Sveriges största bevarade skeppssättning. Ales stenar är ett fornminne och skyddas av fornminneslagen, klättra INTE på stenarna eller gör annan åverkan på dem!

Ales stenar (Stones) is Sweden's largest preserved "ship setting" - stones set in the layout of a ship. Ales stenar is protected by the Heritage law, DON'T climbe on the stone or damage them in any other way.Ales stenar ligger på en plats där hav, jord och himmel möts och är en kraftfull symbol för svunnen tid. Vi vet inte säkert vad Ales stenar haft för funktion genom tiderna eller vad skeppssättningen symboliserade för människor som skapade den. Kanske slöt de upp på åsen för att minnas de döda eller för att se solen gå upp vid midvintersolståndet.

Ales stenars ursprung
Ales stenar ligger på Kåsebergaåsen, som bildades för 15000 år sedan när inlandsisen smälte och lämnade efter sig grus och sten. Men själva monumentet är betydligt yngre. Med sina 67 meter i längd och 19 meter i bredd är Ales stenar en av de största skeppssättningarna i Norden. Den består av sammanlagt 59 noggrant utvalda stenar som väger mellan 500 och 1800 kilo. De flesta hämtades troligen i närheten, men de två stävstenarna består av en bergart som förekommer längs kusten, ca 20 kilometer åt nordost.

Skeppssättningar
Skeppssättningar förekommer under två tidsperioder - under sen bronsålder (1000 - 500 f.Kr) samt under yngre järnåldern (400 - 1000 e.Kr). Arkeologiska undersökningar behövs för att avgöra när Ales stenar byggdes. Genom att använda kol-14-datering (C14) kan man åldersbestämma organiska rester. Det finns sju dateringar, en ger en ålder på cirka 5500 år, medan de sex övriga ligger samlade kring 1400 år, d.v.s. 6000 år e.Kr. Den sista dateringen anses vara den mest troliga för uppförandet av skeppssättningen. Ett av de senare proven styrks av att ha tagits under en sten som bör ha stått orörd genom tiderna.

Varför bygges Ales stenar?
Skeppssättningar tolkas generellt som gravmonument och flera av de i Skandinavien påträffade monumenten innehåller en eller flera gravar. Arkeologerna har hittat en keramikurna, men det går inte att avgöra om det är resterna efter en grav som har påträffats på den begränsade ytan som har undersökts arkeologiskt vid Ales stenar.

Om Ales stenar inte är en grav, vad kan monumentet då har för funktion? En teori är att skeppssättningen uppfördes för att hedra och minnas en fartygsbesättning som förlist ute till havs. För de anhöriga skulle då skeppet bli en symbol och en plats för riter och ceremonier. En annan teori är att stenskeppet byggdes för att bestämma olika tidpunkter under året. Ales stenars orientering i förhållande till solen gör att solen går ner vid monumentes nordvästra spets vid midsommar och upp vid den motstående spetsen vid midvinter. Forntidens människor kände väl till väderstreck och årstidsväxlingar. Många byggnadsverk har orienterats efter solen, t.ex. megalitgravar eller kyrkor.

Ales stenar genom historien
Mycket har hänt med stenarna och marken omkring dem sedan skeppssättningen byggdes. I texter, rapporter och kartor har antalet stenar varierat kraftigt genom åren, från 19 till dagens 59. Det kan också ha funnits en mindre skeppssättning i anslutning till den vi ser idag. En teckning från 1777 visar ytterligare sex stenar utanför själva skeppssättningen, tre på vardera sidan (se bild nedan). Det ska även ha funnits en grav med en "mycket stor sten" ostsydost om den sydöstra hörnstenen. Det innebär att Ales stenar kan har varit en del i större komplex av monument.

Under långa tider har skeppssättningen varit täckt av flygsand. År 1916 stod endast 16 av de 59 stenarna upprätt. Då restaurerades monumentet för första gången, sand rensades bort och de liggande stenarna restes. På skisser från 1916 finns de så kallade roder- och altar- stenarna med för första gången. Troligen tillkom roderstenen i samband med 1916 års restaurering. Altar stenen som då grävdes fram uppgavs vara 2,75 meter hög. När stenen åter grävdes fram 40 år senare, mätte stenen endast 1,4 meter. Om altarstenen bytts ut eller slagits av kommer vi aldrig få veta.

Under 1940-talet placerade militären ut en byggnad för flygbevakning intill skeppssättningen och ett skyddsrum grävdes ned mellan två stenar. Efter kriget togs byggnaden bort med skeppssättningen var då nästan helt begravd i flygsand. År 1956 restaurerades området för andra gången. Tyvärr gjorde inte någon arkeologisk undersökning vid det tillfället och jorden kring stenarna, och kanske också fornfynd, schaktades bort med bandmaskin! Flera av stenarna har skador som uppstått under årens lopp. Restaureringsinsatser har gjorts för att hindra att stenarna faller sönder.

