Skip to content

5 Year Anniversary Trackable Hunt for the code: 5 Year Anniversary Diogeones

Trackable Options
notebook Found this item? Log in.
printer Print Info Sheet
There is 1 user watching this listing.
Owner:
Diogeones Send Message to Owner Message this owner
Released:
Tuesday, 10 December 2019
Origin:
Noord-Holland, Netherlands
Recently Spotted:
In the hands of the owner.

This is collectible.

Use TB8T823 to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current GOAL

In de vijf jaar als reviewer heb ik de afgelopen jaren menig (mega) event bijgewoond. Ik wil je meenemen naar 6 van deze plekken.

Je kunt deze TB loggen door zes kleine virtuele reizen te maken met StreetView.

[EN] During my five years as a reviewer, I attended many (mega) events. I would like to take you on a trip to 6 distinctive place I visited.

You can log this TB by making six small virtual journies using StreetView

 

About This Item

Diogeones 5 years Reviewer

For the English description look further down the page

Start N 51° 58.853 E 004° 14.548 A

We beginnen onze virtuele reis in De Lier. Waarom daar? Omdat ik me daar bekend gemaakt heb als reviewer op het 1e Lierse Event. Zet het gele poppetje op de kruising Veilingweg - Sportlaan. Ga in noordoostelijke richting de hele Veilingweg af tot deze van naam verandert. Ga verder in noordwestelijke richting tot je aan je linkerhand een gebouw met vijf opvallende ramen tegenkomt. Welke bedrijfsnaam staat er op de gevel? Noteer de laatste letter van het eerste woord voor de waarde A

WP2 N 49° 28.212 E 006° 04.855 B

Het volgende waypoint brengt je naar Luxemburg, tegen de Franse grens aan. In dit plaatsje vond in 2015 een mega event plaats waarbij de temperaturen tot 40 graden opliepen. Van geocachen is niet veel terecht gekomen. Plaats je poppetje op de Route de Thionville. Ga naar het noorden tot je de bebouwde kom van Dudelange binnen komt. Sla linksaf. Als je bij de spoorwegovergang komt ga je rechtsaf. Je gaat het spoor dus NIET over! Bij het volgende kruispunt zie je een geel bord. Volg de pijl die de richting aangeeft. Deze weg eindigt in een T splitsing. Zoek de naam van de straat die rechtsaf gaat. Neem de voorlaatste letter voor de waarde B

WP3 N 52° 07.921 E 005° 02.635 C

Natuurlijk mag het ARK Stammtisch gebeuren niet ontbreken in deze speurtocht. Dit event is inmiddels al lang zijn 25e editie gepasseerd. We starten op het beginpunt. Je ziet hier de achtertuin van de CO. Ga in zuidoostelijke richting en ga links de straat in. Aan het eind van de straat ga je rechtsaf en vlak daarna neem je op de rotonde de eerste afslag. Volg deze weg tot je een stoplicht tegenkomt. Ga hier linksaf. Volg deze weg tot deze een bocht naar rechts maakt. Hier vind je een spandoek. Pak de tweede letter, deze is C.

WP4  N 39° 44.502 W 104° 59.815 D

De volgende opdracht brengt je naar Denver, Colorado, USA. Hier waren tijdens een mega event in 2016. Alhoewel mega? Met slechts 120 attended logs was het een bescheiden mega. Dit waypoint laat je een stukje van de stad zien. Zet je poppetje op de kruising 14th en Welton. Ga in noordwestelijke richting tot je links een groot blauw dier ziet. Sla op het volgende kruispunt de straat in waar je een afbeelding van een filmster ziet. Volg deze straat twee blokken en sla dan linksaf. Je komt dan uit bij een soort kerktoren. Iets daar voorbij vind je een restaurant met zwartwit gestreepte zonwering. Hierboven vind je een naam. Neem de eerste letter van de naam voor D. Hint: Niet het café.

