Skip to Content

This cache has been archived.

GeoGuy: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan.

Mocht de cache, of onderhoud van de cache, aan je aandacht ontsnapt zijn, en je de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via email.
Als de cache binnen 3 maanden hersteld of herplaatst is, wil ik de cache wel terughalen uit het archief, mits deze aan de dan geldende voorwaarden voldoet.

More
<

Kaartlezen op de Veluwe

A cache by The Scorpios Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/19/2006
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

23.08.2015 tijdelijke hint voor wp10 toegevoegd


Een fietstocht van ruim 24 km die uiteraard ook gelopen kan worden. De tocht gaat bijna volledig over fietspaden en verharde wegen. Binnendoor crossen heeft geen zin en zal niets opleveren, dus raden we dat af. Je doorkruist of rijdt langs terreinen van SBB, Kroondomeinen, Gelders Landschap en Gemeente Apeldoorn. Houdt je aan de regels van hen en gedraag je als gast.

Voldoende picknick/uitblaasmogelijkheden. Nabij de kathedraal in Radio Kootwijk is een kleine horecagelegenheid die op dit moment alleen in het weekend open is, in Hoog Soeren is een restaurant en een pannenkoekenhuis, halte Assel is een prima plek voor een ijsje of iets anders.

Tijdens deze tocht maak je kennis met veel verschillende facetten van de Veluwe wat een  afwisselende tocht garandeert. Die afwisseling zit ook in de verstopplekken van de aanwijzingen. Lees de tekst bij het waypoint en zoek de kaart of kaarten (of delen hiervan) Noteer in het schema helemaal achterin deze beschrijving de soort kaart en de waarde. Op elk aangegeven waypoint is een aanwijzing te vinden!

                         En nu, aan het cachen!

KRT01 Asselse weg 
De weg over het wildrooster leidt naar Kootwijk, één van de kleinste dorpen op de Veluwe. Het dorp dankt zijn naam waarschijnlijk aan de vele schaapskooien die er vroeger waren. Het Engelse woord ‘cote’ betekent schaapskooi en ‘wick’ betekent wijk. Ten zuiden van het dorp ligt het Kootwijkerzand, één van de grootste nog levende zandverstuivingen in ons land. Het volgende stuk leidt langs de uitlopers hiervan. Maar zoek eerst de eerste aanwijzing.

KRT02 Kathedraal 
Je hebt hier een mooi uitzicht over heide en het voormalig zendgebouw kan je niet missen. Vanuit het zenddorpje Radio Kootwijk werden in de vorige eeuw vele programma's verzorgd voor o.a.Radio Scheveningen naar "De Oost". De KPN vertrok, de gebouwen bleven achter. Op 17 december 2005 is begonnen met het weghalen van bijna vier kilometer hekwerk rondom het vroegere antennepark van het voormalig zendstation Radio Kootwijk. Na de officiële handeling werd de klus overgenomen door 50 vrijwilligers van Staatsbosbeheer, Radio Kootwijk en IVN Apeldoorn. Door het verwijderen van de twee meter hoge afrastering ontstaat er een vrije doorgang voor wandelaars, fietsers en groot wild. Een definitieve bestemming voor de gebouwen is er nog niet. Najaar 2011 is er veel beplanting tussen de kathedraal en het dorpje Radio Kootwijk verwijderd.  Na het vinden van de aanwijzing vervolg het fietspad en de weg. Neem een flink eind verder de afslag naar

KRT03 Hoog Buurlo schaapskooi
U heeft een stukje gefietst door Radio Kootwijk. Oorspronkelijk woonden hier nagenoeg alleen de mensen die bij Radio Kootwijk werkten. Helaas is het voormalig hotel uitgebrand. Aan de grootte van de woningen is nog wel te herkennen waar de “werkers” en de “chefs” woonden. Neem rechtsaf het fietspad en je komt in Hoog Buurlo met de schaapskooi. De schapen zijn daar zeer waarschijnlijk niet, die logeren voorlopig in een voormalig gebouw van de KPN.

Toen in de Middeleeuwen het oerbos grotendeels gekapt was, ging men over tot het potstal-systeem, dat tot eind 1800 is blijven bestaan. Door heideplaggen te vermengen met schapen-mest wist men de grond toch vruchtbaar te maken. Voor elke akker waren grote stukken woeste grond nodig, zowel voor de plaggen als voor weidegrond voor de schapen. De Veluwe bleef zo een dunbevolkt gebied.

