Skip to content

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej<br>
<br>
En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.<br>
<br>
Cachen kan hentes frem fra arkivet igen, du skal bare skrive til mig. Det er en betingelse for genåning, at cachen opfylder retningslinierne for nye cacher! En cache kan ikke genåbnes med henblik på adoption.<br>
<br>
Geohilsen<br>
<br>
<br>
Toa Ignika<br>
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland.<br>
Kontaktinformation: t.ignika@gmail.com eller via min profil<br>
Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå af som det første i beskeden, gerne med et link.<br>

More
<

This cache has been archived

A cache by Gade Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/05/2006
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dannebrog

Go down for english version, please!

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm

Landsarkivet, der en del af Statens Arkiver, blev opført i 1893 og udvidet i 1966.
Det gamle arkivmagasin blev tegnet af Martin Nyrop, der også opførte Københavns rådhus, Eliaskirken, Bispebjerg hospital, Vallekilde højskoles gymnastikhus m.m.

50 kilometer hylder

Tilbygningen, der omfatter et ekstra magasin samt læsesale og kontorer, er projekteret af kgl. bygningsinspektør Nils Koppel. Han har også stået for opførelsen af Danmarks Tekniske Universitet, H.C. Ørsted instituttet, Københavns Universitet Amager m.m. Landsarkivets magasiner på Jagtvej kan i alt rumme 50 hyldekilometer arkivalier, og en del arkivalier har derfor måttet flyttes i fjernarkiv.

Mange arkiver fra gymnasier

Der er for øjeblikket en årlig tilvækst på 1-2 km. Samlingerne omfatter arkivalier fra de lokale statslige myndigheder og institutioner inden for Landsarkivets område. Det drejer sig bl.a. om sager fra domstole, politikredse, statsamter, pastorater, toldkamre, embedslægeinstitutioner, udskrivningskredse og skovdistrikter. Desuden har Landsarkivet modtaget arkivalier fra amtskommunerne og et stort antal kommuner. Sammenlignet med de øvrige landsarkiver har Landsarkivet for Sjælland m.m. bemærkelsesværdigt mange arkiver fra gymnasier, seminarier og andre uddannelsesinstitutioner. Landsarkivet har også mange privatarkiver, især godsarkiver. Blandt de mest omfangsrige arkivfonds er arkiverne fra Københavns Byret, Københavns Overpræsidium og Østre Landsret.

Læsepladser og personale

Landsarkivet har i alt 111 læsesalspladser, fordelt med 57 på hovedlæsesalen, 50 på mikrofilm-læsesalen og 4 i det særlige forskerrum, der kan anvendes af gæster med særlige behov. Allerede omkring 1900 havde Landsarkivet ca. 2000 årlige læsesalsbesøg. I perioden fra 1920 til 60’erne varierede tallet fra ca. 4000 til ca. 8000, og i de sidste mange år har det ligget på 20-25.000. Landsarkivet har i dag ca. 35 medarbejdere.

Arkivernes hovedformål

Statens Arkivers hovedformål er at indsamle og opbevare historiske kilder og at stille dem til rådighed for offentligheden. Alle kan - direkte fra gaden - komme ind på vores læsesale og arbejde med arkivalierne - kirkebøger, folketællinger, regnskaber og alle de andre former for unikke dokumenter, protokoller og sager. Hvert år er der næsten 100.000 mennesker, som benytter sig af denne mulighed. Mange leder efter deres forfædre. Nogle interesserer sig for deres egns eller bys historie. Andre er akademiske forskere eller studerende, der f.eks. arbejder på et historisk forskningsprojekt eller skal lave en eksamensopgave.

Fra pergament til CD-rom

Statens Arkiver er en fællesbetegnelse for Erhvervsarkivet, Dansk Data Arkiv, Rigsarkivet og de fire landsarkiver i Viborg, Aabenraa, Odense og København. Rigsarkivaren, der er leder af Rigsarkivet, er også øverste chef for Statens Arkiver.

På landsarkiverne finder man arkivalier fra lokale myndigheder, f.eks. domstolene, amter, politiet og mange kommuner. Rigsarkivets område er de centrale myndigheder, f.eks. ministerier, styrelser og landsdækkende institutioner. Erhvervsarkivet rummer protokoller, dokumenter m.v. fra virksomheder og organisationer fra erhvervslivet. Dansk Data Arkiv, som er det yngste af de syv arkiver, opbevarer historiske og samfundsvidenskabelige undersøgelser i form af registre, databaser og andre oplysninger i elektronisk form.

