Skip to Content

<

Dirty Walls 2 (Graffiti Cache)

A cache by Dirty Cache Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/01/2006
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Multicache langs een van de graffiti hotspots van Katwijk, met voorafgaand een rondleiding langs de uitwatering (waar de Rijn in de Noordzee overloopt).
Multicache through one of the graffiti hotspots of Katwijk, while passing the estuary (Rhine meets North Sea).

LET OP! De betonblokken van vraag J zijn verwijderd. Alternatief: J = N + T
ATTENTION! The concrete block from question J are removed. Alternative: J = N + T


Meenemen: Rekenmachine, goede schoenen (kan drassig zijn)

Bring along: Calculator, good shoes (can be moist)


Welkom bij Dirty Walls #2
Dit is de tweede cache in een reeks, welke je langs de graffiti hot-spots van Katwijk brengt.

Welcome at Dirty Walls #2
Tis is the second of a serie of caches, which brings you past the graffiti hot-spots of Katwijk.

De serie:
Dirty Walls #1
Dirty Walls #2


Start bij coördinaat N 52°12.672 E 04°24.190
Hier is een (redelijk grote) parkeerplaats
Start at coordinate N 52°12.672 E 04°24.190
Here’s a (quite big) parking lot


Parkeer ergens, en loop naar het bovengenoemde coordinaat.
Park anywhere, and go to the first coordinate.

De KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij) heeft hier een gebouw, met daarin een van de geavanceerde reddingsboten in Nederland, genaamd "De Redder".

The KNRM (Royal Dutch Resque Agency) has a building here, with one of Holland's advanced rescue boats, called "De Redder".

Info over De Redder:   Info about De Redder:
Technische gegevens:
Bouwjaar: 2001
Gewicht: 10 ton
Afmetingen: 11,00 x 4,10 x 0,75 m
Motorvermogen: 2 x 450 pk
Max. snelheid: 34 knopen
Capaciteit: 50 geredden
Bemanning: 4 personen
  Technical data:
Built in: 2001
Weight: 10 ton
Measurements: 11,00 x 4,10 x 0,75 m
Motor Strength: 2 x 450 hp
Max. speed: 34 knots (nautical)
Capacity: 50 saved
Crew: 4 persones

(Info: www.KNRM.nl)



A. Hoe heet het gebouw van de KNRM waarin De Redder staat? (Antwoord = het aantal letters)
A. What is the name of the KNRM builing where De Redder stands? (Awnser = letter count)



Navigeer naar het volgende coordinaat: / Navigate to the following coordinate:
N 52°12.685 E 04°24.123

B. Zijn dit de noordduinen, of de zuidduinen? Noord: B=4, Zuid: B=9
B. Are these the North (noord), or the South (zuid) dunes? North: B=4, South: B=9



Navigeer naar het volgende coordinaat: / Navigate to the following coordinate:
N 52°12.652 E 04°24.010

Dit is de buitenwatering of uitwatering, door Katwijkers gewoon “De Waetering” genoemd.
De meeste Katwijkers zijn hier erg trots op, en de Watering wordt zelfs in het Katwijks Volkslied bezongen!

Kattuks volkslied:

Kattuk is toch heal wat mooier as Skeaveling,
Kattuk is de plaets wear iens me kakstoel sting.
En waer je kakstoel head e’stean,
Daer wul je toch iet mear vandaen,
Kattuk an de Waetering, an de Waetering.
  Vrij vertaald:

Katwijk is toch heel wat mooier dan Scheveningen,
Katwijk is de plaats waar ooit mijn po stond.
En waar je po heeft gestaan, (waar je bent opgegroeid)
Daar wil je toch nooit meer vandaan,
Katwijk aan de Watering, aan de Watering.


This is the estuary of the Rhine, going into the North Sea. The Dutch word for this estuary or bay is "Watering".
Most of the locals are quite proud of this estuary, and it's even mentioned in the village's anthem:


Katwijks Anthem:

Kattuk is toch heal wat mooier as Skeaveling,
Kattuk is de plaets wear iens me kakstoel sting.
En waer je kakstoel head e’stean,
Daer wul je toch iet mear vandaen,
Kattuk an de Waetering, an de Waetering.
  Free translation:

Katwijk is a lot prettier than Scheveningen,
Katwijk is the place where my potty stood.
And where your potty used to stand (where you were raised)
you never want to leave,
Katwijk at the Watering, at the Watering.