WP5 N 51° 32.571 E 005° 07.714 E

Vriend van de show Hopmaniak mag natuurlijk niet ontbreken. Zijn Trappistenevents zijn beroemd en berucht. We laten Wilco lekker van zijn Quadrupel genieten en gaan noordwaarts en volgen de weg. Na een viaduct kom je bij een rotonde uit. Neem de tweede afslag en ga naar het centrum van dit skôn Brabants plekske. Volg de weg tot je links een woord van 5 gele letters op de gevel ziet. Ga de eerstvolgende weg rechts. Volg deze via een kleine chicane tot je bij een kruising komt. Ga hier linksaf. Bij de volgende kruising ga je weer linksaf tot je bij een braakliggend terrein komt met hekken. Neem de eerste letter van het rode bordje op de affiches. Dit is E.

WP6 N 64° 01.350 E 011° 28.369 F

De laatste opdracht brengt je naar het hoge noorden, in Steinker, Noorwegen, om precies te zijn. We hebben hier de pinksterdagen van 2017 doorgebracht in goed gezelschap. Vanaf het startpunt zie je een wit kerkje. Volg de weg die kant op. Blijf de weg volgen tot je op een kruispunt met stoplicht komt in het stadje. Sla rechtsaf. Bij de rotonde neem je de derde afslag. Blijf de weg volgen tot de volgende rotonde. Neem de derde afslag. Als het goed is zie je links water. Neem de tweede straat linksaf. Als je deze straat in gaat zie je een toren. Neem de eerste letter van de kleur van de toren. Dit is F.

De TB code

Als het goed is heb je nu 6 letters verzameld. Zet deze in de juiste volgorde: EBDCAF. Dit geeft je de code van de TB en mag je loggen! Veel plezier met deze virtuele speurtocht.


[EN]

Start N 51° 58.853 E 004° 14.548 A

We start our virtual journey in De Lier. Why there? On this first Lierse Event I made myself known as a reviewer. Place your token on the intersection Veilingweg - Sportlaan. Go Northeast all the way down Veilingweg until its name changes. Go Northwest until you see a building with 5 notable windows. Look for a company name (two words) on this building. A is the last letter of the first word.

WP2 N 49° 28.212 E 006° 04.855 B

The next waypoint will bring you to Luxemburg, close to the French border. In 2015 there was a mega event in this town under tropical circimstances, temperatures rising to 40 degrees centigrade / 106 degrees Fahrenheit. Small wonder why we didn't do a lot of geocaching. Put your token on the Route de Thionville. Go North driving into Dudelange. Once you hit a railroad take a right turn. Do NOT cross the railroad (yet). At the next intersection you'll find a yellow sign. Follow the arrow. This road ends in a fork (T junction). Find the name of the street going to the right. Take the one but last letter of that name for B.

WP3 N 52° 07.921 E 005° 02.635 C

Of course we pay a visit to the ARK Stammtisch event during our trip. It is way past its 25th edition. We start at the coordinate, looking at the backyard of the CO. Go Southeast and turn left. At the end of the street you turn right, entering the main road. On the roundabout, take the first exit. Keep following this road until you hit a traffic light. Turn left. (wait until the opposing direction is clear) This road will bend to the right at some point. Here you'll find a banner. Take the second letter, this is C.

WP4  N 39° 44.502 W 104° 59.815 D

Your next assignment takes you to Denver, Colorado, USA. Here we visited a mega event in 2016. Although mega? With just 120 attended logs it was quite modest. I'll show you some of downtown. Put your token on 14th & Welton. Go Northwest until you see a large blue animal. Turn into the street where you see a moviestar on a wall. Keep going for two blocks and take a left turn. You'll hit some kind of church tower. Just a bit further you'll see black and white striped marquees. Above these you can read a name. Take the first letter of that name for D. Hint: Not the café.

WP5 N 51° 32.571 E 005° 07.714 E

Friend of the show Hopmaniak can not be left unnamed. His Trappist events are notorious and famous at the same time. We leave Wilco to his Quadrupel and go North. Crossing a bridge brings you to a roundabout. Take the second exit and go to the centre of this skôn Brabants plekske. Follow the road until you find on your left a word consisting of five yellow letters. Take the next right. Go through the chicane until you hit a intersection. Turn left. At the next intersection you turn left again until you see a fenced lot. On the signs you'll find a small red plaque. Take the first letter, this is E.

WP6 N 64° 01.350 E 011° 28.369 F

Your last assignment brings you in the far North, in Steinker, Norway, to be precisely. We've visited during the Whit weekend in 2017 this place accompanied by dear friends. At the coordinates you'll find a small white church. Follow that road and keep following it. When you hit a traffic light at an intersection downtown you turn right. At the roundabout (big one) you take the third exit. Keep going until the next roundabout. Take again the third exit. You should see water on your left hand. Take a left on the second street. At the end you'll see a tower. Take the first letter of the color of the tower. This is F.

