Skip to content

Travel Bug Dog Tag Cestující Strážce Jirka

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
Owner:
mazanov Send Message to Owner Message this owner
Released:
Sunday, 19 May 2019
Origin:
Hlavní město Praha, Czechia
Recently Spotted:
In the hands of Lenochod92.

This is not collectible.

Use TB7ZRM7 to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

Ahoj, jsem Igráček Strážce Jirka. Chci putovat po keších v chráněných územích a u památných stromů. Prosím, dopřej mi to, nenechávej mě jinde a ani si mě nenechávej déle u sebe. Budu rád, když mě v přírodě vyfotíš a fotku bez trackovacího kódu zveřejníš.

Ahoy, I am a Pokeeto Ranger Jirka. I want to travel through caches in protected areas and by monumental trees. Please, allow me to do so and do not keep me for longer time. I will be glad if you take a picture of me in the nature and publish it without readable tracking code ;-)

About This Item

TravelBug Malého strážce

Možná jsem první strážce přírody, kterého potkáváš. Ono je strážců v celé České republice jen několik set. V národních parcích pracují profesionální strážci. Ti jsou v terénu skoro každý den, tak jsou víc vidět. V CHKO a dalších chráněných územích i mimo ně jsou víceméně jen dobrovolní strážci, kteří pracují ve svém volnu a zadarmo. Ale pravomoce mají stejné. V krajním případě tedy mohou dávat pokuty za přestupky a pozastavovat rušivou činnost, ale nejčastěji sbírají data o přírodě i jejích návštěvnících a kontrolují, jestli je v pořádku příroda i zařízení zajišťující bezpečnost návštěvníků. Jestli jsem Tě aspoň trochu zaujal, mrkni na stránky malystrazce.cz, tam se dozvíš víc.

Maybe I am the first wildlife ranger who you meet. There are for example only several hundred rangers in Czechia. Professional rangers work in national parks. Those are almost everyday in the field and thus esier to be met. In protected landscape areas, in reserves and in monuments as well as outside of them there are volunteer rangers who work in their free time and for no salary. However they have the same rights. It means in extreme cases they can fine violators and stop disturbing activity, but mostly they collect data about nature and its visitors and check if nature and visitor infrastructure is in a good condition. If you got interested in me at least a bit, come to pages malystrazce.cz and find more.

Gallery Images related to Cestující Strážce Jirka

View 1 Gallery Image

Tracking History (252.4mi) View Map

  • 01-04 of 04 records ·
  • 01
Retrieve It from a Cache 06/08/2019 Lenochod92 retrieved it from Hranicni kameny - II. Olomoucký kraj, Czechia   Visit Log

Nalezeno při cestě ze Skřítku na Ovčárnu. Strážce Jirka naléhal a naléhal, takže jej nakonec bereme na cestu kolem světa a uvidíme kde se mu nejvíce zalíbí . Lenochod92

Dropped Off 06/05/2019 mazanov placed it in Hranicni kameny - II. Olomoucký kraj, Czechia - 245.61 miles  Visit Log
Visited 06/01/2019 mazanov took it to Ovesna Jihočeský kraj, Czechia - 81.19 miles  Visit Log
Visited 05/30/2019 mazanov took it to Boxenstop Salzburg, Austria   Visit Log
data on this page is cached for 3 mins
  • 01-04 of 04 records ·
  • 01

Advertising with Us