C. Hoeveel roosters zie je hier?
C. How many grids do you see?



Navigeer naar het volgende coordinaat: / Navigate to the following coordinate:
N 52°12.625 E 04°24.037

Dit is de andere kant van de Watering, ook wel de tussenwatering of de binnenwatering genoemd.
Hier worden de Rijn en de Noordzee "verenigd"...

D. Hoeveel jaar heeft de bouw van de "Vereeniging van den Rhijn met de Noordzee" geduurd?

This is the other side of the Watering, which is the part where the Rhine and
the North Sea are "united" (the Dutch word for uniting is "vereniging")

D. How many years did the "Vereeniging van den Rhijn met de Noordzee" (or "the uniting of the Rhine and the North Sea") take?



Navigeer naar het volgende coordinaat: / Navigate to the following coordinate:
N 52°12.632 E 04°24.077

E. Hoeveel vierkante ramen heeft de uitwatering?
E. How many square windows does the estuary have?



Navigeer naar het volgende coordinaat: / Navigate to the following coordinate:
N 52°12.545 E 04°24.254

We vervolgen onze weg langs de binnen watering, vanaf de zee, richting de Rijn.

F. Welk nummer vind je hier?

We pursue our trip following the estuary from the sea, towards the Rhine.

F. What number do you find here?



Navigeer naar het volgende coordinaat: / Navigate to the following coordinate:
N 52°12.452 E 04°24.365



Dit is het boezemgemaal. Dit is het grootste gemaal van Rijnland.
Dit gemaal, met een capaciteit van bijna 54 kubieke meter per seconde, voert het overtollige water af naar zee, en zorgt ervoor dat de waterstand binnen Rijnland op het juiste niveau blijft.

In 2008 werd begonnen met de bouw van een nieuwe gemaalunit naast het bestaande gemaal uit 1954. Er werd een elektrische pomp geplaatst en in 2009 was de nieuwe unit klaar en werd in werk gesteld.
Daarna zijn de pompen van het bestaande gemaal een voor een vervangen en kon tijdens de gehele renovatie altijd met drie pompen worden gemalen.
In 2011 was de vervanging van de pompen voltooid, waarna op 19 november 2011 het geheel feestelijk geopend werd en gasten verwelkomd werden door 'Napoleon', die daadwerkelijk ongeveer 200 jaar eerder het toenmalige gemaal bezocht.

Op het gemaal staat een beeld van Graaf Willem I.

Op het beeld staan 2 jaartallen in Romeinse cijfers.

G. Wat is het kleinste jaartal?
H. Wat is het grootste jaartal?


This is called the Boezemgemaal. This is the biggest estuary pump of the "Rijnland" area. With it's capacity of pumping nearly 54 square meters per second, it discharges al the redundant water towards sea, maintaining proper water levels in "Rijnland".

In 2008 the building of a new unit was started next to the unit from 1954. An electrical pump was placed and in 2009 the new unit was fully operable.
After this completion the current pumps were partialy replaced and during this replacement there were always three pumps operable.
In 2011 the replacement was completed, followed by a festive opening where guests were received by 'Napoleon', who actulaly visited the estuary about 200 years ago.

On the gemaal is a statue of count Willem I.

There are two Roman numbers on the statue.

