Skip to content

Hrad Všeruby/Vseruby Castle Traditional Geocache

Hidden : 11/17/2006
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Mestecko Všeruby leží údolí Všerubského potoka (v dolním toku zvaného Tremošná nebo také Tremošenka). Na severozápadním okraji vystupuje od levého brehu potoka vzhuru vysoký ostroh. Na jeho vrcholku stojí hrbitovní kostel sv. Martina, z druhé poloviny 12. století. Tato puvodne románská stavba s tribunou, na níž vedl puvodne vstup západním prucelím, stála práve na predhradí všerubského hradu.

Pokus o rekonstrukci podoby hradu Petra Rožmberského.

Stejne jako kostel jsou i pocátky hradu datovány do tretí tretiny 12.století. První bezpecná zpráva o Všerubech je datována až do pocátku 13. stol., kdy je ve Všerubech uváden v letech 1212 – 1217 Hrdibor ze Všerub, který je pokládán za príbuzného zakladatele kláštera v Teplé, velmože Hroznaty. Okolo roku 1385 koupili Všeruby Gutštejnové, po té je krátce vlastnili rytíri z Chrástu, plzenský rychtár Racek a v roce 1406 je opet získal Jetrich z Gutštejna, jehož rod držel Všeruby pak více než celé jedno století. Jirí Všerubský z Gutštejna, sídlící na Všerubech se dostal do sporu se saskými knížaty a prosazoval své nároky násilím, jež prerostlo zejména v roce 1505 ve vnitrní válku proti králi Vladislavovi II., který Jirímu neposkytoval podle jeho názoru dost spravedlnosti. Tyto loupeživé výpravy skoncily sice smírem, ale neklidná krev hnala Jirího, podporovaná dalšími Gutštejny, do nových dobrodružství. Nakonec zemrel na výprave císare Maxmiliána I. proti Benátkám. Jeho syn prodal poté Všeruby Petru Kokorovci z Kokorova. Naposledy je hrad pripomínán ve výctech majetku roku 1561 a již se nikdy nestal sídlem samostatného statku.

Z hradu jsou dodnes zachovány jen stopy náspu a príkopu na západní strane, kus valu na východe a dva príkopy na severu. Vlastní hrad byl od predhradí, nemž stojí kostel obklopený hrbitovem, oddelen rovnež príkopem a valem. Uvnitr hradu témer ctvercového pudorysu (30x33m) zustalo jen nekolik jam, vykopaných pri dobývání kamene. Pouze jedna je puvodním hradním zarízením a jde o zbytek studny nebo veže.

Staré divoké doby tohoto kraje nám pripomíná príbeh uvedený v knize Augusta Sedlácka Hrady a zámky XIII. - Loketsko a Plzensko – cit.:

Asi r. 1535 jeli ze Všerub Jirík z Kokorova, Cichalovec mladý, Vácslav Tocník z Krimic a Vilém Podmoklský, berouce se k Plzni. Po chvíli rekl Jirík k Vilémovi Podmokelskému: „Pane ujce, pojedte se mnou.“ A on rekl: „Nepojedu, kterak bych ted pana syna pustil samého.“ Tu pravil Vácslav: „Já musím dnes vždy doma býti, neb mám rybníkáre.“ Potom rekl Vilém: „Pojedme tudyto dolejší cestou, neb jest sjezdneji.“ Tu jeli potom Podmokelský napred a oni ostatní spolu rozmlouvali. Nejprve ucinil Jirík rec takto: „Pane švagre! Delám vám tam list a když mi tech 10kop dáte, kteréž ste rekli za nebožtíka pana Purkarta.“ Odpovedel Vácslav: „Nepamatuji se v tom.“ A on : „Pomíte-li, když jsme jeli k Kralovicum na ceste, když se pan Podmokelský uvazoval, a rekls mi je dáti.“ I odpovedel Vácslav, že s v tom nepamatuje, než když rozmluví s bratrem Kryštofem. Tu se rozlobil Kokorovec rka: „Co mi ukazuješ na bratra, znej se ke své reci, co díš,“ a když rekl druhý „máš právo pred sebou,“ pojeboval Jirík rka: „co mi na právo ukazuješ?“ i jel k nemu s konem a jen se chrestlo, jak se potýkali kordy dobytými. V tom se ohlédl Podmokelský a zvolal k Jakubovi, služebníku svému: „O Kubo! Nedej, nedej!“ Tu je rozvedli a pan Vilém káral potom Jiríka, rka: „O Jiríku! Zle deláš, my sme k tobe na bitvu neprijeli!“

Little town Vseruby is in valley Vseruby stream. Church and castle they are dating into third period 12.century. In 14. century own castle Vseruby George Vserubsky from Gutstejn, which dispute with Saxon prince and then with himself king Vladislav II. Church holy Martin be built in face of barrier castle. Castle was built on point and separated from suurroundings ditch and apace.Castle was square ground plan. Come down only cross-country unevenness and large hollow up tower or up soakaway.

Dávejte prosím pozor, na cache je videt ze hrbitova, je tam jen nízká zídka pres kterou je videt. Dobre ji znovu zamaskujte, na hrad si chodí obcas hrát deti.

Cache is show through from cemetery, are there only low dwarf wall over that is of see. Welfare her again mask, on castle yourself goes from time to time play children.


Additional Hints (Decrypt)

[CZ] An bxenwv yrfíxh, h fgebzh, arfzeqvz [EN] Ba gur rqtr bs gur sberfg, gerr, qbrf´ag fgvax

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)