Skip to Content

This cache has been archived.

mvs Team Pooh: Het is mooi geweest.

Onze laatste Zeeuwse cache gaat ook het archief in. Inmiddels voldoende Zeeuwse cachers en caches. En door een foutje van een reviewer ligt er zelfs heel vlakbij het eindpunt van deze cache een andere.

More
<

Pooh gaat ter Kerke

A cache by mvs "Team Pooh" Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/7/2006
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Deze cache is een auto of fiets tocht van ongeveer 35 KM langs een aantal dorpen op Walcheren.

English text on request. Deutscher Text unterhalb des holländischen Textes. (Wir danken JAMALimTAL für die Übersetzung.)


Let op: in tegenstelling tot onze andere caches is dit een micro! We hebben helaas geen toestemming gekregen om hier een regular te plaatsen!

De meeste Walcherse nederzettingen ontstonden op de kreekruggen. De structuur van de agrarische dorpen is vrijwel gelijk. Een aantal behoort tot de zogenaamde ringdorpen, ook wel kerkringdorpen genoemd. De ringdorpen zijn voor de allereerste systematische bedijkingen ontstaan, dat wil dus zeggen in de 10e en 11e eeuw.
De dorpsnamen eindigend op "kerke" zijn genoemd naar de plaatselijke ambachtsheer of een heilige.
In 2005 bezochten wij de kerken van de dorpen allemaal in het kader van de meetpuntenjacht. Zo ontstond het idee voor deze cache.
De coördinaten bovenaan de pagina zijn van het centraal in de route gelegen dorp Grijpskerke. Je hoeft daar niet te beginnen. De route kun je zelf kiezen.

Grijpskerke
Meliskerke
Biggekerke
Serooskerke
Aagtekerke
Koudekerke

Grijpskerke
Grijpskerke ligt precies op een kruising van enkele kreekruggen in hartje Walcheren.Ten zuidoosten van het dorp ligt half verscholen achter het groen, de Munnikenhof, vroeger een uithof van de Middelburgse Abdij. Later heeft staatsman en dichter Jacob Cats het ook als buitenverblijf gebruikt.
Poppendamme, een verzameling boerderijen ten zuiden van het dorp, hoort ook bij Grijpskerke. Dit gehucht is maar liefst achthonderd jaar oud. In dit gehucht ligt het bezoekercentrum 'Imkerij Poppendamme' dat je uitnodigt in de wereld van de honingbij.

Meliskerke
Meliskerke is een klein dorp in het hart van Walcheren. Aan de hoofdstraat staat een 14e eeuwse kerk met toren. Deze staat scheef, zo'n 60cm uit het lood. Van oudsher is het dorp een landbouwgemeente. Een paar oude Zeeuwse boerderijen zijn hier getuige van. Het voormalige gemeentehuis is omgetoverd tot het Zijdemuseum, waarin de ontwikkeling van rups tot kleding bekeken kan worden.

Biggekerke
Biggekerke is een oud dorp, dat op de kreekrug ligt die van Vlissingen evenwijdig aan de duinen naar het noordwesten loopt. Biggekerke is voor toeristen zo'n typisch Walchers dorp. Kerk en lage huizen te midden van een rij bomen en even buiten het dorp een molen. Maar als toeristisch badplaatsje doet Biggekerke het goed, want van de kustrecreatie pikt ze ook een graantje mee.

Serooskerke
De omgeving van Serooskerke moet al bewoond geweest zijn aan het begin van de jaartelling. In de Middeleeuwen stond het dorp bekend om een prachtig klooster, Zoetendaal genaamd. Het agrarische Serooskerke heeft een oude kern, gesitueerd rond de 15e eeuwse kerk. Vanuit het kleine dorpsplein waaieren straten met karakteristieke boerenwoningen naar alle richtingen uit.

Aagtekerke
Aagtekerke is een rustig dorpje gelegen tussen de weilanden en geploegde akkers. Het dorp ligt nabij Domburg en Oostkapelle maar ligt zelf niet aan de zee; het kent dan ook weinig toerisme.
Vroeger werden veel toeristen, die overdag hun dag doorbrachten bij het strand van Domburg, bij de Aagtekerkenaren thuis opgevangen als logies.
Het dorp heeft als bijnaam 'het geitedurp'. Waarschijnlijk omdat vrijwel iedere inwoner vroeger één of meer geiten hield.

Koudekerke
Tussen Vlissingen en Zoutelande, op ongeveer 3 km van het strand, ligt het dorp Koudekerke. De kerk is een dochterparochie van Middelburg en is vóór 1200 gesticht. Koudekerke is tegenwoordig omringd door heel wat vakantiehuizen, bungalowparken, strandtenten, kampeerterreinen en minicampings. Het dorp zelf is gegroepeerd rond de oude kerk. Die dorpsring is er nog in volle glorie. Even buiten het dorp richting Middelburg ligt Slot 'Ter Hooge'. Het bijbehorende park is een belangrijk natuurgebied.

