Skip to content

Trnkova Multi-cache

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera. Odarchivace se v těchto případech neprovádí.


Rico Reviewer - Comunity Volunteer Reviewer
Česká republika: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

More
Hidden : 02/02/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na uvedených souradnicích kešku nehledejte, zavedou Vás pred dum, ve kterém žil Jirí Trnka...

Zvonek bez vizitky, dvere jako dvouhlavá karta... Dnes žije v dome Jan Trnka, nejmladší z peti potomku slavného ilustrátora a filmového loutkáre. Dum sloužil kdysi jako kaple vedle stojícího ústavu slepých dívek. "Sám jsem objevil v kuchyni, na stene u Certovky, pod omítkou obrysy kríže, pod nímž stály údajne varhany", ríká Jan Trnka. "Otec se v tomhle dome obtiskl, celý jej pretvoril. Hlavne nechal postavit kus patra, predelat dvere a navrhl krb v nejvetším pokoji. Místností s velkými dvermi na námestí u mostu pres Certovku se k nám kdysi chodívalo. Všechny památné kouty, ono jich tu zase tak moc není, pri rekonstrukci zachovám, ale v žádném prípade nevznikne muzeum." Zdroj: Reflex

Jirí Trnka
* 24. února 1912, Petrohrad, Plzen, + 30. prosince 1969, Praha

Ceský výtvarník a režisér animovaných filmu, ilustrátor, malír a sochar. Vyrostl v rodine, kde se podomácku vyrábely hracky. V roce 1923 se seznámil s J. Skupou a zacal hrát loutkové divadlo. V roce 1937 se poprvé setkal s loutkovým filmem, když pro režiséra reklamních filmu Karla Dodala vyrobil loutku Hurvínka. V roce 1945 spolu s mladými výtvarníky založil studio kresleného filmu Bratri v triku. V roce 1946 založil studio loutkového filmu, kam za ním prešli i jeho budoucí hlavní spolupracovníci Karel Látal a Bretislav Pojar. V roce 1947 natocil básnickou loutkovou suitu Špalícek, která se spolu s hudbou Václava Trojana stala vystižením národní predstavy o živote, štestí, pokoji a práci. V roce 1948 natocil svuj první celovecerní loutkový film Císaruv slavík. V roce 1954 pracoval na krátkých filmech podle Haškových Osudu dobrého vojáka Švejka s komentárem Jana Wericha. Podílel se i na príprave ceské expozice Expo 58 v Bruselu. a Expo 67 v Montrealu. V záveru života se venoval malbe a socharské tvorbe, ale znovu i knižní ilustraci (Werichovo Fimfárum) a sám napsal a ilustroval puvabnou knížku Zahrada (1962), která byla i zfilmována. Zdroj: www.artfilm.cz

Na uvedených souradnicích kešku nehledejte. Pro finální umístení, které je nedaleko dosadte nebo dopocítejte príslušné císlice. Krabicku najdete na souradnicích:

N 50° 05.ABC
E 014° 24.DEF

A = druhá císlice (1A1305) ze štítku na lampe na námestí pred domem
B = pocet arkýrovych oken na streše nad puvodním vchodem x 3
C = pocet devitek v popisnem cisle (cervene) domu naproti + 3
D = pocet soch (postav) na balkonovém zábradlí nad puvodním vchodem x 2
E = pocet oken (modro-zelená) na strane domu s puvodním vchodem - 1
F = orientacní císlo (modré) domu + 1

EN:
On listed coordinates be not searching for cache, introduce you before house, in which the lived Jirí Trnka...

Bell without visiting - card, door like bicipital card... Today lives withindoors Jan Trnka, youngest from five descendants famous illustrator and filming puppet master. House served sometime like chapel beside standing constitution eyeless girls. "Alone am discovered in kitchen, on the wall near Certovka, below plaster outlines cross, below him stood reputedly organs", says Jan Trnka. "Father oneself in this house transfer, whole him transfigure. Primarily let build bit floor, re - make door and designed fireplace in largest room. Room with big door on square near bridge over Certovka to us sometime be entering. All memorable corners, it them that again so much there's not, at reconstruction preserve, but in no case not rice museum." Source: Reflex

Jirí Trnka (24 February 1912 Petrohrad Plzen - 30 December 1969 Prague) was Czech puppet maker, illustrator, motion-picture animator and film director, renowned for his stop motion puppet animations. He graduated from Prague School of Arts and Crafts. He created a puppet theater in 1936. This group was dissolved when World War II began, and he instead designed stage sets and illustrated books for children throughout the war. After the war ended, Trnka established an animation unit at the Prague film studio. Trnka soon became internationally recognized as the world's greatest puppet animator in the traditional Czech method, and he won several film festival awards. One animator called him "the Walt Disney of the East". He won an award at the Cannes Festival in 1946, just one year after he began working in film. His films were mostly made for an adult audience. Beginning in 1948, the communist Czech government began to subsidize his work, although this did not seem to affect the message or style of his work. He also created animated cartoons. He wrote the scripts for most of his own films. He died of heart trouble in 1969. More: Walt Disney Of The East!

On listed coordinates be not searching for cache. To final placement that the is not far off introduce or keep count of relevant digits. Box find on coordinates:

N 50° 05.ABC
E 014° 24.DEF

A = second digit (1A1305) from label on lamp on square in front of the house
B = count bow-window on rooftop above authentic entrance x 3
C = cout nine numbers on house across No. (red) + 3
D = number statuary (figures) on balcony banisters above authentic entrance x 2
E = count windows (blue-green) on the side house with authentic entrance - 1
F = orientation No. (blue) this house + 1

Additional Hints (Decrypt)

Ynivpxn. Cbqíirwgr fr v cbq bfgngaí i bxbyí ;) Orapu. Ybbx nyfb haqre bgure nebhaq ;)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)