Skip to content

Lvícek FEL CVUT Lvíček FEL ČVUT 4

Trackable Options
Found this item? Log in.
Printable information sheet to attach to Lvíček FEL ČVUT 4 Print Info Sheet
There is 1 user watching this listing.
Owner:
tom_pmfel Send Message to Owner Message this owner
Released:
Monday, 14 June 2021
Origin:
Hlavní město Praha, Czechia
Recently Spotted:
In Kostel svate Anny

This is not collectible.

Use TB9ZQ23 to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current Goal

Cílem je navštívit všechny kraje České republiky. Nový kraj se započítá pouze tehdy, pokud je do něj lvíček dopraven jinou osobou, než která ho donesla do předchozího kraje.

The goal is to visit all regions of the Czech Republic. A visit to a region is valid only if the lion is moved to the region by a different cacher than the one who took it to the previous region.

About This Item

Lvicek4

Lvíček z Fakulty elektrotechnické ČVUT vyrazil se svými kamarády na zkušenou po České republice, aby si v praxi ověřil své znalosti nabyté na fakultě a něčemu dalšímu se přiučil. Pokud lvíčka naleznete, můžete mu pomoci v putování přemístěním do jiné kešky (neumisťujte je, prosím, do těžko přístupných schránek).

Tento projekt připravil studentský klub +/-FEL ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT jako rozptýlení pro studenty a motivaci vyrazit do přírody. Více o projektu najdete na stránkách pm.fel.cvut.cz/lvicci.

The lion from the Faculty of Electrical Engineering CTU set out for a journey with its friends to learn new skills and try to apply the knowledge from the faculty in practice. If you find the lion, you can help it travel by moving it to another cache (please do not place the lion in caches with difficult terrain).

The project was created by student club +/-FEL in cooperation with the Faculty of Electrical Engineering CTU. Its main goal is to cheer students and to motivate them to get out in nature. For more information about the project, visit webpage pm.fel.cvut.cz/lvicci.

Gallery Images related to Lvíček FEL ČVUT 4

View 1 Gallery Image

Tracking History (108.9mi) View Map

Dropped Off 03/23/2022 Kiki.Hi placed it in Kostel svate Anny Ústecký kraj, Czechia - 2.86 miles  Visit Log
Visited 03/23/2022 Kiki.Hi took it to Řím II - THRAK/4/ - BONUS Ústecký kraj, Czechia - .18 miles  Visit Log
Visited 03/23/2022 Kiki.Hi took it to Řím II - THRAK/3/ Ústecký kraj, Czechia - .19 miles  Visit Log
Visited 03/23/2022 Kiki.Hi took it to Řím II - THRAK/2/ Ústecký kraj, Czechia - .16 miles  Visit Log
Visited 03/23/2022 Kiki.Hi took it to Řím II - THRAK/1/ Ústecký kraj, Czechia - .98 miles  Visit Log
Visited 03/23/2022 Kiki.Hi took it to Pižla Ústecký kraj, Czechia - .86 miles  Visit Log
Visited 03/23/2022 Kiki.Hi took it to Slavickuv kopec Ústecký kraj, Czechia - 98.41 miles  Visit Log
Visited 03/23/2022 Kiki.Hi took it to Bellinčina stezka - aneb psi ve filmu Ústecký kraj, Czechia - .45 miles  Visit Log
Visited 03/23/2022 Kiki.Hi took it to Elisabeth 1 Ústecký kraj, Czechia - 17.03 miles  Visit Log
Visited 03/22/2022 Kiki.Hi took it to #10 Hafíkovic Biltemy aneb Stromečková série Liberecký kraj, Czechia - .77 miles  Visit Log
data on this page is cached for 3 mins