In de schaapskooi gooide men van tijd tot tijd de heideplaggen, die door de schapen als van- zelf met hun mest vermengd en platgetrapt werden. Aan het eind van de winter, vlak voor de mest werd uitgereden over de akkers, stonden de schapen dan ook met de ruggen tegen de nok van het dak van de schaapskooi. Eind 1800 lag de Veluwe er nog steeds zo bij. Mest van schapen en heideplaggen bleven onmisbaar voor de kleine keuterboeren. De akkers rond de heidedorpen waren door het alsmaar opbrengen van de potstalmest in de loop van de eeuwen soms wel een meter in de hoogte aangegroeid.
Zittend op een bankje in de zon kun je de randen van de hei weer zien, ook hier is de laatste jaren veel gekpt om het oorspronkelijke landschap zoveel mogelijk in ere te herstellen.

KRT04 Hoog Buurloseweg. 
Door aanleg van dit fietspad is deze toeristische weg een stuk veiliger geworden. Het kan soms erg druk zijn. Na het viaduct moet je de weg oversteken en het pad vervolgen. Houdt zeker kinderen goed in de gaten. Daarna ga je linksaf het Willemsbos in.

KRT05 Willemsbos 
Een eindje verderop vind je de boom die geplant is bij het aanleggen van dit productiebos en de info vertelt je ook waarom het bos Willemsbos heet.

KRT06 Over het spoor 
Volg de Asselseweg. Ook dit gebied heeft eeuwenlang bestaan uit heide. De heide en het hakhout waren in gebruik bij de boeren van de buurtschap Orden en Brink, die nu opgenomen is in een wijk van Apeldoorn. Nu is het een gevarieerd bosgebied.

KRT07 Lammertspad 
Tegen het einde van de 19de eeuw, toen de heide geen economisch nut meer had, is men deze gaan bebossen. Er werden voornamelijk naaldbomen aangeplant, ten behoeve van de kolenmijnen. Ook zijn er enkele heideterreintjes en wildweides. De oude beukenlanen vormen fraaie elementen. In de ondergroei van de bossen komen vele mossoorten en paddestoelen voor. Op de oude in vitaliteit achteruitgaande beuken groeit de tere porseleinzwam. Bij de lariksen is de zeldzamer wordende holsteelboleet te vinden.
In de wat vochtiger delen van het bos komt het zeldzame zevenster voor, dat vaak in combinatie met dalkruid groeit. Met zijn witte stervormige bloem in de voorzomer is het een mooie verschijning. Als soort met een noordelijke verspreiding prefereert hij de koelere groeiplaatsen.
 
KRT08 Soerenseweg 
Nu leidt de route over het fietspad naar het dorp Hoog Soeren door een prachtig beukenbos. Deze bossen zijn in beheer bij Kroondomein Het Loo. Dat omvat in totaal ca. 10.400 hectare landgoed met uitgestrekte bos- en heidegebieden en een park. Dit alles vormt al eeuwen een eenheid met Paleis het Loo. In dit grote gebied wordt ook gejaagd door o.a. de koninklijke familie.

KRT09 Werkplaats  
In het jaar 815 is in oude akten al sprake van het "Hoog Soerense Bosch" (Silva Suorum), "Hoog Buurlo" (Burlo) en "Hsle" (Haslo). De vele grafheuvels in de omgeving zijn echter een bewijs dat al lang voor onze jaartelling mensen in onze omgeving hebben gewoond. Hoog Soeren is dan ook veel ouder dan Apeldoorn.

Op de oudste bekende kaart van de Veluwe van circa 1550 ligt “Hooch Zuer” op een knooppunt van doorgaande zandwegen. Deze vormden o.a. de belangrijke verbindingen tussen Arnhem – Harderwijk en Apeldoorn – Amersfoort. Het feit dat de Veluwe relatief ongeschonden de twintigste eeuw kon halen, heeft zijn redenen. Anders dan het overgrote deel van ons land bestaat de Veluwe uit hoger gelegen zandgronden, waar intensieve bebouwing en bewoning niet mogelijk was. Er zijn twee horeca-gelegenheden.

