Skip to content

<

Prehrada - Postrizinsky pivovar

A cache by ssamson Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/24/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache vás zavede do malebné vesnicky Dalešice, která je známá místním pivovarem, ve kterém Jirí Menzel natácel slavný film Postrížiny. Pivovar je nove opraven a varí se v nem skvelé kvasnicové pivo podle starých receptur, bez jakékoliv chemie. Takže zbývá poprát dobrou chut a opatrne na cestu zpátky domu.

Historie pivovaru:

Pivovar Dalešice byl založen pravdepodobne již koncem 16. století. Moravské zemské desky kladou nepochybnou existenci pivovaru k roku 1609, kdy vrchností zde byl Jirí z Náchoda. Nejstarší cásti soucasného komplexu budov pocházejí z období raného baroka, tj. ze 17. století, což prozrazují zejména masivní kamenné zdi, typy kleneb a kamenná ostení oken. Šlo o malý pivovárek, kde veškerá cinnost probíhala rucne, jeho výstav byl urcen v podstate jen pro potreby vlastního panství a takových bylo v okolí nekolik (napr. v Mysliboricích, Rouchovanech, Vladislavi).

V roce 1882 koupil celé dalešické panství spolu s mysliborickým významný rakousko-uherský podnikatel baron Anton Dreher jako svoji první akvizici v ceských zemích. Toho casu byl již majitelem nejvetšího pivovaru v císarství - Schwechat u Vídne, dále pivovaru v Pešti a v italském Terstu. V letech 1894 a 1896 prikoupil ješte pivovar v Brumove-Bylnici a postavil též pivovar v Žatci. Dalešický pivovar ihned po zakoupení významne rozšíril a zmodernizoval, pristavel sladovnickou vež, novou varnu a lednici. Zavedl tak prumyslový zpusob varení piva a sladování, transmisní rozvody na parostrojní pohon a další technické vymoženosti, které z vetší cásti fungovaly prubežne až do 70. let 20. Století. Technologie varny (nebo aspon nekteré cásti) dodávala firma R. NIETSCHE z Olomouce. V této dobe tedy vznikla tak charakteristická budova s obema komíny, která dodnes tvorí, a jak všichni doufáme, ješte dlouho tvorit bude, jednu z dominant mestecka. V držení Dreherovy rodiny zustalo panství až do první pozemkové reformy v 1. polovine 20. let 20. století, kdy tzv. demokratické Ceskoslovensko vyvlastnovalo pozemky a prumyslové podniky a funkcní hospodárské celky parcelovalo do družstevních podílu. Ve vlastní režii provozoval baron Dreher pivovar jen do roku 1877 a vystrídali se v nem sládci p Estl, p. Frey a p. Kittl. Posledne jmenovaný si v uvedeném roce celý provoz pronajal a podržel jej do roku 1889. V letech 1889-1900 byl nájemcem p. Josef Uchytil a po jeho smrti jeho bratr Rudolf.

Po roce 1925 fungoval podnik jako Družstevní pivovar a sodovkárna. Za socialismu byl pivovar zestátnen do koncernového podniku PIVOVARY A SLADOVNY Praha a organizacne zaclenen do národního podniku JIHOMORAVSKÉ PIVOVARY Brno jako provoz závodu 03 - Znojmo. Z rady sládku vynikl zejména p. František Nikodém, za jeho pusobení melo dalešické pivo vynikající povest v širokém okolí a tehdy také nedaleko odtud natácel štáb produkcního p. Šustra (režie Jirí Menzel, architekt p. Hloch, kamera J. Šofr) film "Kdo hledá zlaté dno". Snad již tehdy tito lidé poznali puvab tohoto místa.

Pivovar tehdy dosahoval svého maximálního výstavu 25 - 30 tis. hl za rok a varil svetlé výcepní 10°, svetlý ležák 12° a cerný granát 15°. Nemožnost dalšího zvyšování výroby zejména z duvodu nedostatku vody a dožití a poškození technologie varny vedlo k rozhodnutí o uzavrení tohoto neefektivního provozu a tak byla dne 19. srpna 1977 uvarena poslední várka. Krátkou chvíli ješte pivovar sloužil jako velkosklad znojemského piva.

V kvetnu roku 1980 prožil objekt patrne nejslavnejší období své historie. Exteriéry i interiéry využil režisér Jirí Menzel k natocení slavného filmu Postrižiny na motivy povídek Bohumila Hrabala s Jirím Schmitzerem a Magdou Vašáryovou v hlavních rolích. Cásti filmu byly natoceny taktéž v mestecku Pocátky a v pivovaru ve Studené.

Další osudy areálu nebyly nejštastnejší. V dopise ze dne 29. cervna 1982 tehdejší reditel Jihomoravských pivovaru n.p. ing. Václav Potešil uvedl: "Dislokacní prostory zrušených provozu jsme hodlali do budoucna si ponechat pro úcely rekreace pracovníku podniku, prípadne prostory využít pro zamýšlené zámery nadrízeného orgánu. Následne však jsme nabyli presvedcení, že naše puvodní zámery nejsou reálné."

Hospodárskou smlouvou o prevodu správy národního majetku ze dne 30.06.1982 byly na základe projeveného zájmu budovy vcetne príslušných pozemku prevedeny na MNV Dalešice za 370.564,- Kcs . Zámerem bylo vybudovat v objektu "kanceláre a provozní prostory pro potreby spolecensko-politických akci provozovaných obcí Dalešice".Dne 10. 6.1986 MNV Dalešice žádá JmKNV o udelení souhlasu k bezúplatnému prevodu "prebytecného" areálu na JZD 9. kveten v Hrotovicích. To zde chtelo dle poznámky v hospodárské smlouve obnovit provoz a zadalo projektový úkol organizaci POTRAVINOPROJEKT Brno k vybudování pivovaru o výstavu 80.000 hl/rok. Odhadnutá cena cinila tehdy fantastických 114.182 tis. Kcs, proto se tento "nadoblacný" zámer nezdaril.

Dne 01.11.1991 schválila clenská schuze ZD prodej budov spolecnosti DORS s.r.o. Brno za cástku 2.823.275 Kcs. Firma DORS s.r.o. poskytla objekt jako zástavu Pragobance Praha za úver spolecnosti ZMK, a.s. ve výši cca 70 mil. Kc. Tato spolecnost nechala v roce 1994 provést demolicní práce (strhla vetšinu strech, nekteré objekty, nosné vnitrní zdi a stropy apod.), nikomu nic nezaplatila a byla zlikvidována.

Dalších 6 let pivovar nezadržitelne chátral, zarustal náletovými drevinami, stal se zdrojem stavebního materiálu i tercem vandalství. V roce 1999 byl v opakované dražbe získán soucasnými majiteli, kterí práve konají nárocný pokus o zachování této velmi cenné hodnoty. Doufejme, že pro pivovar tímto zacalo nové štastné období.

Další informace: www. pivovar-dalesice.cz

Tato cache je soucástí mystery série "Prehrada". Nezapomente si opsat bonusové císlo. Další informace: Mystery cache : „Dalešická prehrada“ . Zde je podrobný popis celé série.

Tato cache je soucástí série " Filmová místa ".
Natácel se zde film Postrížiny.

Additional Hints (Decrypt)

h cngl fgebzh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.