Skip to content

<

Dekansky kostel Most (Ladybird)

A cache by Walker_CZ (adopce od Galdra) Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/18/2006
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato multi cache vás provede okolím Dekanského kostela v Moste a dále vás zavede na místo s méne známým výhledem na mesto Most a jeho okolí.

This multicache will guide you through the vicinity of decanal church in Most and furthermore will take you to the place with less known view to the town of Most and its surroundings.7.9.2014 - POZOR, ZMENA VYPOCTU FINÁLNÍCH SOURADNIC

Z písemných pramenu vyplývá, že kostel stál v Moste již pred rokem 1258. Roku 1515 postihl Most nicivý požár, pri kterém byl znicen i mestský kostel. Výstavba soucasného kostela byla zahájena roku 1517 stavitelem Jörgem z Maulbornu podle plánu Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu. Kostel je sínové trojlodí s operáky vtaženými dovnitr, petiboce uzavreným presbytárem, s hranolovitou veží v hlavním prucelí a predsíní na severní strane. V roce 1964 bylo rozhodnuto o likvidaci mesta Mostu s tím, že kostel Nanebevzetí Panny Marie bude premísten do blízkosti bývalého špitálu s kostelem sv. Ducha, pocházejícího z poloviny 14. století. Presun o 841,1 m se uskutecnil v roce 1975. Pro verejnost je kostel zprístupnen od roku 1988, a v roce 1993 byly dokonceny restaurátorské práce na 17 m vysokém barokním oltári. V interiéru kostela je instalována expozice gotického a renesancního umení severozápadních Cech, suterén kostela slouží jako výstavní prostor Galerii výtvarného umení v Moste. Bývalý špitální kostel sv. Ducha využívá k obcasným predstavením Docela velké divadlo Litvínov.


Na výchozích souradnicích je sv. Duch.
Podívejte se na nápis pod znakem Ústeckého kraje.
A - pocet rádku v nápisu
B - pocet slov v predposledním rádku
C - pocet slov v posledním rádku

Bežte na souradnice: N 50°31, (A-(B*C)) (A+C) (B) E 13°38, (A+B) (A-(B*C)) (A+B)
D - pocet rádku v nápisu na sloupu na strane smerem ke sv. Duchu

Pokracujte dále na souradnice: N 50°31, (D-B-C) (A) (B) E 13°38, ((D*C)-1) (D) (C)
Když se zde otocíte zády ke kostelu, císlo E je pocet soch, které vidíte ve zdi.

Další zastávka je na: N 50°31, (E-B) (A-C-E) (E-C) E 13°38, (D+E) (A-C) (E)
Císla FG dostanete, když sectete matky na obrucích sochy.

A nyní, když jste si prohlédli kostel a jeho okolí, mužete jít konecne vylovit cache a to na souradnicích:
N 50°31, (F-B) (D+C) (A+B) E 13°40, (E-F) (G-C) (D+B)
Kontrolní soucet všech císel je 32.


POZOR - dne 7.9.2014 v 9:30 byla keska obnovena, ale zaroven premistena, takze je zmenen vzorec pro vypocet!!! Cisla zjistena u kostela jsou samozrejme nezmenena, takze je pouzijte a pouze znovu spocitejte. Dekuji, Walker_CZ
A protože se mi teď ozvali první, co mají vypočítáno, ale vstupní čísla už ne, tak zde je rozdíl:
N mínus 00° 00.007 a E mínus 00° 00.001 - tedy absolutně nepatrné.

It results from the written sources that the church stood there before 1258. In the year 1515 town of Most was affected by a devastating fire. Town’s church was destroyed during it. Construction of the current church was started in 1517 by architect Jörg of Maulborn according to project by Jakub Heilmann of Schweinfurt. The church is three-isled building with pentagonally enclosed presbytery, prismatic tower in a main frontage and with a antechapel in a north site. It was decided about liquidation of the Most in 1964. It was also decided that the Virgin Mary Assumption Church will be transferred close to once hospital with a small Holy Spirit Church (builded in the middle of 14. century). The transfer took place between l3th September and 27th October 1975 during which time the church travelled 841.1 metres. The church is re-opened to public since 1989 and there were finished restoration works on 17 metres high baroque altar in 1993. Exhibition of the gothic and renaisance art of Nortwest Bohemia was accommodated in the interior of the church. Basement of the church serve as an exhibition hall of art museum in Most. Holy Spirit Church is exploited for occasional performances by Litvinov’s theatre.

There is Holy Spirit at the starting coordinates.
Look at the inscription under the symbol of Ustecky region.
A - number of lines in the inscription
B - number of words in the last but one line
C - number of words in the last line

Go to this coordinates: N 50°31, (A-(B*C)) (A+C) (B) E 13°38, (A+B) (A-(B*C)) (A+B)
D - number of lines in the inscription at a pillar which look to Holy Spirit Church

Proceed to this coordinates: N 50°31, (D-B-C) (A) (B) E 13°38, (D*C-1) (D) (C)
If you turn with your back to the church, E is the number of statues, which you can see in the wall.

Next stop is at: N 50°31, (E-B) (A-C-E) (E-C) E 13°38, (D+E) (A-C) (E)
You will get FG, if you count up nuts on statue’s hoops.

And now, when you looked through the church and its surroundings, you can finally go to hunt down a cache at this coordinates:
N 50°31, (F-B) (D+C) (A+B) E 13°40, (E-F) (G-C) (D+B)
Control sum of all numbers is 32.


GALDRA TÍMTO DĚKUJE MOSAFEROVI ZA PŘEKLADY JEHO KEŠEK.


Klikni pro kontrolu souradnic


Additional Hints (Decrypt)

PM: cbq xnzral
RAT: haqre fgbarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.