Skip to content

Lange Jan Multi-cache

This cache has been archived.

Anodonta: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan. Helaas is er geen oplossing gevonden voor het saturatie conflict met de cache die te dichtbij ligt.

Mocht de cache, of onderhoud van de cache, aan je aandacht ontsnapt zijn, en je wilt de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via email.

Als de cache binnen 3 maanden hersteld of herplaatst is, wil ik de cache wel terughalen uit het archief, mits deze aan de dan geldende voorwaarden voldoet.

More
Hidden : 04/09/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Net als mijn andere stadswandelingen is ook deze cache in Middelburg bedoeld om kennis
te maken met een mooie stad.
Kijk dus goed om je heen naar alle mooie gebouwen, monumenten en leuke straatjes.
Zelf vind ik de namen van de huizen hier erg leuk.
Onderweg zijn er genoeg gelegenheden om iets te eten of te drinken.
De cache ligt per 11-03-2018 op een nieuwe locatie. zorg dat je print up to date is
De route is vernoemd naar de kerktoren van de abdij van Middelburg, die het stadsgezicht bepaalt.
Succes en veel plezier!!!

LET OP : Langs de route kom je bij een plek waar bijzondere tegels in de grond zitten.
Om bij de cache te komen moet je eerst deze tegels vinden en dan de vragen die erbij horen oplossen.

Hier zijn eerst die vragen met daaronder de afbeeldingen van de tegels :

U = het 2e cijfer van het 2e getal dat monument werd gelegd
V = het laatste cijfer MIN het eerste cijfer van de regel onder Pieter
W = het 1e cijfer PLUS het 2e cijfer MIN het 3e cijfer van het jaartal
X = het 1e cijfer PLUS 2e cijfer MIN 3e cijfer van jaartal
Y = het 3e cijfer van het jaartal
Z = het 4e cijfer van het jaartal

Op de afbeeldingen geeft de plaats van de letter aan waar op de tegel je de oplossing kunt vinden.Maar, zoals gezegd, om eerst de tegels te vinden en vervolgens de cache is er eerst nog
een leuke wandeling door het mooie Middelburg.
Kijk niet alleen naar je pijl op je gps naar kijk vooral om je heen, daar zijn mijn stadscaches voor bedoeld.
Alle aanwijzingen zijn in de buurt van de waypoints te vinden.
Het coordinaat van de cache is wel precies.

Gratis parkeren : N 51° 29.695 – E 003° 37.172
Kom je met de trein, dan ben je nog dichter bij de start van de route !

WP 1 : N 51° 29.843 – E 003° 36.949

Hier vind je een informatiepaal voor De Dry Blauwe Ruyten
A = de letterwaarde van de 5e letter van het 1e woord onder Tourist Shop
B = het aantal pilaren van het logo voor het woord Abdij
C = het huisnummer van De Dry Blauwe Ruyten
D = de letterwaarde van de 1e letter van het 1e woord boven Kuiperspoort

WP 2 : N 51° 29.AB(B+D) – E 003° 36.CD(A-B)

Er is maar 1 gebouw met een jaartal op deze plek.
E = het 3e cijfer van dit jaartal
F = de som van het 3e cijfer en het 4e cijfer van dit jaartal

WP 3 : N 51° 29.FCE – E 003° 36.ABF

G = het aantal halve witte manen

WP 4 : N 51° 29.FGE – E 003° 36.F(E+D)(A-B)

H = het 1e cijfer van de dag dat de eerste steen werd gelegd

WP 5 : N 51° 29.FDG – E 003° 36.FDB

WP 6 : N 51° 29.AG(G+H) – E 003° 36.EHD

Op het mooie grote gebouw voor je, zie je bovenaan een windvaan. Wat is er afgebeeld ?
- een schutter : I = 0
- een zeepaardje : I = 5
- neptunus : I = 8

WP 7 : N 51° 29.CIF – E 003° 36.GC(E+H)

WP 8 : N 51° 29.CEH – E 003° 36.E(G+H)A

J = het aantal letters van het woord voor tijd

WP 9 : N 51° 29.CD(D+J) – E 003° 36.JDC

K = de som van de cijfers van het huisnummer van 's HertogenboschWP 10 : N 51° 29.CHG – E 003° 36.KFG

