Skip to Content

Czechoslovak Order of the White Lion 2 Geocoin ♣ 2011.06 ♣ PŘESEKŮV VELKOKŘÍŽ (Czech Republic)

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
Owner:
PŘESEKA Send Message to Owner Message this owner
Released:
Thursday, 30 June 2011
Origin:
Jihočeský kraj, Czechia
Recently Spotted:
In the hands of the owner.

This is not collectible.

Use TB4H42Z to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

OSOBNÍ GEOCOIN [8D]
Tento nádherná kousek je možné spatřit na Eventech kam se mnou bude občas putovat. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŘÁD BÍLÉHO LVA (historie)

 

Československý Řád bílého lva a Medaile bílého lva byly zřízeny vládním nařízením č. 362/1922 Sb. ze dne 7. prosince 1922. Stanovy byly doplněny nařízením č. 261/1924 Sb. a č. 120/1930 Sb. a č. 170/1936 Sb. Řád Bílého lva byl zřízen jako vyznamenání pro příslušníky cizích států za zásluhy, které získali o stát československý.

Řád Bílého lva byl zřízen v pěti třídách, přičemž tatáž osoba nemohla mít současně vyznamenání více tříd. Řád se uděloval ve dvou skupinách, vojenské a občanské, přičemž odznaky řádu se liší v závěsu převýšení (zkřížené meče u vojenské skupiny, zkřížené ratolesti u skupiny civilní).

Původní stanovy obsahovaly maximální počty možných udělení jednotlivých tříd. Tyto byly během existence řádu několikrát měněny. Počet medailí nebyl stanovami limitován.

 

About This Item

VELKOKRÍŽ RÁDU BÍLÉHO LVA

ŘÁD BÍLÉHO LVA (popis)

Řádový odznak Řádu Bílého lva je tvořen pětiramennou hvězdicí, jejíž paprsky se rozbíhají ze středu kruhu a na konci, kde jsou rozšířeny, jsou trojitě rozeklány, přičemž špice jsou zakončeny kuličkami. Mezi paprsky hvězdice jsou vždy kolmo ke středu hvězdy postaveny jednotlivé lípové lístky se stonky a navzájem paprsky hvězdice spojují. Hvězdice je granátovně červeně smaltovaná. Na střed hvězdice je na lícové straně upevněn modelovaný stříbrný lev malého státního znaku. Střední kruh rubové hvězdice nese na středu zlacený monogram ČSR. Středový kruh je vrouben zlaceným okrajem a tmavě modře smaltovaným nápisem PRAVDA VÍTĚZÍ. Nápis je rozdělen dvěma stylizovanými lipovými listy. Od středního kruhu vybíhající paprsky hvězdice jsou na rubové straně taktéž červeně smaltovány a nesou ve svém středu štíty zemských znaků – Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Hvězdice je pohyblivě zavěšena prostřednictvím provrtané kuličky na hrotu hořejšího paprsku k lipovému věnci, který má tvar ležícího oválu. Přes jeho střed jsou u vojenské skupiny zkříženy dva římské meče a u skupiny občanské dvě palmové ratolesti. Závěsy jsou oboustraně ražené a leštěné. Nad lípovým věncem je upevněn pohyblivý kruh pro zavěšení na stuhu.

Gallery Images related to ♣ 2011.06 ♣ PŘESEKŮV VELKOKŘÍŽ (Czech Republic)

View All 6 Gallery Images

Tracking History (10951.4mi) View Map

Visited 07/13/2019 PŘESEKA took it to Okolo Světa 1 - Vánoce Jihočeský kraj, Czechia - 13.82 miles  Visit Log
Visited 07/11/2019 PŘESEKA took it to PETPLOTOVKA SVATECNI Jihočeský kraj, Czechia - 12.88 miles  Visit Log
Visited 05/20/2019 PŘESEKA took it to 5. QUIZ EVENT • Květnové soutěžní kvízování Jihočeský kraj, Czechia - 13.43 miles  Visit Log
Visited 05/19/2019 PŘESEKA took it to S geojihem do zoo aneb adoptujme zvířátko Jihočeský kraj, Czechia - 91.04 miles  Visit Log
Visited 05/08/2019 PŘESEKA took it to TB Hotel Skalni mlyn Jihomoravský kraj, Czechia - 15.38 miles  Visit Log
Visited 05/04/2019 PŘESEKA took it to Great Moravia - AfterParty 2019 Olomoucký kraj, Czechia - 119.91 miles  Visit Log
Visited 04/15/2019 PŘESEKA took it to 4. QUIZ EVENT • Dubnové soutěžní kvízování Jihočeský kraj, Czechia - .19 miles  Visit Log
Visited 04/05/2019 PŘESEKA took it to Creation Celebration - Digi je tady Jihočeský kraj, Czechia - .19 miles  Visit Log
Visited 03/27/2019 PŘESEKA took it to Creation Celebration 📽️ MAROKO s Bobem Stupkou Jihočeský kraj, Czechia - .32 miles  Visit Log
Visited 03/05/2019 PŘESEKA took it to Březnový geopokec v ČB Jihočeský kraj, Czechia - .9 miles  Visit Log
data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us

Return to the Top of the Page