Skip to content

LV Atsperīgā Spiedskava

Trackable Options
Found this item? Log in.
Printable information sheet to attach to Atsperīgā Spiedskava Print Info Sheet
Owner:
eldars Send Message to Owner Message this owner
Released:
Saturday, 28 August 2021
Origin:
Latvia
Recently Spotted:
In the hands of the owner.

This is not collectible.

Use TB95T14 to reference this item.

First time logging a Trackable? Click here.

Current Goal

 

 

About This Item

Atsperīgo spiedskavu uzmanto, lai novērstu dzelzceļa sliedes aizdzīšanu.

Ceļa aizdzīšana galvenokārt saistīta ar sliežu nolieci zem vilcienu riteņiem un deformāciju uzkrāšanos. Ja sliedes sasaiste ar pamatu ir pietiekama — aizdzīšana nenotiek, ja nepietiekama — notiek. Ceļa aizdzīšana galvenokārt ir kabu (KБ-65) stiprinājuma un posmaino (12,5 m un 25,0 m) sliežu problēma.

Ceļa aizdzīšanu novērš nepārtraukta līdzena (bez būtiskām ģeometriskām novirzēm) sliežu ceļa uzturēšana, elastīgo spiedskavu stiprinājumu pielietošana un pietiekama uzturēšanas kvalitāte kopumā. Kabu vai cieto spiedskavu ar vijumu paplākšņiem stiprinājumi kombinējuma shēmā ar atsperenkuru vai ķīļenkuru pielietošanu ir novecojis pretaizdzīšanas veids, jo tos ceļa fiksācijai ir jāizmanto, kā papildus stiprinājumu elementus, tomēr ir apstākļi, kad, neveicot kapitālo remontu, tikai tā iespējams optimāli risināt problēmu īsā termiņā.

 

Pretaizdzīšanas stiprinājumi ar laiku kļūst nederīgi un tie atkal ir jānomaina. Ceļa aizdzīšanas pazīme ir salaidņu spraugu samazināšanās vienā ceļa iecirknī un palielināšanās blakus iecirkņos.

Tracking History (30915.4mi) View Map

Visited 04/14/2024 eldars took it to Dzelzceļa līnija Jelgava - Krustpils Latvia - 98.3 miles  Visit Log
Visited 04/14/2024 eldars took it to Kabli rand / Kabli beach Estonia - 5.24 miles  Visit Log
Visited 04/14/2024 eldars took it to Krapi grillid (boonus)/ Krapi grills (bonus) Estonia - 1.51 miles  Visit Log
Visited 04/14/2024 eldars took it to RR: Dreimann Estonia - 44.58 miles  Visit Log
Visited 04/14/2024 eldars took it to RR: Poole Metsa / Metsapoole Estonia - 43.39 miles  Visit Log
Visited 04/14/2024 eldars took it to Ķīšupīts Latvia - .87 miles  Visit Log
Visited 04/14/2024 eldars took it to Saulkrasti🩷 Latvia - 25.98 miles  Visit Log
Visited 04/06/2024 eldars took it to Airplane Latvia - 8.95 miles  Visit Log
Visited 04/06/2024 eldars took it to Dižpriede Latvia - 10.42 miles  Visit Log
Visited 04/06/2024 eldars took it to Ziemassvētku kauju muzejs Latvia - .05 miles  Visit Log
data on this page is cached for 3 mins