L = uit welke eeuw zie je hier de riolering ?
(soms wordt het beeld weggehaald voor evenementen, kijk dan voor een alternatieve vraag bij de hints)

WP 11 : N 51° 29.CKI – E 003° 36.LDC

M = het laatste cijfer van het jaartal dat dit beeld onthuld is

WP 12 : N 51° 30.MMJ – E 003° 36.LHD

WP 13 : N 51° 30.ILM – E 003° 36.AFG

N = de som van het 1e cijfer en 4e cijfer van het jaartal dat dit monument werd opgericht

WP 14 : N 51° 30.MGI – E 003° 36.LNN

Je staat op een plein met een beeld. Het plein is opgesplitst door grijze lijnen.
O = de som van het aantal bomen + lampen in de grond, binnen het vlak waar zich het beeld bevindt
(tel het beeld niet mee!), dus binnen de grijze lijnen

WP 15 : N 51° 30.MMI – E 003° 36.COE

WP 16 : N 51° 30.IHJ – E 003° 37.MGL

WP 17 : N 51° 30.MLN – E 003° 37.HHK
WP 18 : N 51° 30.DJC – E 003° 37.HOM

CACHE : N 51° GM.UVW – E 003° GN.XYZ

Veel plezier !!!English:
Welcome to Middelburg! In order to find the answers, it is sometimes good to read the dutch questions as well.
I am sure that anyone will assist you if you ask for their help.
In order to find this cache, you need to find 6 tiles first.
There are somewhere along the walk.
Please look at the pictures to see which tile belongs to which question and where you can find the answer to the questions.
. Here are the questions that refer to the tiles :
U = the 2nd digit of the month, this monument was placed (gelegd
V = the last digit MINUS the 1st digit in the row, beneath Pieter
W = the last digit on this monument
X = the 1st digit PLUS the 2nd digit MINUS the 3rd digit of the year
Y = the 3rd digit of the year
Z = the 4th digit of the year

But first, in order to find the tiles and the cache, there is a nice walk in Middelburg.
Here are the questions :
A = the literal value of the 5th letter of the 1st word beneath Tourist Shop
B = the number of pilars of the abbey logo
C = the number of the house called De Dry Blauwe Ruyten
D = the literal value of the 1st letter of the 1st word above Kuiperspoort
WP2:there is only 1 building with a year of building mentioned on the facade
E = the third digit of the year
F = the sum of the third digit and fourth digit of the year
G = the number of halve white moons (halve witte manen)
H = the first digit of the day the first stone was layed here.
WP6: the big building in front of you is topped with a weather-vane. What do you see ?
- a marksman:I=0, - a sea-horse:I=5, - neptune:I=8
WP8: there is a sign-board. what do you see ?
- a marksman:J=0, - a sea-horse:J=5, - neptune:J=8
K = the sum of the digits of the numer of 's Hertogenbosch
L = from which century do you see the sewerage ?
(in case the statue is gone, look for the alternative question at the hints) M = the last digit of the year this satue was unveiled
N = the sum of the first and fourth digit of the year this monument was erected
WP14: On this square there is a statue. The square is divided by grey lines.
O = the sum of the number of trees PLUS the number of spotlights in the ground,
between the lines where also the statue is placed
Cache : Please cover up the statsh to avoid the discovery by a third party.
Walk back to your car/the station via WP19 and WP20.
Hopefully the transelation is good enough for you the get the answers, any comments are welcome.
HAVE FUN !
Bedankt Eddie (van team Miracles85), voor het helpen onderhouden van de cache.

Additional Hints (Decrypt)

grtryf : ohvgra znne bireqrxg pnpur : rra ZRRFgreyvwx hvgmvpug bc JC npuggvra nygreangvrir iennt Y : urg obirafgr pvwsre nna qr erpugrexnag ina qr mbaarjvwmre K urg baqrefgr pvwsre nna qr erpugrexnag ina qr mbaarjvwmre bc urg fgnquhvf (vaqvra bbx jrt y vf npug) nygreangvir dhrfgvba Y : gur gbc evtug ahzore ba gur fhaqvny K gur obggbz evtug ahzore ba gur fhaqvny (bs gur pvgl unyy), va pnfr tbar gbb y vf rvtug

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)