Alt tyder på, at papirarkivalierne i fremtiden kommer til at vige pladsen for elektroniske arkivalier. Elektroniske journalsystemer har været udbredt hos myndighederne i mange år. Nu har en del myndigheder, firmaer og organisationer taget skridtet fuld ud, og er gået over til elektroniske arkiver. Det giver helt nye opgaver for Statens Arkiver, der skal sikre, at de elektroniske dokumenter også kan bruges med fremtidens teknologi. Derfor har Statens Arkivers IT-afdeling opstillet en række krav, som elektroniske arkivalier skal opfylde. Kravene er blevet udviklet i tæt kontakt med myndighederne, IT-branchen og udenlandske arkiver.

Hvad må kasseres?

Arkiverne kan ikke gemme alt. Derfor bruger Statens Arkiver mange kræfter på at vurdere, hvad der skal bevares, og hvad myndighederne må kassere. Regler for, hvad der må kasseres, findes i de kassationsbestemmelser, som Statens Arkiver udarbejder.

Statslige arkivalier skal normalt afleveres inden de er 30 år gamle. Kommuner, amter og (amts)kommunale myndigheder som f.eks. sygehuse, gymnasier og plejehjem, skal ikke aflevere, men kan benytte sig af muligheden mod betaling. Statens Arkiver tager også imod arkivalier fra en del private organisationer, institutioner og enkeltpersoner.

Én af de farer, der truer arkivalierne, er slid. Derfor bliver hyppigt anvendte arkivalier som f.eks. kirkebøger og folketællinger mikrofilmet i Statens Arkivers Filmningscenter. Kopier af mikrofilmene findes på alle Statens Arkivers læsesale. På denne måde kan læsesalenes gæster bruge filmene i stedet for at slide originalerne op. Særligt værdifulde arkivalier bliver også sikkerhedsfilmet, så der findes en kopi, hvis originalerne skulle gå tabt.

Forskning og formidling

Statens Arkiver er et sted, hvor den aktive historieinteresse udfolder sig. Hvert år bliver der bragt over 250.000 pakker, protokoller m.v. frem fra magasinerne til gæsterne på vores læsesale, og vi lægger et stort arbejde i at formidle samlingernes indhold. En del af de ansatte har pligt til at forske i arkivalierne. Der forskes i mange forskellige emner: kvindehistorie, handelsforhold, søfart, teknologihistorie og meget mere. Arkivalierne er nøglen til det hele, og resultaterne kommer ud som videnskabelige afhandlinger, tidsskriftartikler, populære foredrag i foreninger og interviews m.m. i radio og TV.

Statens Arkiver er også en levende kulturinstitution. Arkivalier fra vores samlinger er med i historiske TV dokumentarprogrammer, indgår i udstillinger landet over og vises frem på kulturnatsarrangementer. Vi vil ikke blot værne og bevare, men også formidle de kilometervis af viden om fortidens mennesker og deres virkelighed, som arkiverne rummer.


Om Cachen:

Cachen er et filmhylster.

Nu du/i er der slligevel, så gør jer selv den tjeneste at gå en tur omkring Martin Nyrop og Nils Koppels bygninger og se rigtig på dem og ikke bare et flygtigt blik når man fare forbi til hverdag.

www.GeoCaching.dk Kender du den danske Geocacher hjemmeside?
www.Geocaching.dk
og det danske fora?
geocaching.webfora.dk

Union Jack
Provincial archives of Sealand, Lolland-Falster & Bornholm

The archives is part of the Danish State Archives. In our archives you will find records from local state and municipal agencies, as well as from private organizations and institutions in our region: Sealand, Lolland-Falster and Bornholm

Thir collections contain for instance parish registers, records from various probate courts, records from various guilds, and lots of other records, that describes the history of our region and its inhabitants.

Thir reading room is visited by appr. 25.000 guests pr. year. Many of our guests are genealogists. Others are interested in local history and a lot of academic researchers and students also visit the archive. The use of our reading-room is free of charge.


Aboute The Cache:

The Cache is a filmcanister.

Enjoy the buildings.

Additional Hints (Decrypt)

Fvq bt ybt - Fvg naq ybt

"[DK] Yvtr bire wbeqra cå uwøearg -
[ENG] Whfg bire gur tebhaq ba gur pbeare -"

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)