Skip to content

Lesnickou stezkou / Forestry trail Multi-cache

Hidden : 07/05/2006
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vítejte na Naučné stezce Zábělá.
Naučná stezka měla původně v názvu ještě přívlastek lesnická, ale na konci roku 2018 byla kompletně obnovena a přebudována, a její tématický záběr se rozšířil. Pro přidruženou multinu to znamenalo buď kompletní přepracování nebo archiv. Nakonec jsme se s Poníkem rozhodli pro zachování keše s příslušnou aktualizací listingu. Fotky a jejich popisy zůstávají původní.

Původní naučná stezka byla otevřena 28. dubna 1979, a stala se tak první plzeňskou naučnou stezkou vybavenou informačními tabulemi.
Obnovená a rozšířená Naučná stezka Zábělá má délku přibližně 6 km, a kromě tří vstupních informačních tabulí na ní naleznete dalších 9 zastavení s přírodními, lesnickými, historickými i technickými zajímavostmi.
Část trasy mezi bývalou železniční tratí a Berounkou vede přírodní rezervací Zábělá. Do této části lesa je zákaz vjezdu cyklistů a zákaz vstupu návštěvníků se psy.

Na trase vás čeká devět tématických zastávek, k tomu dvě informační a jedna pěkná vyhlídka.
Během procházky si na každém stanovišti poznamenejte odpověď na příslušnou otázku.

I1. Bukovec - informace o stezce a o historii obce Bukovec
Výchozí souřadnice - jedno ze tří možných nástupních míst naučné stezky.

0. Vyhlídka Holý vrch
Než vyrazíte po naučné stezce, můžete se tady pokochat výhledem do údolí Berounky.

1. Holý vrch - Bukovecké hradiště, archeologie
Jakou rozlohu v hektarech mělo dvoudílné předhradí bukoveckého hradiště?

2. Lesovna - městské lesy
Část Plzeňských městských lesů jsou lesy ochranné. Jaká je jejich rozloha?

3. U Lesní školky - historie lesních školek, zaniklá ves
Jakou šířku měly parcely v zaniklé středověké vsi?

4. Olšová jáma - flora a fauna vázaná na lesní vodní útvary
V kolika řadách (průměrně) klade vajíčka Ropucha obecná?

5. U podjezdu - historie stavby železnice
Ve kterém roce byla zrušena železniční zastávka v Zábělé?

6. Kozí bouda - biotop kaňonu Berounky, vyhlídka
Kolik druhů květin má na informační tabuli vlastní obrázek?

7. Restaurace - výletní restaurace Zábělá
Jak dlouhý byl přízemní objekt letní restaurace?

8. V Rokli - historie myslivosti, zvěř v Zábělé
Ve kterém roce byl vydán říšský zákon o myslivosti?

9. Kaňon Berounky - fauna evropsky významné lokality
Jakou rozlohu má evropsky chráněná oblast 'EVL Plzeň-Zábělá'?

I2. Přírodní rezervace Zábělá - informace o chráněném území a zdejší floře

Pokud jste pozorně četli informace u jednotlivých zastavení, určitě pro vás nebylo těžké odpovědět na našich devět otázek.
A pokud budete i správně počítat, čeká vás odměna v podobě malého, ale milého pokládku, který si budete moci vychutnat na krásné skalce nad bývalou železniční tratí.

Všechna čísla z vašich odpovědí sečtěte, a dostanete číslo X

Cache se nachází na:

  49° (X - 4023.035)

013° (X - 4042.791)


Frekventovaná železniční trať v blízkosti uložení keše je už minulostí, přesto si ale můžete zkusit najít místo, kterým se i dříve dalo bezpečně projít až ke keši.
Dnes si můžete po drážním tělese a po souběžné stezce znatelně zkrátit zpáteční cestu od keše :)

7.9.2006 - reakce na logy: Finálovka je tam kde je, protože v celé lokalitě pod tratí by byla umístěna v rozporu s pravidly GC (přírodní rezervace). V lokalitě pod tratí je zákaz chození mimo vyznačené cesty. To samé platí o cyklistech. Na kole je průjezd Lesnické stezky zakázán (viz. infotabule o PR Zábělá)... To samozřejmě neplatí o cestách nad tratí a hlavní cestě na Dolanský most, kde se na kole jet může.

1.4.2019 - V současnosti je lávka mezi pátým a šestým zastavením uzavřena. Je na ni zákaz vstupu, tak jej prosím neporušujte. Pro kačera určitě nebude problém překonat strž jiným způsobem.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] 8z bq cngavxh fzrerz 8/02 cbq xnzral

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)