Skip to content

<

Volary

A cache by Cheater_a_Radka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/14/2006
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache se nachází na konci krížové cesty. Krížová cesta je soucástí bývalé Zlaté stezky, vede kolem zahrádkárské kolonie, tzv. Šmoulov. :-) a od samotného centra mesta je vzdálená asi pul hodiny chuze. Cache is situated at the end of the Calvary. The Calvary is part former Gold Way, lead us round garden colony called Smoulov and from center of the town is faraway maybe one half hour.

Jméno Volary se poprvé objevuje v roce 1359, kdy mezi prachatickými meštany je uváden Ondrej z Volar. The name of Volary is shown up in 1359, when Ondrej of Volary is featured among burgesses of Prachatice.
Založení mesta souviselo s celkovou kolonizací Šumavy ve XIII. a XIV. století. Foundation of the town was linked with the colonization of Sumava Mountins in 13th and 14th century.
Obyvatelé vzniklých sídel byli prevážne Nemci z Bavorska. People ot new villages came from Bavaria of Germany.
Do husitských válek patrily Volary vyšehradské kapitule, od roku 1503 se majiteli mesta stali Rožmberkové, od roku 1600 císar Rudolf II a po roce 1719 Schwarzenberkové. Town of Volary belong to the Chapter House of Vysehrad until Hussite War, to the Clan of Rozmberks since 1503 and then to the Emperor of the Rudolf II since 1600 and after 1719 to the Clan of Schwarzenberks.
V dobe po husitských válkách se ve Volarech usadilo i nekolik ceských rodin. Several czech families settled in the Volary during the Hussite War.
V okolí Volar se hlavne v letech 1618 - 1620 nekolikráte bojovalo. During 1618-1620 it was fought in outskirts.
Mesto bylo cílem útoku stavovských i císarských vojsk. The town was under attacks of Emprerrors and Corporative Armies.
Dobytkári ze Štýrska a Tyrol, kterí se zde usadili v 16. století, zde zavedli intenzivní metody chovu po alpském vzoru. Cattlemen from Styrsko and Tyrolia, that settled down here, brought intesive methods of breeding from Alp .
Dlouho se udrželi jako rázovitý živel, který se od ostatních obyvatel Šumavy výrazne lišil. Predevším zvyky, odíváním a typem domu.They kept for long their special way of life which was very differnt from other part of Sumava.
Tito hospodári si ve Volarech a blízkém okolí staveli roubené usedlosti, pro než bylo charakteristické soustredení celého hospodárství - obytných místností, chlévu, stodoly i dvorku - do jediného celku pod spolecnou strechu. These men built timbered house with typical collection of the whole of housekeeping - residental rooms, cowhouses, barns and court to the one complex under one roof.
Volary byly po staletí typické svými roubenými nebo poloroubenými domy. Town of Volary cástecnewas known by its timbered and halftimbered houses.
Predstavme si je jako širokou rozsáhlou stavbu poschodového rázu , s celokamenným ci kamenným prízemím, mající podkrovní svetnici, v prucelí nejméne tri okenní osy, pavlac, casto s vyrezávaným zábradlím, sloužící ke skládání sena, a roubené patro v predsazeném vyrezávaném štíte, kryté nízkou a velmi širokou sedlovou strechou. Imagine these houses as wide and large building with floor, with stony ground floor having garret room, three windows axes in frontispiece, often with wooden banisters and timbered floor in the engraved shield, hidden by low and very wide sellar roof.
S tím však souvisela i cetnost požáru, pri kterých napr. v roce 1863 shorelo 59 domu, škola i kostel. Town of Volary war annoyed by many conflagration. For example, in the 1863 was burnt 59 houses, school and churche too.
Volarum, povýšeným na mesto rozhodnutím císare Františka Josefa 30. dubna 1871, byl ponechán jeho starý znak, který má na stríbrném štíte ctyri vzrostlé jedle, strední vyšší, krajní nižší, v prirozených barvách na zelené kamenité pude na dukaz svého starého práva volne v lesích pásti dobytek a kácet stromy. Volary was promoted to town by the decision of the Emperor Franz Joseph II in 1871, the old sign was hold (four well-built greens firs).
S historií Volar jsou zcela neodmyslitelne spjaty také poslední dny 2. svetové války. The last days of the Second World War are adherented with Volary too.
Na zvláštním hrbitove je Památník obetí pochodu smrti z roku 1945. Monument of the Victims oh the Marching of Death from 1945 is situated at speciale cemetry.
Pri nekonecne dlouhé ceste z koncentracního tábora v Ravensbrücku a Helmbrechtsu zde 4. kvetna zahynulo celkem 95 židovských žen z Polska, Madarska, Ruska, Nemecka a Cech. 95 Jews women from Poland, Hungary, Russia, Germany and Bohemia died on neverending journey from concentration camp in Ravensbück and Helmbrechts.
Kousek pod vrcholem (N 48° 55,257' E 013° 54,502') se nachází krásná vyhlídka na Volary, nalevo se táhne hreben Na rozvodí a Mechovin, napravo je vrchol hory Stožec. Pri dobré viditelnosti je prímo pred váma masív Trojmezí, kde úplne vlevo mužeme videt Plechý, nejvyšší vrchol ceské cásti Šumavy. Nice look out is situated near the top (N 48° 55,257' E 013° 54,502'), where we can see whole town, on the left side we can see the edge of Na rozvodí and Mechoviny, on the right side is Stozec hill, and diretvly in front of you is situated the massif of Trojmezi with Plechy hill, the highest peak of the Czech part of Sumava mountains.
(prevzato z http://www.mestovolary.cz/)
(assumed from http://www.mestovolary.cz/)

free counters

Additional Hints (Decrypt)

Cbq iryxlz xnzrarz / Haqre ovt fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.