Skip to content

Chris Cross Webcam Cache

This cache has been locked, but it is available for viewing.
Hidden : 10/11/2005
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

I over 85 år har Kong Christian X’s bro forbundet Sønderborg med Dybbøl. / For more than 85 years Sønderborg has been connected to Dybbøl with King Christian X’s bridge.

Billede af broen

Dansk
Den 7. oktober 1930 blev broen indviet af Kong Christian X. Regenten, der 10 år tidligere havde vundet stor popularitet i Sønderjylland ved under genforeningen at ride over grænsen på en hvid hest, var på disse kanter kendt under kælenavnet Kette Kryds.

Før Kong Christian X’s bro var Sønderborg forbundet med Døbbølsiden med en pontonbro. For at krydse broen skulle der, med undtagelse for om søndagen i kirketiden, betales bropenge. Dette førte til en sand folkevandring hver søndag, som betød at Jyllandssiden i den alsiske folkemund fik tilnavnet "den hellige side".

Besøg på cachen logges ved at uploade et billede med dig/Jer taget med web-kameraet på broen. Det benyttede billede skal være det originale foto fra web-kameraet, uden modifikationer af nogen art. Aftal eventuelt på forhånd med en ven, at du/I kan ringe op, når du/I står på broen. Vennen kan så på vejeogtrafik.dk højreklikke på billedet og vælge "gem som". Billedet skifter som regel, når du opdaterer browseren.

Gå fra Als mod "den hellige side" i broens venstre side. Du/I skal stå så tæt på kameraet som muligt. Til ære for Kette Kryds skal du/I indtage X-positur (som en sprællemand) og lade dig/Jer fotografere.

Billede af et udråbstegn

Det er et krav fra Groundspeak, at man ved webcam-cacher identificerer sin tilstedeværelse på den beskrevne måde.
Stå som et X


English
On October 7. 1930 the bridge was opened by King Christian X. The regent, who 10 years earlier had become very popular in the region of Sønderjylland by during the reunion ceremony to have crossed the border on a white horse, in the area was known by the nickname Kette Kryds (Chris Cross).

Before King Christian X’s bridge Sønderborg was connected to Dybbøl by a ponton bridge. To cross the bridge, with exception of Sundays during church service, you had to pay a fee. This led to heavy traffic in these hours, causing the people on Als to refer to the other side of Alssund as "the holy side".

You log your visit by uploading an image made with the web-camera on the bridge. You can make an appointment with a friend, that you can call by cell phone, when you are on the bridge. Your friend can open vejeogtrafik.dk, right click the image and select "save as". The image usually changes, when you update the browser.

Walk on the left side at the bridge from Als towards "the holy side". Get as close to the camera as posible, in honor of Kette Kryds, stand in an X position (jumping jack) and have your picture made. The submitted photo must be the original photo downloaded from the webcam, without any modification.

Image of a exclamation mark

It is a condition from Groundspeak, that you identify yourself by standing in the described way.
Stand as a X

 

Additional Hints (No hints available.)