Skip to Content

<

Sorring Lervarefabrik

A cache by RH&LC Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/6/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

http://www.sorring.dk/lervarer/index.htm Sorring lervarefabrik

Engang gik pottemagerne i Sorring og gravede ler op af gader og stræder. Det var dengang, der var rigtig mange pottemagere i Sorring. Omkring 1870 var der ca. 70 pottemagere og deres lærlinge og svende i Sorring. Det var en meget stor procentdel af landsbyens indbyggere, og på landsplan udgjorde de 40 procent af alle landets pottemagere. Egnen omkring Sorring har været landets største center for keramik, fordi der her har været store forekomster af ler i området, men om leret har været ekstra godt i Sorring vides ikke.
Byen bar tydeligt præg af erhvervet med små værksteder overalt. Ved hvert hus var der en ovn, og alle drev keramik som deltidserhverv. De gamle pottemagere boede uden for byen. For det var sådan, at man passede sit landbrug om sommeren og lavede potter om vinteren.
Engang i 1800-tallet blev netop det pottemagerværksted skabt, som i dag er Sorring Lervarefabrik. Fabrikken har ligget det samme sted siden 1857. Der har også hørt et landbrug til fabrikken, men det blev nedlagt i 1960. Så der, hvor pottemagerne i dag sidder og drejer, har der førhen været stald.

Sorring lervarer var velanskrevne og pottekørerne bragte dem vidt omkring. Senere fandt store kunstnere vej til Sorring - bl.a. Asger Jorn, der i 1953 arbejde en kort periode på fabrikken. Sorring ler var berømt dengang, som den er det i dag. Men til forskel fra dengang er der i dag kun Sorring Lervarefabrik tilbage.
I år 2000 var der generationsskifte i den gamle fabrik. Så i dag er det ottende generation, der sidder og laver kander, krukker og fade, som det altid er blevet gjort. Desuden er der siden 70’erne udviklet sig et marked for salg af ler og dertilhørende produkter. Fabrikken har i dag en omfattende handel med ikke mindre end 46 forskellige slags ler til skoler, højskoler, keramikere og flere andre. De færdiglavede ting kan købes i den lille butik, som i dag ligger i det, der førhen var pottemager boligen.

I butikken finder man mange spændene lervarer. En af dem er den gamle barselspotte. Det kræver sit at amme sit barn, og det er vigtigt, at moderen får en god og nærende kost. I gamle dage skulle den barslende holde sengen i 40 dage efter fødslen, og i den tid fik hun mad bragt i barselspotter af nabokoner og familie. Maden bestod i middelalderen altid af grød, men senere kom andre retter til. Hver egn havde sin helt unikke dekoration af barselspotten. I dag producerer Sorring Lervarefabrik som en af de eneste tilbageværende pottemagere i Danmark sådanne barselspotter.

barselspotte


Engelsk
Once, the potters of Sorring dug up clay from roads and narrow streets. That was back in the days when there were a lot of potters in Sorring. Around 1870, about 70 potters and their apprentices and assistants lived in Sorring. They represented a large percentage of the village inhabitants and nationwide, they constituted 40 per cent of all potters. The surrounding area was the country’s main centre for pottery because of the large deposit of clay but whether the clay in Sorring was extra usable is not clear.
The village was clearly influenced by the industry with small workshops everywhere. Every house had an outdoor oven and everyone was engaged in pottery on a part-time basis. The old potters lived outside of the village so that in the summer, they attended to their farms and in the winter, they produced pottery.
Sometime in the 19th century, the pottery which now is called Sorring Lervarefabrik (Sorring Earthenware Factory) was established. The factory has been located in the same place since 1857. Previously, the factory also ran a farm but it was closed down in 1960. So where the potters today turn their pottery, there once was a stable.

Sorring earthenware was highly regarded both near and far and later on, many great artists found their way to Sorring. For instance, Asger Jorn worked at the factory for at short period in 1953. Today, Sorring earthenware is still famous but as opposed to back then, Sorring Lervarefabrik is the only workshop left.
In 2000, there was a generational handover at the old factory. So today, the eighth generation of potters is producing jugs, pots and dishes as it has been done for centuries and additionally, since the 1970’s, a market for clay has developed. Today, the factory is trading an extensive range of 46 different kinds of clay to schools, folk high schools, ceramists, etc. Moreover, the products are sold in a small shop located in a house that used to be the home of the potter.

In the shop, you find a range of interesting earthenware. One of these is an old childbirth pot. It is demanding to breast-feed a child and it is important that the mother receives a good and nutritive diet. In the past, nursing mothers had to lie in bed for 40 days after giving birth and in that time, neighbours and family brought food to the mother in childbirth pots. In medieval times, the food always consisted of porridge, but later on, other dishes emerged. Every region had its own unique decoration of the childbirth pot. Today, Sorring Earthenware Factory is one of Denmark’s only remaining producers of these childbirth pots.

a drive by cache

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

406 Logged Visits

Found it 394     Didn't find it 6     Write note 3     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 8 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.