Skip to Content

<

Tiske Steny

A cache by vl@do Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/8/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


TISKÉ STENY

Sú prírodnou pamiatkou - bizardným skalným mestom južného okraja krušnohorského zlomu druhohornej pieskovcovej tabule. V západnom výbežku CHKO Labské Pískovce (visit link) vytvárajú spolu s Rájeckými stenami, Ostrovskými stenami a Vysokým Snežníkom atraktívnu turistickú a horolezeckú oblast.
Pieskovcový masív Tiských stien, dosahujúci nadmorskú výšku 613 metrov spadá k juhu takmer jednoliatou zvislou hradbou, na severnej strane bol eróznymi denudacnými procesmi rozrušený do pocetných stlpov, veží, stien, roklín, kanonov, previsov, jaskýn, námestí a skalných hríbov. Tiské steny patria k najstarším turistickým oblastiam Labských pieskovcov a delia sa na dve casti - Velké a Malé steny, cez ktoré vedú prehliadkové trasy. Obe spojuje náucná stezka, znacená zeleným uhlopriecnym pruhom, na ktorej je 7 informatívnych zastávok. Po hrebeni Velkých stien vedie tiež cerveno znacená turistická stezka, ktorá je najkratšou spojnicou medzi vstupným areálom a východným koncom skalného mesta pri turistickej chate.
Oblast Tiských stien i susedných Rájeckých a Ostrovských skál je tradicnou oblastou pieskovcového horolezectva. V Tiských stenách sa prvé športové výstupy na vrcholky skál uskutocnili už zaciatkom 20. storocia. (10.8.1907 na Sloní stlp, 23.8.1907 na vežu Múmia, atd) Od tej doby tu vzniklo mnoho horolezeckých ciest všetkých stupnov obtiažnosti. Jednotlivé horolezecké veže skalného mesta majú svoje vlastné mená, ako napr.: Indický slon, Skalný hrad, Hríb, atd...

Stena1

Na uvedených súradniciach cache nenájdete. Zavedú Vás do centra obce Tisá (visit link), ktoré je hlavným východiskom do skál. Odtial stúpame po cervenej znacke na Skalné námestie, ktoré skalné mesto delí na Velké a Malé steny. Táto multi-séria Vás prevedie oblastou Velkých stien, ale na ukoncenie výletu vrelo doporucujem aj prehliadku krátkeho okruhu Malých stien. Rýchly GEO-odlov sa dá zvládnut do 1 hodiny. Na kompletnú prehliadku skalného mesta v oddychovom tempe s prípadným obcerstvením v turistickej chate pocítajte s asi 3-4 hodinovou prechádzkou.    
Do priestoru Velkých stien smerujú 2 stezky - zeleno znacená náucná stezka, smerom vpravo cerveno znacená cesta vedúca po hrebeni skál. Napravo od pokladne sa týci mohutná skala, pripomínajúca obrovské slony. Jeden z kamenných chobotov tvorí lavý pilier Skalnej brány. Pre vstup na zeleno znacenú stezku je nutné zaplatit vstupný poplatok (dospelí 30 Kc), ktorý sa použije na údržbu náucných chodníkov a prevádzku informacného centra.

Vstúpte cez Skalnú bránu zeleno znaceným chodníkom. Na súradniciach
N50°47.270  E14°01.865
sa z informacnej tabule dozviete, aká je priemerná rocná teplota (A) v Tiských stenách.

Pokracujte zelenou náucnou stezkou až k bodu (B), kde si odpíšte cislo sklaneho utvaru.
Výpocet súradníc B:

N50°47.2A2  E014°01.98A

stena2 stena3 stena4

Zelená stezka dalej pokracuje až k železnému schodištu, ktoré Vás vyvedie strmou skalnou rozsadlinou na hreben skál, kde sa zprava pripojí cerveno znacená hrebenová cesta. Na nasledujúcich súradniciach si odpíšte císlo skalného útvaru  (C) medzi! zelenou a cervenou znackou.
N50°47.(B*10)-(2*A)   E014°02.(2*A*B)+3

stena5 stena6 stena7

Nedaleko bodu C je možnost odbocit k útulnej turistickej chate, kde môžete doplnit všetky možné druhy potrebnej energie :-) na spiatocnú cestu, ktorá vedie okrajom skalných útesov po cervenej znacke a zavedie Vás k súradniciam finálovej cache:

N50°47.(A+A)²  E014°01.(C*B)-(33*A)

Od finálky Vás cervená znacka zavedie naspät na skalné námestie, kde si môžete prehliadnút ešte Malé steny.

Pamätajte, že ste návštevníkmi prírodnej pamiatky v CHKO Labské Pískovce, preto sa chovajte k okolitej prírode ohladuplne. Prajem krásny výlet.

Do obce Tisá sa dostanete nasledujúcimi spôsobmi:

1 - po cervenej znacke, vedúcej po hrebeni Krušných hôr a spájajúcej väcšinu dôležitých turistických bodov v Krušných horách

2- po cyklostezke 23 - Krušnohorská magistrála, ktorá vedie takmer paralelne s cervenou turistickou znackou

3- autom po ceste c.528 spájajúcej Ústí nad Labem s hranicným prechodom Petrovice/Bahratal, ktorá sa v obci Libouchec napája na cestu c.13, spájajúcu v tejto oblasti Teplice a Decín

En Coordinates does not indicate the cache itself. It leads you to the centre of Tisa village (visit link) that is starting point to the walls. Red pathway leads you to the "Rocky Square" that divides "Rock City" to Big Walls and Small Walls. This multi-cache will guide you around area of Big Walls, however I recommend you to visit Small Walls area in the end of your trip too. You can manage quick GEO-hunt within 1 hour. Relaxing speed trip with possible refreshment in touristic cottage takes about 3-4 hors.

Enter the Rock Gate and follow green pathway. Information board on coordinates
N50°47.270  E14°01.865
indicates the average temperature (A) in Tisa Walls.

Follow green pathway towards the point (B) and notice the number of rock geological formation
B coordinates calculation :

N50°47.2A2  E014°01.98A

Green pathway continues further to steel stairs that leads you up to the rocks ridge where you will meet the red ridge pathway comming from right side. Notice the number of rock geological formation (C) wtitten between! green and red sign on following coordinates:

N50°47.(B*10)-(2*A)   E014°02.(2*A*B)+3

Close to the point C you can decide to branch off to friendly touristic cottage to refill all kinds of necessary energy for the red marked journey back, that leads through rocky cliffs up to final cache coordinates: 

N50°47.(A+A)²  E014°01.(C*B)-(33*A)

Thereafter the red pathway guides you back to the Rocky Square, where you can see Small Walls as well.

Additional Hints (Decrypt)

Zrqmv fxnyabh ebmfnqyvabh, 1,5 z bq oerml, i fxnyarw qhgvar boenfgrarw geáibh
Orgjrra gur ebpxl perinffr, 1,5 z njnl sebz ovepu gerr, vafvqr gur tenff biretebjrq ebpx pnivgl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,052 Logged Visits

Found it 983     Didn't find it 30     Write note 18     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 13     Owner Maintenance 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 249 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.