Skip to Content

<

GEO(logisch)

Hidden : 5/1/2006
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

In een gebied dat geologisch zeer interessant is heb ik een korte multi-cache gemaakt. Het coördinaat dat bovenaan deze pagina staat brengt je naar een plek waar voorheen een uitkijktoren stond. Helaas is deze door vandalisme verdwenen en dus hebben we het eerste waypoint verplaatst naar:

N 51° 58.040 E 6° 47.048
We hebben in Winterswijk niet alleen bossen en beken. Er is ook een uniek gebied in onze buurtschappen Kotten, Ratum en Brinkheurne, dat wel de geologische mozaïekvloer van Nederland wordt genoemd. In geen andere gemeente in Nederland komen zo veel verschillende geologische formaties uit uiteenlopende tijdvakken aan de oppervlakte of dicht aan de oppervlakte. Dit als gevolg van een plooiing in de bodem, waardoor oudere geologische "afzettingen" in Winterswijk hoger liggen dan elders.

De cache is een ronde emmer van ongeveer 30 cm. doorsnede. Verstop hem weer goed.

Enkele aandachtspunten :

- De 1e ZATERDAGEN VAN APRIL T/M NOVEMBER van 9.00-16.30 uur zijn er open dagen, het kan dan zeer druk zijn en moeilijk om ongestoord te loggen.

- AANWIJZINGEN OPVOLGEN.

- DE EIND-CACHE (STASH) BEVINDT ZICH OP FABRIEKS-TERREIN. IK HEB TOESTEMMING MITS WE ONS HOUDEN AAN DE REGELS ! Bij alle WP's en de eindcache is graven niet nodig.

- In / na regenachtige periode’s kan het moeilijk begaanbaar zijn. Extra schoenen of laarzen meenemen kan dan heel nuttig zijn.

De cache begint bij de parkeerplaats : N 51° 58.036 E 6° 47.073

WP1 N 51° 58.040 E 6° 47.048 het museum

Het museum:

A = Het aantal bevestigingspunten van één letter U.

B = Het aantal klauwhamers op dit object.

C = Het aantal Sauriërs (Nothosaurus winterswijkensis) op dit object.

D = Het aantal paarden op dit object.

WP2 N 51° 57.989 E 6° 47.090 het infobord

Het infobord:

EF = Het jaartal achter ”Kees van Mook”. NIET het onderstaande bord.

Stash N 51° 57.EFA E 6° 47.BCD

Deze cache is prima te combineren met: Steengroeve "Ankerpoort" GC1Y6J0 en Steengoed GC3M1H9

 

GEO(logisch)

In einem Gebiet, dass geologisch sehr interessant ist habe ich einen kurzen Multi-Cache gemacht.

Die Koordinaten oben auf dieser Seite bringt Sie an einen Ort, wo früher ein Wachturm stand. Leider ist dies durch Vandalismus verschwunden und so zogen wir die erste Station um nach: N 51° 58.040 E 6° 47.048

Es gibt in Winterswijk nicht nur Wald- und Flusslandschaften. Auch gibt es ein einzigartiges Gebiet in Kotten, Ratum en Brinkheurne, welcher der geologische Mosaikboden der Niederlanden genannt wird. In keiner anderen Gemeinde der Niederlanden kommen so viele verschiedene geologische Formationen aus unterschiedlichen Zeitspannen an die Oberfläche oder dicht an die Oberfläche. Dies als Folge einer Bodenfalten, wodurch ältere geologische "Ablagerungen" in Winterswijk höher liegen als anderswo.

Der cache ist ein runder Eimer, etwa 30 cm im Durchschnitt. Nachher bitte wieder gut verstecken.

Einige Aufmerksamkeiten:

- Die 1. SAMSTAGE VON APRIL BIS ZUM NOVEMBER von 9.00-16.30 Uhr gibt es Tage der offene Tür, es kann sehr lebhaft sein und schwierig um ungestört zu loggen.

