Skip to content

This cache has been archived.

GeoGuy: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan.

Mocht de cache, of onderhoud van de cache, aan je aandacht ontsnapt zijn, en je de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via email.
Als de cache binnen 3 maanden hersteld of herplaatst is, wil ik de cache wel terughalen uit het archief, mits deze aan de dan geldende voorwaarden voldoet.

More
<

Cache d'Ort

A cache by Cogido Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/18/2005
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Ten zuiden van het limburgse Echt ligt een klein maar prachtig natuurreservaat: De Doort.
Deze naam is een verbastering van "d'ort" wat uiterste of uiteinde betekend. Het gebied ligt dan ook aan de zuidgrens van het vroegere Gelder.
In het limburgse dialect wordt de naam overigens nog steeds zoals vroeger uitgesproken…

De route van zo'n 4km voert door een afwisselende omgeving van weidelandschap, loofbos en moerasgebied.
Omdat het pad na regenval op sommige plaatsen glad kan zijn, is stevig schoeisel een vereiste.
Natuurliefhebbers, neem de verrekijker mee! Er is een reële kans dat er een ijsvogel, vuurlibelle of boomkikker gespot kan worden!

Tijdens de wandeling aub het pad niet verlaten en de hond aan de lijn houden. Staatsbosbeheer stelde deze voorwaarde ter bescherming van de fragiele natuur.
Houdt u aub hieraan!

Alleen voor het lichten van de cache zijn een paar stappen naast het pad nodig. (3-4 m)

TIP! Deze cache is perfect te combineren met GCQA0X - 'Juffrouw Zonder Kop' van Kleine Welp.

WAARSCHUWING!
Ik wil u erop wijzen, dat vlakbij de parkeerplaats Reuzenberenklauw groeit.
Deze mooie, 2 tot 3 meter hoge planten zijn zeer gevaarlijk bij aanraking! Het sap dat dan vrijkomt, kan onder invloed van zonlicht zwaar huidletsel veroorzaken.
Houd daarom uw kinderen alstublieft uit de buurt van deze planten!
Voor meer informatie kun u HIER en HIER terecht.A small but beautiful nature-reserve called "De Doort" is situated south of the limburgian village Echt.
The name derived from the old dutch word "d'ort" which means end. As the area is located at the former border of the old land Gelder, the name makes sense.

The 4km hike leads through meadow, forrest and marsh.
Because the pathway can be slippery after rainfall, it is advisable to wear stirdy shoes.
If you bring your dog, please keep it on the leash. Do not leave the path. This is only nescesary to lift the cache (app. 3m from the path).

TIP! This cache can be combined perfectly with GCQA0X - 'Juffrouw Zonder Kop' by Kleine Welp.


WARNING!
Plants known as Giant Hogweed are growing in the direct neighbourhood of the parking .
Giant Hogweed is a public health hazard. Skin contact followed by exposure to sunlight produces painful,
burning blisters that may develop into purplish or blackened scars.
Please keep your children far away from these plants!
You can find more information HERE.

Parkeerplaats / Parking place:
N 51°05.217' - E005°51.465'

Ga naar WPT1.
Go to WPT1.

WPT1:
N 51°05.191' - E005°51.465'


Zoek een woord bestaande uit 10 witte letters op een blauwe achtergrond. Het aantal medeklinkers is A.
Welke hoogte kan een wintereik maximaal bereiken? Antwoord is BC.(Let op! Het infobord is verdwenen! Noteer B=3, C=5)
Het aantal letters op de zuidzijde van de uit de 16e eeuw stammende grenspaal is D.
Loop verder naar WPT2.

Find a word formed by 10 white characters on a blue background. The number of consonants is A.
What is the maximum height that a Winter oak (Dutch: Wintereik) can reach? The answer is BC.(Attention! The info sign is missing! Please note B=3, C=5)
The number of characters on the southside of the old boundary-post is D.
Go to WPT2.

WPT2:
N 51°05.[A-C][A][B]' - E005°51.[B+C][D-A+C] [(2*B)-A]'


Noteer van het telefoonnummer de laatste 4 cijfers. Dit zijn EBDF.
Loop de eerste 50m in noordoostelijke richting, daarna loodst de ‘alwetende pijl’ je weer tussen de Limburgse woudreuzen door naar WPT3:

The last four digits of the phonenumber are EBDF.
Please walk in north-east direction for the first 50m. After that your GPS will show you the way to WPT3.

WPT3:
N 51°05.[E][A+C-E][F+D-E-B-C]' - E005°51.[F-E][B][B-E]'

Uit hoeveel (vertikale) spijlen bestaat het klaphek? Tel hier 3 bij op en je weet G.
Ga naar WPT4. Voor diegenen die er behoefte aan hebben, is het een gepast moment om hun gedachten uit te laten gaan naar de vrouw die haar hoofd verloren heeft...

How many vertical bars do you count in the fencedoor? Adding 3 to the answer gives you G.
Go to WPT4. For those who care, now is an appropriate time to give the headless woman their thoughts...

WPT4:
N 51°05.[F/E][C-B+E][D+E]' - E005°51.[B][E*E][C]'


Als het goed is, sta je hier nu met droge voeten. Hoe breed is het uiteinde van het stuk land waarop je nu staat? Kies uit de volgende mogelijkheden:
03 meter / 07 meter / 14 meter.
Het antwoord is HI.
Ga verder naar WPT5.

Here you are, with dry feet I hope! How wide is the far end of the spit of land you are standing now? Choose from:
03 meters / 07 meters / 14 meters.
The answer is HI.
Walk to WPT5.

WPT5:
N 51°05.[F-A+E][C][H-C+A]' - E005°51.[(I-B)/E][((A*H)/(I*F))+E][D+H+E-B]'


Wat is de “naam” van de hengelsportvereniging die hier het visrecht heeft? J is het aantal medeklinkers in deze naam.

What's the "name" of the anglingclub that has the permission to fish here? J is the number of consonants in this name.
(abbreviation on the sign for anglingclub = H.S.V.)

WPT6:
N 51°05.[ I-B][J][A]' - E005°50.[A+B][F][B-E]'


Welke waterstand is hier maximaal meetbaar? Tel de cijfers waaruit dit getal bestaat bij elkaar op en noteer de uitkomst als K.
Loop vanaf hier naar de cache!

What is the maximum water level that can be measured here? Add the value of the digits in this number and write the answer down as K.
Okay, go and grab the cache!

Cache:
N 51°05.[G-K-J][A/B][F-G+E]' - E005°51.[(F*K)+E-(C*E)][H][B*B]'
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Counter

Additional Hints (Decrypt)

Va rra ubyyr obbzfgebax. Ibbemvpugvt, vf ret sentvry.
Vafvqr n ubyybj gerrfghzc. Pnershy, vg vf irel sentvyr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)