Skip to content

Obrazova cache Mystery Cache

This cache has been archived.

Brouk & spol.: Archivována.

More
Hidden : 03/17/2006
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Motto: "Clovek potrebuje k životu krásu."
Motto: "One needs beauty to live."

Na výše uvedených souradnicích cache nehledejte, najdete zde jiná pozoruhodná umelecká díla. O jaké umelecké hodnoty pri luštení této cache jde, je zrejmé z jejího názvu.
Do not search this cache on the coordinates mentioned on the top, you will find here something different - notable art masterpieces. From the name of this cache is concerned one art discipline.

Cache je uložena na výletním míste u Brna, které stojí za to navštívit pro všudyprítomný klid, pohodu a krásné nemestské prostredí.
The cache is sutuated at a place near Brno, worth for trips, quiet, calm and its wonderful non-urban surroundings.

Pro odhalení souradnic cache je zapotrebí urcit celá jména všech autoru obrazu a priradit je k príslušným písmenum, pod kterými jsou obrazy uvedeny.
For detecting of the cache´s coordinates is necessary to define whole names of all paintings authors and to allocate them to appropriate letters. This letters goes to the paintings mentioned here.

A. Sectete všechny samohlásky „i“ v celém jménu malíre (4 slova celého jména).
A. Count up all the vowels „i“ in the whole name of the painter (4 words of whole name).

B. Vynásobte pocet všech souhlásek krestního jména malíre poctem všech souhlásek jeho príjmení.
B. Multiply the number of all the consonants in the first name of the painter with the number of all the consonants in his surname.

C. Sectete všechny souhlásky v celém jménu malíre.
C. Count up all the consonants in the painter´s whole name.

D. Pocet písmen krestního jména malíre vynásobte poctem písmen jeho príjmení.
D. The number of the letters in painter´s first name multiply with the number of the letters of his surname.

E. Sectete všechny souhlásky „t“ v celém jménu malíre.
E. Count up all the consonants „t“ in the painter´s whole name.

F. Sectete všechny souhlásky v celém jménu malíre (4 slova celého jména).
F. Count up all the consonants in the painter´s whole name (4 words of whole name).

G. Sectete všechny souhlásky „w“ v celém jménu malíre (4 slova celého jména).
G. Count up all the consonants „w“ in the painter´s whole name (4 words of whole name).

H. Sectete vsechna písmena „r“ a „e“ v celém jménu malíre (4 slova celého jména).
H. Count up all the letters „r“ and „e“ of the painter´s whole name (4 words of whole name).

I. Sectete všechny souhlásky „j“ a „p“ celého jména malíre.
I. Count up all the consonants „j“ and „p“ of the painter´s whole name.

J. Sectete všechny samohlásky v celém jménu malíre.
J. Count up all the vowels in the painter´s whole name.

K. Sectete všechna písmena celého malírova jména bez písmene "e" (6 slov celého jména).
K. Count up all the letters of painter´s whole name without letter "e" (6 words of whole name).

L. Sectete všechny souhlásky „d“ a „l“ celého malírova jména.
L. Count up all the consonants „d“ and „l“ of the whole painter´s name.

M. Ze všech výše uvedených autoru vyberte ty, kterí pocházejí z Francie, sectete je.
M. From all the painters here mentioned choose that ones, which come from France and count them up.

Skutecné souradnice cache jsou:
The real cache coordinates are:
N 49 P,R
E 016 T,V
Kde:
P = F + I + L
R = (D x B) + ((A + B) x C) x E + (A x C)
T = K + E + H + M
V = ((G + J + L) x K x C/E) - (D + I)

Obsah cache: knížka Oty Pavla, baterka s krytem, nafukovací balónek, drátený kolícek, zárivkový startér, stríbrná barva, pruchodka.
Cahce contains: book by Ota Pavel, torch, small air-baloon, wire spill, fluor tube starter, silver paint, bushing.

Additional Hints (No hints available.)