Notera också att det på "barbord" sida av skeppssättningen saknas en sten, dess öde är okänt.

Ales stenar idag
Ales stenar är en hemlighetsfull plats. Genom årens lopp har monumentet haft flera olika namn. Ordet Ale kan betyda åsrygg. Vissa forskare menar att Ale står för helgedom eller tempel. Andra menar att Ale kan ha varit en skeppshövding som ville bygga en hamn i Kåseberga. På 1700-talet ska en jätte vid namn Vold ha byggt skeppet genom trolldom. Kåsebergaborna hade ett enklare namn, He stenarna, stenarna på heden.

Ale stenar har fascinerat människan under hundratals år. Det finns många teorier om vad skeppet haft för funktion och betydelse, men få absoluta sanningar. Ett säkert faktum är dock att platsen aldrig varit så välbesökt som idag. Mystiken kring skeppssättningens ändamål, den vackra naturen och de stora vidderna gör att mer än 300 000 besökare kommer hit varje år.

Stenarna är ömtåliga och får skador eller riskerar att välta om de används för att klättra på. Därför är det extra viktigt att ni som besökare visar aktsamhet och hänsyn till skeppssättningen, miljön, djuren och andra människor. Ales stenar är ett mer än tusen år gammalt monument. Är vi varsamma så kanske stenarna står kvar ett årtusende till.

Det är via sin mobiltelefon möjligt få en guidning på plats. Guidningen tar 3-9 min beroende på vilka menyval man gör. Guidningen kostar inget, förutom din ordinarie samtalstaxa för telefonsamtalet. För att få guidning gör man på följande sätt:
  • Ring 0771-27 27 00
  • Slå in koden 1201
Cachen är en "plastvit" plastburk innehållande: Geocachebrev, loggbok, penna och lite bytesvaror.

OBS att terräng graderingen gäller om man tar stigen från Kåseberga hamn, om man istället kommer från norra parkeringen är det mycket enklare (2).

Ales stenar (Stones) is Sweden's largest preserved "ship setting" - stones set in the layout of a ship. We do not know for certain what function the stones have had through the ages, or what the ship setting symbolised for the people who created it. Ship settings 67 meters long and 19 meters wide, Ales stenar is one of the largest ship settings in the Nordic region. It comprises 59 carefully selected stones weighing between 500 and 1800 kilos.

Ship settings date from two periods - the late Bronze Age (ca. 3,000 - 2,500 years ago) and the early Iron Age (ca. 1,600 - 1,000 years ago). Archaeological tests can be used to determine the age of Ales stenar. The Carbon-14 dating system for organic remains provides seven results at the site. One dates the material at around 5,500 years old, whereas the remaining six indicate a date around 1,400 years ago, probably the most likely time that Ale stenar was created.

Ales stenar - why was it built?
Ship settings are generally regarded as burial monuments, and many of the settings found in Scandinavia do contain one or more graves. Yet no grave has ever been positively identified in the limited area that has been subject to archaeological research at Ales stenar.

If the site is not a grave, what function can the monument have had? One theory is that the ship setting was constructed to honour the crew of a ship who perished at sea. Another theory is that the ship was built to determine various times of the year. The alignment of the stones in relation to the sun is such that the sun sets over the north west tip of the monument at midsummer, and rises at the opposite tip at midwinter.

For long periods the ship setting was covered by loose sand. In 1916, when the monument was first restored, only 16 of the 59 stones were standing upright. Sand was removed and the fallen stones were re-erected. In 1956 the area was restored for the second time, but unfortunately, no simultaneous archaeological investigations were carried out. Instead, the soil around the stones, which may have contained any number of finds, was transported away.

One of the boulders on the "port side" is missing and its fate is unknown.

Ales stenar - mystery of the stones
Ales stenar has held a fascination for hundreds of years. There are numerous theories as to the function and significance of the ship, but very few indisputable truths. One sure fact, however, is that the site has never been such a visitor attraction as it is today. The mystery surrounding the purpose of the ship setting, the stunning location and wide open views attract more than 300,000 visitors every year.

Travel directions
Ales stenar is situated on the coast at Kåseberga in the county of Skåne in Southern Sweden, around ten kilometers south east of Ystad. The car park in Kåseberga has information signs giving directions to the monument, located some 700 meters away up on the ridge.

In Kåseberga harbour there are a number of cafés, restaurants and fish smokehouses.

The cache is a white plastic box with Geocache letter, log book, pencil and some stuff for trading.

NOTE the terrain rating is base on that you take the path from Kåseberga harbor, if you take the path from the north it will be much easier (2).

Additional Hints (Decrypt)

Vahgv rgg geäq. Vafvqr n gerr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.