Skip to Content

Gazpacho Soup Day Geocoin DEN-POLEVKY-GAZPACHO-2013 Hajdanovo kladivo

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
Owner:
hajdan Send Message to Owner Message this owner
Released:
Monday, November 25, 2013
Origin:
Karlovarsky kraj, Czech Republic
Recently Spotted:
In ⛄ Letter box hotel TB de Noel 🎄

The owner hasn't set their collectible preference.

Use TB5YDDG to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

Trackovací předmět (dále jen závodník) musí začínat na eventu Den polévky gazpacho 2013 (viz. bookmark) a musí svoji cestu končit na eventu Den polévky gazpacho pořádaném v roce 2014. Závodník, který se nestihne vrátit na event, je vyloučen ze soutěže. V případě, že žádný závodník nesplní podmínku návratu na event, podmínka se ruší a vyhrává závodník s nejvíce body (viz níže).

Za každý kilometr závodník získává 1 bod.

Bonusové body lze získat za návštěvu keší a eventů věnovaných tématice Červeného trpaslíka (viz bookmark, který bude postupně doplňován).
1 návštěva tématické keše = 500 bodů
1 návštěva tématického eventu = 1000 bodů
Body se započítávají pouze u první návštěvy keše/eventu

Trackable object (the driver) must start on the day of the event gazpacho soup 2013 (see the bookmark) and must end its journey on gazpacho soup day event held in 2014. A competitor who does not manage to return to the event, is eliminated from the competition. In the event that no competitor fails to comply with a condition of returning to the event, condition is waived and the winning contestant with the most points (see below).

For every mile racer gets 1 point.

Bonus points can be earned for visiting caches and events dedicated to the theme of Red Dwarf (see the bookmark, which will be gradually updated).
1 visit themed cache = 500 points
1 visit thematic event = 1000 points
Points are counted only the first visit cache / Event

About This Item

Gazpacho hajdan

No additional details available.

Gallery Images related to DEN-POLEVKY-GAZPACHO-2013 Hajdanovo kladivo

View 1 Gallery Image

Tracking History (67602.2mi) View Map

Discovered It 1/8/2018 myanthol discovered it Bretagne, France   Visit Log

Vu In ⛄ Letter box hotel TB de Noel 🎄( Ille et Vilaine-France)

Dropped Off 12/28/2017 Visyl placed it in ⛄ Letter box hotel TB de Noel 🎄 Bretagne, France - 57.22 miles  Visit Log
Visited 12/24/2017 Visyl took it to TCHOU CROIX PERDU SUR MENHIR Bretagne, France - 14.46 miles  Visit Log
Visited 12/24/2017 Visyl took it to La Roche aux Bassins Bretagne, France - 13.76 miles  Visit Log
Visited 12/23/2017 Visyl took it to Grotte de Sixt Bretagne, France - 12.87 miles  Visit Log
Visited 12/23/2017 Visyl took it to Communes d'Ille et Vilaine PIPRIAC Bretagne, France - 6.83 miles  Visit Log
Visited 12/23/2017 Visyl took it to Le petit gris Bretagne, France - 31.55 miles  Visit Log
Visited 12/23/2017 Visyl took it to Tout un fromage Bretagne, France - 18.56 miles  Visit Log
Visited 12/17/2017 Visyl took it to 35-Nocturne à Liffré Bretagne, France - 1.17 miles  Visit Log
Visited 12/17/2017 Visyl took it to Super BONUS Bretagne, France - 1.41 miles  Visit Log
data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us

Return to the Top of the Page