De cache
Bij ieder van de zes “kerkes” moet u een cijfer vinden. Het maakt niet uit in welke volgorde u de dorpen bezoekt. De volgorde van de dorpen hieronder is qua route in ieder geval niet de meest logische.

Grijpskerke N 51° 32.070 E 003° 33.696
Bij deze kerk vindt u een “Assiebak”. Tel het aantal grijze tegels op de bovenkant van de bak.

A = het tweede min het eerste cijfer van het totaal aantal tegels.

Meliskerke N 51° 30.928 E 003° 30.662
Op het terrein van deze kerk staat een Koningslinde.

B = het laatste cijfer van het jaartal bij de koningslinde.

Biggekerke N 51° 29.946 E 003° 31.521
Bij deze kerk vindt u de Walcherse Boerin. Op dit beeld staat wanneer het geplaatst is.

C = het derde cijfer van het jaartal.

Serooskerke N 51° 33.003 E 003° 35.747
Op het terrein van deze kerk vindt u een put.

D = het aantal bouten op de deksel van de put.

Aagtekerke N 51° 32.786 E 003° 30.616
De toegang tot deze kerk wordt bewaakt door leeuwen.

E = het totaal aantal leeuwen dat de kerk bewaakt.

Koudekerke N 51° 28.951 E 003° 33.233
Bij deze kerk staan en liggen een aantal grafstenen.

F = het aantal liggende stenen min het aantal staande stenen. (De liggende stenen voor de staande stenen tellen als aparte stenen mee.)

De cache ligt op
N 51° 3A.BC9
E 003° 3D.EF6

S.V.P. geen spoilers met betrekking tot de eindlocatie in logs of foto’s.

Dieser Cache ist ein Auto- oder Fahrradcache von ca. 35 km entlang einer Reihe von Dörfern auf Walcheren.


Hinweis: Im Gegensatz zu unseren anderen Caches ist dieser ein Mikro! Wir haben leider keine Erlaubnis bekommen, hier einen Regular zu platzieren!

Die meisten Walcherischen Siedlungen entstanden auf den "Kreekruggen". (Spezielles Wort, vornehmlich auf Walchern! Direkt übersetzt heißt es "Flussrücken": Es gab wohl höher gelegene Gebiete in dieser Gegend, die die Flüsse aufgespült hatten – Wälle, wie Sandbänke, aber beständig –, auf denen gebaut wurde, um sich vor Hochwasser zu schützen. Ein weiterer Hochwasserschutz waren die "Fluchthügel", auf die Mensch und Tier vor der Bedeichung bei Hochwasser flohen.) Die Struktur der landwirtschaftlichen Dörfer ist annähernd gleich. Einige der Dörfer gehören zu den sogenannten "ringdorpen" (Ringdörfern), auch "kerkringdorpen" (Kirchringdörfer) genannt. Die Ringdörfer entstanden vor der allerersten systematischen Bedeichung - also im 10. und 11. Jahrhundert.
Die Ortsnamen mit der Endung "Kerke" (Kirche) sind nach dem örtlichen Herrenhaus ("ambachtsheer" ist etwas, das typisch ist für Zeeland) oder einem Heiligen benannt.
Im Jahr 2005 besuchten wir die Kirchen in den Dörfern im Rahmen eines Benchmark Huntings. So entstand die Idee zu diesem Cache.
Die oben angegeben Koordinaten sind die des zentral in der Route gelegenen Dorfes Grijpskerke. Man muss hier nicht beginnen, die Route kann man frei wählen.

Grijpskerke
Grijpskerke befindet sich genau auf einer Kreuzung von „Kreekruggen“ im Herzen von Walcheren. Südöstlich des Dorfes liegt halb hinter Büschen und Bäumen versteckt der Munnikenhof, einst der Landsitz der Kirchenvorstände der Abtei von Middelburg. Später wurde er vom bekannten Dichter und Politiker Jacob Cats auch als Landhaus genutzt.
Poppendamme, eine Ansammlung von Bauernhöfen südlich des Dorfes, ist auch Teil von Grijpskerke. Das Dorf ist weniger als achthundert Jahre alt. Hier befindet sich 'Imkerij Poppendamme', ein Besucherzentrum, das in die Welt der Honigbiene einlädt.

Meliskerke
Meliskerke ist ein kleines Dorf im Herzen von Walcheren. An der Hauptstraße steht die zeeländische Kirche mit Turm aus dem 14. Jahrhundert. Der Turm ist schief – bis zur Spitze weicht er ca. 60 cm vom Lot ab. Traditionell ist das Dorf eine landwirtschaftliche Gemeinde. Ein paar alte zeeländische Bauernhöfe zeugen hiervon. Das ehemalige Rathaus beherbergt heute das Seidenmuseum, in dem die Verarbeitung von Seide zu Kleidung Thema ist.

