Skip to content

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej<br>
<br>
En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.<br>
<br>
Cachen kan hentes frem fra arkivet igen, men det er en betingelse for genåning, at cachen opfylder retningslinierne for nye cacher! En cache kan ikke genåbnes med henblik på adoption. <br>
<br>
For at få cachen genåbnet skal du skrive en mail til mig med cachen nummer, navn og et link til cachen. Du skal skrive til t.ignika@gmail.com<br>
<br>
Geohilsen<br>
<br>
<br>
Toa Ignika<br>
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland.<br>
Kontaktinformation: t.ignika@gmail.com eller via min profil<br>
Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå af som det første i beskeden, gerne med et link.<br>

More
<

Irma-hønen blinker i mørket

A cache by Gade Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/24/2005
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Irma-hønen blinker i mørket
  The Irma-hen blinks in the dark


Dannebrog

Go down for english version, please!

Bok-bok-bok-æg
Irma-hønen blinker i mørket
ligger bare der og lægger æg
jeg sammenligner dig lidt med den
men kun for skæg.

Vi sætter fodspor begge to
på Dronning Louises bro
imellem tusinde andre
om lidt er de visket væk
men du og jeg går stadigvæk
hånd i hånd med hinanden

Kim Larsen - Hjerter Dame

Så nu er der kun én vej at gå, og det er i mørket ned til Dronning Louises Bro, hvorfra man kan se over til Københavns nok mest kendte lysreklame - Irma-hønen.
Faktisk breder Irma sig over fire husblokke på Sortedams Dosseringen.

Først kommer en neonkalender og sloganet: »Irma datomærker for Friskhed«, der blev sat op i 1954. Derefter en Irma-kaffepose og et ur, der angiver, hvornår det igen er kaffetid. Kaffeposen er fra 1953, mens Irma første gang satte et ur op i 1934.
Det stoppede man i firserne, fordi beboerne i ejendommen klagede over, at det larmede, hver gang viseren flyttede sig - hvilket igen medførte et ramaskrig fra andre københavnere, som nu ikke længere havde noget at sætte deres eget ur efter. Løsningen blev, at Irma satte et nyt atomur op i 1987.

Men det er selvfølgelig den æglæggende høne længst til højre, der tiltrækker størst opmærksomhed. Hønen kom første gang op i 1936. I 1950 gjorde man æggene større, og i 1953 kom der en ny høne, der både kagler og lægger farvede æg.

Og så kan man passende slutte sin promenade med at sætte sig på en bænk og tælle farverne og æggene fra hønen og Irma'erne, der blinker og spejler sig i Sortedamssøen, inden man vandrer hen og finder en "kasse" i skæret fra byens lys.


Om Cachen:

Cachen er en "Bison", så husk Blyant!

Sådan finder du cachen:

Det kan være en fordel at finde denne cache når det er mørkt!

Du skal finde 3 tal:

  • Hvor mange forskellige farver er der i reklamen? (Antallet er uligt)
  • Hvor mange gange står der Irma i reklamen (Antallet er lige)
  • Hvor mange farver har æggene i reklamen? (Antallet er uligt)
Til oplysning
En af farverne ser lyseblå eller gul ud, den er hvid!
Det er kun de hele æg der skal regnes med
Reklamen starter ved "Datoen" og slutter ved "ÆG"
Sådan gør du med de tal du har fundet:
   

Cifferne i tallene du finder skal sorteres i stigene rækkefølge, f.eks.:
Hvis tallene er 6, 17, 9 og 6 stilles tallene således op:
16679 så fuldendes rækken således med de tal der mangler 16679023458 nu er:
a=1, b=6, c=6, d=7, e=9, f=0, g=2, h=3, i=4, j=5 og k=8

Husk at gentage de ciffer du har fundet flere gange.

Dette var bare et eksempel.

Du skal nu gøre det samme med de tal du har fundet! - God fornøjelse!
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
                                                         

Cachen ligger så på:

N 55° 41.EJD - E 012° 3A.IIB

Tværsummen for N = 7 og E = 2


 

Union Jack
Bok-bok-bok-æg
The Irma hen blinks in the dark
just lying there and laying eggs
I compare you a bit with it
but just for fun.

We both leave tracks
on Dronning Louises bridge
among thousands of others
they will disappear soon
but you and I are still walking
hand in hand

Kim Larsen (Danish folk musician) - Hjerter Dame (song)

There is only one way to go: to Dronning Louises bridge, where you can see Copenhagen's best known neon commercials: the Irma hen.
Actually the Irma company spreads over four blocks of the street Sortedams Dossering.

First there was a neon calendar and the slogan: “Irma date marks for freshness”, which was set up in 1954. Afterwards they changed to a coffee bag and a clock, which showed the time of the next coffee break. The coffee bag was from 1953, and the clock was set up in 1934.
This was stopped around the fourties, because the neighbours complained about the noise of the hands. But many inhabitants of Copenhagen missed now the clock and the possibility to synchronize their own watches with it. This was solved when Irma set up a new atomic clock in 1987.

But it’s the egg laying hen on the right, that gets the most interests.The hen was set up the first time in 1936. In 1950 the eggs became bigger, and in 1953 a new hen was set up, which could cackle and could lay coloured eggs.

And so it is possible to finalize a promenade with sitting down on a bench and counting colours of the eggs, of the hen and of the Irma name, which reflects themselves in the Sortedam lake, to which you hike derefter to find a box in the shadows of the city.


About the cache:

The cache is a "Bison", so please remember a pencil!

You can find the cache doing the following:

You should find 3 numbers:

  • How many different colours are shown in the commercial? (the number is uneven)
  • How many times can you find the word “Irma” in the commercial? (the number is even)
  • How many colours have the eggs in the commercial? (the number is uneven)
Comments about the result:
One of the colours looks like light blue or golden, this count as white!
You should only consider complete eggs for your counting.
The commercial starts with “the date” and finishes with “AEG”.

All the digits in the found numbers have to be sorted ascendingly
(i.e. if the digits are 6, 17, 9 and 6, so should they arranged as 16679.
Now fill the row up with all digits that are not used yet, ascendingly as well: 16679023458
Now associate each digit to a letter as this: a=1, b=6, c=6, d=7, e=9, f=0, g=2, h=3, i=4, j=5 og k=8
This was just an example.

Use now the numbers you have found in the same way.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
                                                         

The cache is now placed on:

N 55° 41.EJD - E 012° 3A.IIB

Reduce cross sum is N = 7 og E = 2


Additional Hints (Decrypt)

Gur QX-Xebaobet fvta

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.