Skip to Content

<

Rokycany - prochazka / a walk

A cache by venca68 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/27/2006
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato cache Vás behem príjemné procházky seznámí s nekterými zajímavými místy ve meste Rokycany.
The cache informs you about several interesting places in the town Rokycany during a nice walk.

Mesto Rokycany / The town Rokycany
Velká písmena v dalším textu oznacují vždy celá císla nikoli jen jednotlivé císlice (cifry).
The capital letters in text sygnify always numbers not single numerals.


Pomník obetem 2. svetové války / The WW2 victims memorial
Procházku zacneme poblíž výchozích souradnic nedaleko nádraží Ceských drah. Stojíme pred pomníkem obetem 2. svetové války. Jde o dílo v podobe antického sloupu s trnovou korunou (v soucasnosti neosazenou). Jednoduché a vkusné provedení pomníku zaujme zejména s ohledem na v dobe vzniku pomníku prevládající patos socialistického realismu.
Pri pohledu vpravo si mužeme prohlédnout litinovou pumpu se sochou dívky s lucernou, tzv. Pumpu u Fitzu, stojící pod vzrostlými javory.
A - menší ze dvou letopoctu uvedených na pomníku
A - the smaller of the two years on the memorial

Budova mestské sporitelny (dnes Komercní banky) / The building of the bank
Po naší levé ruce stojí objekt, ve kterém dnes sídlí Komercní banka. Patrí k významným dílum moderní architektury mesta a spolu se sousedním Rokycanovým sborem vytvárí kompaktní funkcionalistický blok. O nutnosti postavit nové sídlo sporitelny rozhodlo její vedení v roce 1928, rok poté byla definitivní podoba zadána pražskému architektu F. A. Librovi z Prahy, slavnostní otevrení se konalo v prosinci 1933. Arch. Libra na míste ovocného sadu vytvoril elegantní funkcionalistickou budovu, která zhodnotila jak okružní trídu, tak rodící se námestí pred nádražím. Sporitelna byla komplexem nekolika vrstvených bílých hmot. Nároží dominuje centrální dvoupatrový objekt s parterem obloženým cerným kamenem a schodištem vykládaným slovenským travertinem.
Banka byla v 90. letech minulého století citlive a nákladne zrekonstruována. Vadou této akce je ale nelogická zámena puvodního bílého náteru fasády za svetle zelený, címž se objekt odchýlil od puvodního funkcionalistického zámeru.
B - císlo popisné budovy banky
B - the house number of the bank building

Radnice / The Town hall
Souradnice další zastávky nás zavedou na Masarykovo námestí. Pokud se otocíme na JZ, vidíme pred sebou budovu radnice. Za zády máme mariánský sloup a za ním stojí Dumetovský dum. O obou se zmíníme pozdeji.
Radnice dominuje jižní fronte námestí již od 16. století. Puvodní stavba byla v roce 1639 vypálena švédskými vojsky, poté byla cástecne opravena. Dnešní radnice byla postavena dle plánu J. Palliardiho v letech 1804-1808. Je to dvoupatrová trojkrídlá budova nad níž se tycí vež zastrešená cibulovou bání. Pusobivý je balkonek s balustrádou v nice nad hlavním vstupem. Prucelí má klasicistní ráz s barokizujícími prvky. Koncem 19. století byla na prucelí odhalena pametní deska Mistra Jana Rokycany. Druhá pametní deska pripomíná osvobození Rokycan Americkou armádou.
C - rok odhalení Rokycanovy pametní desky vynásobený císlem divize Americké armády, která Rokycany osvobodila.
C - the year of the Jan Rokycana's memorial plaque unveiling multiplied by the number of the US Army division that liberated Rokycany.

Mariánský sloup / The Marian pillar
Otocíme se na SV a spatríme barokní mariánský sloup, který dominuje SV strane námestí. Sloup vytvoril nepríliš známý plzenský sochar Václav Boura, ackoli se v literature objevuje tvrzení, že jeho autorem je J. Hofman. Tento omyl pochází z archivní listiny z horaždovického mestského archivu, která zminuje Hofmana jako autora mariánského sloupu s tím, že šlo o rokycanského obcana. Hofman pritom žil v Blatné a sloup vytvoril práve pro Horaždovice.
Sloup ohranicují pískovcové sloupky s retezy. Na celní strane smerem k radnici je vytesán latinský chronogram, který v prekladu zní: "Ke sláve a cti panny, vecného krále roditelky, trikrát z ohne vzešlé. Jan Rauch, Jan Eisel, Jan Gallus, obcané rokycanští, opravdu zbožné mysli, postaviti dali."
Sloup je osazen sochami svetcu a svetic, na jeho hlavici je socha Panny Marie s Ježíškem. Na severní strane soklu najdeme malý nápis: "WENCESLAVS BAURA, PILTHAVER".
D - letopocet skrytý v chronogramu (Pocítejte peclive všechna písmena, která reprezentují rímské císlice.)
D - the year hidden in the chronogram (Count carefully all the letters representing Roman numerals.)