KRT10 Asselsche heide
Even van het fietspad af wordt je hier beloond met een wijds uitzicht. De moderne wetenschap wijst de ijstijd aan als bouwer van het landschap waar je doorheen gefietst bent. Gedurende een lange en zeer koude periode schoof een reusachtige laag landijs langzaam over de noordelijke helft van ons land. Het enorme gewicht aan ijs stuwde de grond op en nam zeer grote stenen mee. Gelegen tussen twee ijslobben raakte het kleed van de Veluwe geplooid en gerimpeld. Dat heb je vast wel gemerkt.

IJs en wind dekten de Veluwe af met een laag zand. Onbereikbaar geworden voor vruchtbaar rivierslib bleef de hoger gelegen Veluwe bestaan uit schrale zandgrond. Toen het ijs, als eerste bouwmeester van het landschap, verdwenen was en het klimaat zo’n 10.000 jaar geleden veranderde, maakten de koude toendra’s van de Lage Landen langzaam plaats voor een dicht oerbos. Met het terugtrekken van het ijs waren er ook weer mensen in ons land komen wonen. In een proces dat tot de Middeleeuwen zou duren, ontbosten zij de Veluwe en schiepen zij, als tweede bouwmeester, een totaal ander landschap; dat van de
uitgestrekte woeste gronden. Zo ontstonden grote heidevelden met hier en daar lage heuvels. Deze heuvels zijn veelal grafheuvels.
Vooral op en rond de heideterreinen zijn bijzondere diersoorten te vinden. Hier komen de gladde slang, adder, hazelworm en zandhagedis voor. Insecten als zandloopkever en mierenleeuw profiteren van de kale zandige plekjes in het terrein. Voor vele vogels is de aanwezigheid van de heideterreintjes in combinatie met de bossen, waar schuil- en broedgelegenheid te over zijn, een aantrekkelijk biotoop. Voorbeelden zijn groene specht, houtsnip en wespendief. Ook de
boommarter heeft hier zijn leefgebied.

KRT11 Viaduct
Ook dit viaduct werd en wordt, terwijl over je heen het verkeer van de A1 voortraast, vaak gebruikt door jongeren als hangplek. Zij hebben hun aanwezigheid zichtbaar achtergelaten. De akoestiek hier is natuurlijk uitstekend en de dierlijke bewoners van dit gebied klagen niet bij de politie. Een mooie plek voor de laatste aanwijzing.

En dan is het nu tijd om te gaan tellen en rekenen.  

soort kaart en
waypoint


KRT01 Asselsche weg          
KRT02 Kathedraal          
KRT03 Kruispunt          
KRT04 Hg Buurloseweg          
KRT05 Willemsbos          
KRT06 Nabij het spoor          
KRT07 Lammertspad          
KRT08 Soerenseweg          
KRT09 Werkplaats          
KRT10 Asselsche heide          
KRT11 Viaduct          

 Vragen :

In dit spel spelen alleen de kaarten mee zonder plaatje. Vanaf de waarde 2 tot en met 10. 
En natuurlijk de joker.

Wat is de totale waarde van de gevonden harten-kaarten         ?

A= 

Als je de schoppenkaarten op volgorde legt van laag naar hoog welke kaarten lijk je dan te missen?

 B= 

C=

Als je de klaver-kaarten op volgorde legt van laag naar hoog, welke kaarten lijken dan te missen 

D=

E=

F=

Wat is de totale waarde van de schoppenkaarten 

G=

Hoeveel jokers heb je gevonden ? Vermenigvuldig dit met de waarde van de kaart die je onder het viaduct vond    

H=

Wat is de waarde van de klaverkaart die je vond bij de Asselsche  heide

I=

Wat is de waarde van de klaverkaart die je vond bij de werkplaats

K=

 

 

Checksum A+B+C+D+E+F+G+H+J+K = 100

 

 De cache ligt op N 52 A.(B*C)EC E05 G.HIK


Heb je genoten van de wandeling en de opdrachten en wil je je waardering omzetten in een daad?
Een uitgebreide log met foto's (geen spoilers!)wordt altijd bijzonder op prijs gesteld. 

Additional Hints (Decrypt)

uvagf:
xeg07 yvaxf va qr obbz
xeg09 nna qr yvaxreohvgrajnaq
xeg10 xynirexnneg zrgqrmrysqrjnneqr nyf ynntfgtribaqra ehvg ra fpubccraxnneg urrsgqhooryr jnneqr
pnpur: nna qr ibrg ina rra triryqr erhf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.