Skip to content

<

Byrums raukar

A cache by Darnell_SE Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/01/2005
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Byrums raukar är ett naturreservat som gränsar till Bödakusten Västra.

The nature reserve "Rauks" of Byrum.Ölands berggrund består till största delen av bergarter från kambrium och ordovicium. De äldsta bildades för ca 550 miljoner år sedan. Berggrunden höjer sig sakta ur havet från den grunda östkusten, bilder det plana Alvaret inne på ön samt avskärs i väster av ett stup - Landborgen. Där denna, som här även kallas Klinten, möter havets svallvågor, har under tusentals år den ordoviciska berggrunden ursvarvats.

De första vågorna mer motståndskraftiga partierna kommit att kvarstå som pelarliknande rester - sk raukar. Nedanför dessa skjuter kalkstensklippan ut strax under vattenytan med en 20-30 meter bred plan yta och stupar därefter brant ner i Kalmarsund. Det finns inom naturreservatet ca 120 mer eller mindre fristående raukar och nya bildas fortfarande.

Området är mycket intressant, dels för den i norr belägna långa fina badstranden, dels raukarna från tiden för ca 7000 år sedan. Då rådde en fuktig och varm period och Östersjön hette Litorinahavet. Området är också känt för sina sällsynta växter. Där sandstranden slutar i söder tar raukarna vid. Raukarna i Byrum är Ölands enda sammanhängande raukområde. Raukarna är pelarformade rester sedan mjukare omgivande bergarter eroderats bort. De öländska raukarna är mindre än de som finns på Gotland.

Det finns ytterligare ett lite raukområde på Öland och det ligger strax norr om Jordhamn. Området vid Byrums raukar är urholkat och i havet finns små bassänger. Vid lugnt väder utmärkta badplatser. Men var försiktig, hällarna går bara ett tiotal meter ut sedan stupar det brant ner till ca 20 meters djup.

Den ca fem kilometer långa sandstranden norrut är inte enbar ett mycket omtyckt badstrand. Området består av flygsand som med åren blivit bevuxen med tallskog. Geologiskt kallas dessa skogsbeklädda sanddynområden för fossila sanddyner. Längs stranden i Byrum kan man finna blommor av sällsynt art bla den vackert lavendelblå martornen som Carl von Linné upptäckte på stranden redan 1741. I närområdet blommar i juli även den fridlysta salepsroten och den för västra Öland typiska tulkörten.

För att logga denna Earthcachen måste du estimera hur hög rakuen på bilden är.

The island of Öland is built up of kambrium and ordovicium bedrock. Being a maximum of 550 million years old. The otherwise very flat island rises slightly from east to west ending on the west coast in a steep cliff called "klint" in Swedish.

Here the sea chisels out so-called rauks which are the free-standing remains of the ordovicium layer of the island's crust. The area which has both geological and recreeational values comprises appoximately 2 ½ acres and contains some 120 rauks. Byrum raukar is a nature reserve adjoining the reserve of Bödakusten Västra.

The area is very intresting, on one hand because of the long, fine beach to the north, on the other hand because of the circa 7000 years old raukar (wind-carved limestone cliffs). Where the sand shore ends to the south the raukar begins. The raukar in Byrum is Öland's only continuous raukar area. The Öland raukar are smaller than those on Gotland.

The approximately five kilometre long sandy shore to the north is not only a very popular beach for swimming. The area consists of shifting sands, which over the years has become wooded with pine forest. Geologically these wooded sand dune areas are called fossil sand dunes. Along the shore in Byrum you can find rare species of plants, among them the beautiful lavender-blue Sea Holly, which Carl Linnaeus discovered on the shore as early as in 1741.

To log this Earthcache you must estimate the high of the Rauk shown on the picture above, to get a feeling for how deep the sea chisels out the lime stones.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.