Biggekerke
Biggekerke ist ein altes Dorf, das auf dem „kreekrug“ liegt, der von Vlissingen parallel zu den Dünen nach Nordwesten verläuft. Biggekerke ist für Touristen ein typisches Walcherendorf. Die Kirche inmitten einer Reihe von Bäumen, die niedrigen Häuschen und am Rande des Dorfes eine Mühle. Aber auch als touristischer Badeort bietet sich Biggekerke durch seine Nähe zu den Erholungsgebieten an der Küste an.

Serooskerke
Die Umgebung von Serooskerke muss schon zu Beginn der Zeitrechnung besiedelt gewesen sein. Im Mittelalter war die Stadt für das prächtige Kloster Zoetendaal bekannt. Das landwirtschaftliche Dorf Serooskerke hat ein altes Zentrum, das um die Kirche aus dem 15. Jahrhundert angeordnet ist. Von dem kleinen Dorfplatz führen Straßen mit charakteristischen Bauernhäusern in alle Richtungen.

Aagtekerke
Aagtekerke ist ein ruhiges, zwischen Wiesen und gepflügten Äckern gelegenes Dörfchen. Das Dorf liegt in der Nähe von Domburg und Oostkapelle, liegt aber selbst nicht direkt am Meer und hat daher wenig Tourismus.
Früher nahmen viele Touristen, die ihren Tag am Strand von Domburg verbrachten, Logis in den Häusern in Aagtekerke (heute gibt es in Domburg eine riesige Ferienanlage).
Das Dorf trägt den Spitznamen 'het geitedurp' (das Ziegendorf) - wahrscheinlich, weil fast jeder Dorfbewohner früher einmal eine oder mehrere Ziegen hielt.

Koudekerke
Zwischen Vlissingen und Zoutelande, etwa 3 km vom Strand entfernt, liegt das Dorf Koudekerke. Die Kirche ist eine Tochtergemeinde von Middelburg und wurde vor 1200 gegründet. Koudekerke wird mittlerweile von vielen Ferienwohnungen, Bungalowparks, Campingplatzen und Mini-Campins umgeben. Das Dorf war ursprünglich rund um die alte Kirche gruppiert. Der Dorfring ist noch in voller Pracht. Etwas außerhalb des Dorfes in Richtung Middelburg, liegt Schloss 'Ter Hooge'. Der zugehörige Park ist ein wichtiges Naturschutzgebiet.

Der Cache
In jedem der sechs "Kerkes" ist eine Ziffer zu finden. Es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge man die Dörfer besucht. Die Reihenfolge der Dörfer unten ist bezüglich der Strecke in jedem Fall nicht die sinnvollste.

Grijpskerke N 51° 32.070 E 003° 33.696
Rechts und links von dieser Kirche findet man je ein „Assiebak“ („Ascheneimer/ Mülleimer“). Zählt die Anzahl der grauen Gehwegplatten auf der Oberseite eines der Behälter.

A = die zweite minus die erste Ziffer der Anzahl der Platten.

Meliskerke N 51° 30.928 E 003° 30.662
Im Hof der Kirche ist eine „Koningslinde“ (Königslinde).

B = die letzte Ziffer der Jahreszahl an der Königslinde.

Biggekerke N 51° 29.946 E 003° 31.521
An dieser Kirche steht eine Walcheren-Bäuerin. Auf dem Schild steht, wann sie aufgestellt wurde.

C = die dritte Ziffer des Jahres.

Serooskerke N 51° 33.003 E 003° 35.747
Neben dem Eingang dieser Kirche befindet sich ein „Pott“, ein Brunnen oder eine Zisterne.

D = die Anzahl der Schrauben auf Deckel des Pottes.

Aagtekerke N 51° 32.786 E 003° 30.616
Der Zugänge zu dieser Kirche werden von Löwen bewacht.

E = die Gesamtzahl der Löwen, die die Kirche bewachen.

Koudekerke N 51° 28.951 E 003° 33.233
Bei dieser Kirche liegen und stehen einige Grabsteine.

F = die Anzahl der liegenden Steine abzüglich der Anzahl stehender Steine. (Die liegenden vor den stehenden Steinen zählen sie als einzelne mit.)

Der Cache liegt bei
N 51° 3A.BC9
E 003° 3D.EF6

Bitte keine Spoiler oder Fotos mit Hinweisen zum Standort des Finals eingeben!

Übersetzung von JAMALimTAL, die leider kein niederländisch können. Wichtig: kauft dennoch ein NL-Wörterbuch, sonst versteht ihr die vielen Tafeln über das, was ihr seht nicht. Außerdem: Recherchen (im Internet) über die „Kerken“ und die vielen anderen historischen Orte sind mit diesem Cache nicht hinfällig!

Additional Hints (Decrypt)

Baqre qr cehyyraonx, zntargvfpu.
Hagre qrz Cncvrexbeo, zntargvfpu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

583 Logged Visits

Found it 550     Didn't find it 8     Write note 8     Archive 1     Temporarily Disable Listing 5     Enable Listing 5     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 90 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.