G. What's the lowest number?
H. What's the highest number?



Navigeer naar het volgende coordinaat: / Navigate to the following coordinate:
N 52°12.567 E 04°24.490

I. Hoeveel kilometer is het naar Noordwijk?
I. How many kilometers is it to Noordwijk?



Navigeer naar het volgende coordinaat: / Navigate to the following coordinate:
N 52°12.607 E 04°24.355

J. Tel het aantal betonnen blokken (wit, rond)
J. Count the number of concrete blocks (white, round)


LET OP! De betonblokken van vraag J zijn verwijderd. Alternatief: J = N + T
ATTENTION! The concrete block from question J are removed. Alternative: J = N + T




Navigeer naar het volgende coordinaat: / Navigate to the following coordinate:
N 52°12.635 E 04°24.308

Dit is het skatepark (ook wel fun-box genoemd) van Katwijk.
In combinatie met de "Wall of Fame" (volgende coordinaat) is dit park gebouwd om jongeren op een plek te houden, en zo het graffiti spuiten en skaten door het hele dorp tegen te gaan.



K. In welk jaar is deze ramp gebouwd? (ramp = skate constructie)
Let op: het gaat om de ramp van het coordinaat, NIET om de ramp op de foto!

This is the skatepark (l.s. fun-box) of Katwijk.
This was built in combination with the "Wall of Fame" (next coordinate) to keep young people in one spot, and so reducing graffiti and skating in the village.

K. In what year was this ramp built? (ramp = skate contraption)
Attention: get the year from the ramp at the coordinate, NOT the one in the picture!



Navigeer naar het volgende coordinaat: / Navigate to the following coordinate:
N 52°12.650 E 04°24.300

En dan zijn we nu aangekomen bij de "Dirty Walls" waar deze cache zijn naam aan te danken heeft.

Grafitti spuiten is bij de wet verboden en de politie kan je hiervoor oppakken, maar niet als je het legaal doet!
Katwijk staat bekend om haar graffiti cultuur, zowel legaal als underground. Met name door de vele overlast van de "illegale kunstwerken" die in Katwijk worden gemaakt, is een aantal jaar geleden het project Ga Legaal opgezet. Dit project, geleid door jongerencentrum Scum (www.scumkatwijk.nl, het gebouw rechts van je), organiseert activiteiten voor jonge graffiti-artiesten om deze bewust te maken dat graffiti niet alleen illegaal kan.

Een van de projecten die georganiseerd werd door Ga Legaal was het bespuiten van de vuurtoren, ter gelegenheid van het bezoek van Koningin Beatrix op Koninginnedag 2000.



De vuurtoren van Katwijk, "De Vuurbaak", was ingepakt met een speciaal soort krimpfolie, waar de verf op gespoten werd. De voorstelling is Nederland, met een rood-wit-blauwe kijk op zee.

Tevens was er (rechts op de foto) een zeil van een boot bespoten met kleine visjes, welke van een afstand bekeken het gezicht van een Katwijkse vrouw voorsteld.



Bij Scum staat een 32 bij 2 meter grote muur, de "Wall of Fame". Deze muur is speciaal geplaatst voor graffiti-spuitend Katwijk en omstreken en wordt één keer per jaar grondig gereinigd en opnieuw in de plamuur gezet.



L. Uit hoeveel betonnen panelen bestaat de "Wall of Fame"?

And here we finaly arive at the "Dirty Wall" of which this cache owes it's name.
Making graffiti is forbidden by law and the police can arrest you for it, but not when you do this legaly!
Katwijk is known for it's graffiti cullture, legal as well as underground. Mainly because of the bother of these "illegal art" which were made in Katwijk, a few years ago the project "Ga Legaal" was set up. This project, lead by Scum (www.scumkatwijk.nl, the building to your right) organizes activities for young graffiti-artists to make them conscious of the fact that graffiti can also be performed legaly.

One of the projects organized bij Ga Legaal was painting the Lighthouse, to celebrate the queen's birthday in 2000.
(See some pictures up)
The Lighthouse, called "De Vuurbaak", was wrapped in a special shrinking foil, on which was painted.
The concept is The Netherlands, with al look at sea in the colours of the flag (red, white blue striped).

There also was (in the right side of the picture) a ship's sail, painted with small fishes, which from a distance showed the face of a typical Katwijk woman.

There's a 32 by 2 meter wall at Scum, the "Wall of Fame". This wall is placed especialy for graffiti-making Katwijk and close cities and is cleaned and revised once every year.



L. Out of how many concrete panels does the "wall of Fame" exist?



En nu gaan we rekenen!