- ANWEISUNGEN BEFOLGEN.

- DER END-CACHE (STASH) BEFINDET SICH AUF EINEM BETRIEBSGELÄNDE. ICH HABE GENEHMIGUNG - VORAUSGESETZT DASS WIR DIE REGELN BEFOLGEN. Bei alle Stationen und der End-cache müsst ihr nicht graben.

- In / nach regnerische Perioden kann es da schwieriger begehbar sein. Extra Schuhe oder Stiefel mitnehmen ; kann dann sehr nützlich sein.

Der Cache fängt an beim Parkplatz : N 51° 58.036 E 6° 47.073

Station 1 N 51° 58.040 E 6° 47.048 Das Museum

Das Museum:

A = Die Anzahl der Befestigungspunkte von Ein-Buchstabe U.

B = Anzahl der Hämmer auf dieses Objekt.

C = Die Anzahl der Sauriërs (Nothosaurus winterswijkensis) auf dieses Objekt.

D = Die Anzahl der Pferde auf dieses Objekt.

Station 2 N 51° 57.989 E 6° 47.090 Die Infotafel

Die Infotafel:

EF = Die Jahreszahl hinter "Kees van Mook". NICHT die unterstehende Infotafel.

End-Cache N 51° 57.EFA E 6° 47.BCD

Dieser Cache kann kombiniert werden mit: Steengroeve "Ankerpoort" GC1Y6J0 und Steengoed GC3M1H9


GEO(logical)

In an area that is geological very interesting, I made a short multi-cache. The coordinate on top of this page will take you to a place where formerly stood a watchtower. Unfortunately, this disappeared by vandalism and so we moved to the first waypoint: N 51° 58.040 E 6° 47.048

In Winterswijk we don’t just have woods, brooks, and pasture-lands. There also is an unique area in our hamlets Kotten, Ratum en Brinkheurne, also called the geological mosaicfloor of the Netherlands. In no other municipal in the Netherlands there are so many different geological formations of diverse timesections upon the surface-area or close to the surface. This is a result of a folding in the soil, that’s why ancient geological "depositions" in Winterswijk situated higher then elsewhere.

The cache is a round bucket of approximately 30 cm. In case you found the cache, make sure it is hidden well again.

Some points of attention:

- The 1 st SATERDAYS FROM APRIL UP TO INCLUDING NOVEMBER from 9.00-16.30 hours there is an open day, it can be very crowded and difficult to log undisturbed.

- OBSERVE THE RULES.

- THE STASH IS ON INDUSTRIAL PROPERTY. I HAVE PERMISSION ONLY WHEN WE OBSERVE THE RULES. To find all WP's and the stash, digging is not necessary.

- In / after rainy periods it can be hard to walk there. Take extra shoes or boots with you, they can be very useful.

The cache starts at the parkingplace : N 51 ° 58.036 E 6 ° 47.073

WP1 N 51° 58.040 E 6 ° 47.048 The museum

The museum:

A = The number of the attachment points of one letter U.

B = The number of claw hammers on this object.

C = The number of Sauriërs (Nothosaurus winterswijkensis) on this object.

D = The number of horses on this object.

WP2 N 51 ° 57.989 E 6 ° 47.090 The information panel

The information panel:

EF = The year behind " Kees van Mook". NOT the sign below.

Stash N 51° 57.EFA E 6° 47.BCD


This cache can be combined with: Steengroeve "Ankerpoort" GC1Y6J0 and Steengoed GC3M1H9


Additional Hints (Decrypt)

[NL] va qr ubrx ibbe qr obbz
[D] va qre Rpxr ibe qrz Onhz
[E] va gur pbeare va sebag bs gur gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

453 Logged Visits

Found it 378     Didn't find it 22     Write note 26     Temporarily Disable Listing 10     Enable Listing 10     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 65 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.