Dumetovský dum / The Dumet's house
Za mariánským sloupem se nachází majestátní patrový dum se šindelovou strechou. Stavba je nejlépe dochovaným meštanským domem ve meste. První zmínka o nem pochází z roku 1542. Toho roku jej prodal Šimon, prelát z pražského chrámu sv. Víta jistému Vavrinci Dumetovi za 200 kop míšenských. Dum pravdepodobne stál na svém míste už dávno predtím, minimálne od 14. století, ale teprve renesancní prestavba v 16. století mu dala dnešní dispozici. Na renesanci upomínají typicky sdružená okna v patre jižního prucelí. V 18. století dum prošel další, pozdne barokní prestavbou a získal fasádu, která se dochovala dodnes.
Mezi okny v patre na jižní fasáde se vypíná velký medailon s reliéfem Madony stojící na zemekouli. V prízemí se nachází pískovcový barokní portál. Pres úzkou ulicku, vybíhající mezi domy z Masarykova námestí na plácek u Spilky, se pne jednoduchý zdený oblouk, takzvaný "prampouch". Ten mel sloužit k podpírání zdiva obou domu.
E - soucin 3 císel: císlo popisné; pocet oken v 1. poschodí smerujících prímo na námestí; pocet hvezd tvorících svatozár Madony
E - the house number multiplied by the number of windows in the 2nd floor on the face wall to the square multiplied by the number of the stars in the Virgin Mary's glory

Spilka / The Spilka (a fermenting cellar house)
Opustíme námestí a projdeme ulickou pod "prampouchem" na další místo, kam nás vedou souradnice.
V prostoru dnešní ulice U Spilky se po stovky let varilo pivo. Dnešní objekt zvaný Spilka vznikl pozvolným srustem trí samostatných domu, v nichž sídlil mestský pivovar.
Pocátkem roku 2006 zastupitelstvo odsouhlasilo umístení pametní desky Antonína Krafta na fasádu domu. Hudební skladatel a violoncellista Kraft se totiž práve zde narodil. Pripomenutí slavného rodáka inicioval profesor pražské konzervatore a hrác na violoncello Jirí Hošek. Desku navrhla akademická malírka Helena Hošková a na místo byla osazena 30. dubna 2006.
F - rok narození Antonína Krafta
F - Antonín Kraft's year of birth

Hostinec Železná / The Železná pub
Od spilky, pivovaru a piva nám schází již jen malý krucek k hostinci. Navštívíme pri našem putování ten nejstarší a nejznámejší z celých Rokycan - hostinec Železná.
Již v 2. polovine 16. století je jako vlastník hostince zminován jistý Tomáš Železný. Ten tehdy požádal císare, aby zde mohl varit pivo a šenkovat víno. Objekt umístený na predmestí totiž taková práva nemel zarucena automaticky, jako mely právovárecné domy ve vlastním opevneném meste. Majitel dal jméno hostinci a ten pak i celé okolní ctvrti "Na Železné". Tradice zájezdní hospody se tu kontinuálne udržela po celá staletí.
Hostinec Na Železné je samostatne stojící patrovou budovou. Její soucasná podoba je výsledkem klasicistní prestavby na konci 18. století, která spolu s mohutností stavby vytvorila náladu jakési severské masivnosti. I dnes obklopena mnohem vyššími domy budova hostince dominuje nároží Pražské ulice a Nerudova námestí.
G - stárí hostince v roce založení této cache (rozdíl letopoctu 2006 a roku založení uvedeného na fasáde)
G - the pub age in the cache foundation year (2006 minus the foundation year on the facade)

Mohyla Madlonova pluku / The Madlon's regiment tumulus
je posledním zastavením naší procházky. Mohyla nese jméno generála Madlona, jehož pluk zde byl behem Tricetileté války roku 1642 potrestán za údajnou zbabelost v bitve a cást vojáku byla popravena. Místo, kde se odehrála krvavá exekuce (popraven každý desátý clen pluku, trestu se proto ríká "decimace") oznaceno vztycením kríže na nároží Madlonovy a Litohlavské ulice. Kríž se stal poutním místem, až do roku 1918 sem každorocne pravidelne mírilo procesí. Kríž se pozdeji zmenil na mohylu.
V 90. letech 19. století ji nechalo mesto opravit a osadilo sem pametní desku. Ríká se jí též "Cerná mohyla" nebo "Cerný kríž".
H - den a mesíc exekuce (ve tvaru DDMM)
H - the day and month of the execution (in DDMM form)

Pokud jste pri procházce mestem Rokycany dospeli až sem, máte k dispozici 8 císel A až H. Z nich vypoctete císlo K = A + B + C + D a císlo L = E + F + G + H. (Pro kontrolu - císlo K je delitelné 5, císlo L je delitelné 7.)
If you have followed our sightseeing tour as far as here, you now have 8 numbers A - H. Of those produce two numbers: K = A + B + C + D and L = E + F + G + H. (To check - the number K can be divided by 5, the number L can be divided by 7.)

Finální cache se nachází na souradnicích N 49° X' a E 013° Y', kde X = 40 + (K - 3089)/1000 a Y = 30 + (L - 4743)/1000.
(X a Y jsou desetinná císla udávající úhlové minuty a jejich desetinnou cást.)
The final cache is located on the coordinates N 49° X' and E 013° Y', X = 40 + (K - 3089)/1000 and Y = 30 + (L - 4743)/1000.
(X and Y are decimal numbers indicating minutes and their decimal part.)

Cache se nachází v západní cásti zalesneného svahu, z nejvyšších míst jeho strední a východní cásti je krásný výhled na mesto. Tomuto výhledu bude venována další nove pripravovaná cache.

Informace v textu jsou cerpány z materiálu Mestského úradu v Rokycanech a z díla pana Davida Borka.
The information are from the materials of the Municipal Council of Rokycany and from Mr. David Borek's writing.


Additional Hints (Decrypt)

i qhgrz cnermh / va n ubyybj fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

559 Logged Visits

Found it 510     Didn't find it 13     Write note 24     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 7     

View Logbook | View the Image Gallery of 45 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.