Eerst de "bonus getallen":

M = Het bouwjaar van "De Redder"?
N = Hoeveel ton weeg "De Redder"?
O = Hoeveel PK heeft "De Redder" in totaal?
P = Hoeveel mensen kan "De Redder" redden?
Q = Hoeveel bemanning heeft "De Redder"?
R = Hoeveel kubieke meter per minuut kan het boezemgemaal verwerken?
S = Wat is de lengte van de "Wall of Fame" (één zijde)?
T = Hoeveel keer wordt de "Wall of fame" per jaar gereinigd?

A = B = C = D =
E = F = G = H =
I = J = K = L =
M = N = O = P =
Q = R = S = T =

Het N coordinaat is om in te komen:

N52° ((T+G+P) x N) + S

Het E Coordinaat vereist iets meer werk:

E04° ((((((((Q + F) x B) : C) x L - I) x J) + (K - M) + A) x D) + O + H - R) x E

Veel succes met rekenen en zoeken!
Wees aub voorzichtig met de cache, en met loggen!
Team Dirty Cache




And now it's calculating time!

First the "bonus numbers":

M = The year "De Redder" was built?
N = How many tons "De Redder" weights?
O = How many HP's "De Redder" has in total?
P = How many people "De Redder" can save?
Q = How many crew members "De Redder" has?
R = How many square meters per minute the boezemgemaal can discharge?
S = Howmany meters in length is the "Wall of Fame" surface (one side)?
T = How many times the "Wall of fame" is cleaned per year?

A = B = C = D =
E = F = G = H =
I = J = K = L =
M = N = O = P =
Q = R = S = T =

The N coordinate is to get in shape:

N52° ((T+G+P) x N) + S

The E Coordinate gets more advanced:

E04° ((((((((Q + F) x B) : C) x L) - I) x J + (K - M) + A) x D) + O + H - R) x E

Good luck in your calculus and search!
Please be careful with the stash, and with logging.

Team Dirty Cache


Additional Hints (Decrypt)

[NL]
[B.] Oynhj obeq
[C.] Tn qvpugovw fgnna bz urg nnagny ebbfgref gr gryyra
[D.] Gerx qr wnnegnyyra ina ryxnne ns
[F.] Yvpug va qr qhvfgreavf
[G.] Z = qhvmraq
[H.] P = ubaqreq
[K.] Qbbe tenssvgv vf urg zrgnyra cynngwr avrg zrre gr yrmra...bs gbpu jry?
[L.] Tn qvpugovw qr zhhe fgnna, ra gry ghffra qr anqra!

Erxragvc:
Qr orerxravatra mvwa ina yvaxf anne erpugf gr qbra, unnxwrf rrefg!
Yhxg urg avrg, oerrx qna qr fbz va fghxxra: D + S=trgny, trgny k O = ibytraqr, ibytraqr : P = ibytraqr...

[EN]
[B.] Oyhr fvta
[C.] Fgnaq pybfr gb pbhag gur tevqf
[D.] Fhogenpg gur gjb lrnef sebz rnpu bgure
[F.] Yvtug va gur qnex
[G.] Z = gubhfnaq
[H.] P = uhaqerq
[K.] Tenssvgv znxrf zrgny fvtaf haernqnoyr, be qbrfa'g vg?
[L.] Fgnaq pybfr gb gu jnyyf, na pbhag orgjrra gur wbvagf!

Pnyphyhf gvc:
Pnyphyngvbaf ner fgenvtug hc yrsg gb evtug, whfg qb gur oenpxrgf () svefg!
Vs vg'f uneq, oernx gur fhz ncneg: D + S=ahzore, ahzore k O = arkg, arkg : P = arkg...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)



 

Find...

424 Logged Visits

Found it 347     Didn't find it 14     Write note 17     Archive 1     Needs Archived 1     Unarchive 1     Temporarily Disable Listing 7     Enable Listing 7     Publish Listing 1     Needs Maintenance 12     Owner Maintenance 6     Post Reviewer Note 10     

View Logbook | View the Image Gallery of 60 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.