Skip to Content

Gazpacho Soup Day Geocoin DEN-POLEVKY-GAZPACHO-2013 Hajdanovo kladivo

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
Owner:
hajdan Send Message to Owner Message this owner
Released:
Monday, November 25, 2013
Origin:
Karlovarský kraj, Czechia
Recently Spotted:
In the hands of alfal.

The owner hasn't set their collectible preference.

Use TB5YDDG to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

Trackovací předmět (dále jen závodník) musí začínat na eventu Den polévky gazpacho 2013 (viz. bookmark) a musí svoji cestu končit na eventu Den polévky gazpacho pořádaném v roce 2014. Závodník, který se nestihne vrátit na event, je vyloučen ze soutěže. V případě, že žádný závodník nesplní podmínku návratu na event, podmínka se ruší a vyhrává závodník s nejvíce body (viz níže).

Za každý kilometr závodník získává 1 bod.

Bonusové body lze získat za návštěvu keší a eventů věnovaných tématice Červeného trpaslíka (viz bookmark, který bude postupně doplňován).
1 návštěva tématické keše = 500 bodů
1 návštěva tématického eventu = 1000 bodů
Body se započítávají pouze u první návštěvy keše/eventu

Trackable object (the driver) must start on the day of the event gazpacho soup 2013 (see the bookmark) and must end its journey on gazpacho soup day event held in 2014. A competitor who does not manage to return to the event, is eliminated from the competition. In the event that no competitor fails to comply with a condition of returning to the event, condition is waived and the winning contestant with the most points (see below).

For every mile racer gets 1 point.

Bonus points can be earned for visiting caches and events dedicated to the theme of Red Dwarf (see the bookmark, which will be gradually updated).
1 visit themed cache = 500 points
1 visit thematic event = 1000 points
Points are counted only the first visit cache / Event

About This Item

Gazpacho hajdan

No additional details available.

Gallery Images related to DEN-POLEVKY-GAZPACHO-2013 Hajdanovo kladivo

View 1 Gallery Image

Tracking History (73074.4mi) View Map

Visited 10/20/2018 alfal took it to PI- MENOMINE'S CASTLE New York - 38.07 miles  Visit Log
Visited 9/8/2018 alfal took it to Leaving Sal Her Space New York - 19.66 miles  Visit Log
Visited 9/8/2018 alfal took it to SS The Hemlock Trail New York - .27 miles  Visit Log
Visited 9/8/2018 alfal took it to SS8 Bridge View New York - 24.72 miles  Visit Log
Visited 9/3/2018 alfal took it to GL3 Over the Edge New York - .37 miles  Visit Log
Visited 9/3/2018 alfal took it to GL4 Get your Galoshes New York - .41 miles  Visit Log
Visited 9/3/2018 alfal took it to GLSP Cemetery New York - .86 miles  Visit Log
Visited 9/3/2018 alfal took it to GL1 Rocky Road to the Fire Tower New York - 2.83 miles  Visit Log
Visited 9/3/2018 alfal took it to GL2 Gartler’s Tree New York - 36.02 miles  Visit Log
Visited 9/1/2018 alfal took it to ML5 Imperial Hotel New York - 2.17 miles  Visit Log
data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us

Return to the Top of the Page