The TB code

If you did everything right, you now have 6 letters. Put these in the following order: EBDCAF. This will give you the code of my TB and you can log it as discovered! Have fun with this virtual tour.

Gallery Images related to Hunt for the code: 5 Year Anniversary Diogeones

View All 5 Gallery Images

Tracking History () View Map

Discovered It 05/21/2020 famvdh2007 discovered it   Visit Log

Yeeeaaah, gevonden. Maar dat had even wat voeten in de aarde. De onderdelen van de code waren snel genoeg gevonden, dus invoeren maar. Maar helaas, geen groen licht. Dan maar kijken wat ik zelf al kon vinden aan fouten. Jaaaaa, in Lier een klein foute gemaakt. Nog maar weer proberen, maar nee, weer niks. Dus ik denk, ik stuur de TO (Trackable Owner (Diogeones)) maar even een berichtje. Halverwege het opstellen van dit berichtje, viel mijn oog op het laatste stukje tekst 🤦‍♂️. Och och och, had ik weer eens te snel gelezen. Nou, daar gaattie dan, eens kijken of dat laatste stukje tekst helpt. En ja hoor, dat deed t m. Dus dat berichtje is nooit verstuurd😉

Diogeones, bedankt voor deze leuke kleine routjes, en de verhalen erachter (hopelijk wordt ik niet overhoort, want van snel lezen sla je niet zoveel op😁😂🤣😂) en het delen van de TB.

Discovered It 05/19/2020 skuppens discovered it   Visit Log

Vlot tochtje langs gevarieerde locaties. Tof.

Discovered It 05/18/2020 AnspireCrew discovered it   Visit Log

De antwoorden voor deze stonden redelijk snel op papier, maar toch werd er geen werkende code gevonden. Wat waren we verkeerd aan het doen ... Dat duurde even voordat we dat doorhadden. En toen was het loggen natuurlijk geen probleem meer.

Bedankt voor het maken van deze.

Discovered It 05/16/2020 martine2610 discovered it   Visit Log

Mooi virtueel reisje gemaakt in mijn kot in Laakdal. Thanks.

Discovered It 05/13/2020 luan_2006 discovered it   Visit Log

Thanks for this Virtual TB!
Greetings from Italy!

Discovered It 05/13/2020 Familie Kerkhof discovered it   Visit Log

Genoten van de prachtige plekjes op de wereld! Bedankt voor de mooi tocht op deze koude lente dag.

Familie Kerkhof

Discovered It 05/13/2020 pensioen discovered it   Visit Log

gereisd en gevonden vanachter de computer

Discovered It 05/12/2020 Ventourist_nl discovered it   Visit Log

Deze leuke tour vandaag gemaakt.
Bij vraag 3 dacht ik slim een spandoek op een balkon ontdekt te hebben maar dat was niet goed.
Dan maar eens verder kijken want van alle antwoorden wist ik zeker dat ze goed waren.
Ja ik zag wel iets maar is dat een spandoek?
Toch maar dit als antwoord gebruikt en dat bleek de juiste te zijn.
Bedankt voor het maken van deze touren door verschillen gebieden.

Discovered It 05/11/2020 madelief24 discovered it   Visit Log

Een leuke puzzeltocht langs zes locaties op deze wereldbol. Een puzzeltocht werd het en goed lezen kan ook schelen 😉, het is net echt cachen 😁. De reis toch tot een goed einde weten te brengen en zo deze mooie trackable weten te loggen. Bedankt voor de leuke, uitdagende virtuele reis! team Madelief24

Discovered It 05/10/2020 ilTozzo discovered it   Visit Log

After a long search I eventually found all the letters of the code! The first four waypoints were quite easy, and I got them in a short time, the last two were much more hard! I managed to find the last one with a bit of instinct, but for the fifth i had to ask the owner for help! Of course he was very kind and helped me immediately! Thanks for setting up this virtual tour to make us feel like we were geocaching in the field! And of course thanks for translating it!

data on this page is cached for 3 mins

Advertising with Us