Skip to content

Døde Vikinger / Tote Wikinger / Dead Vikings Multi-cache

Hidden : 04/05/2007
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Multicache der giver en lille rundtur til gravhøje på Langeland. Multicache providing a small tour of burial sites on Langeland.

Døde vikinger

Denne multi-cache giver en lille rundtur til Midtlangelands gravhøje og stendysser, som der er rigtig mange velholdte af på Langeland.

Der skal i alt findes 4 gravpladser, inden koordinaterne til cachen afsløres.

Turen kan både køres i bil og på cykel, hvis vejret og konditionen tillader det – afstanden er ca. 13 km og der er udmærkede asfalterede veje på hele den hyggelige tur.

Hvis i har lyst til en pause - eventuelt en spisepause - så er to af gravhøjene meget hyggelige og velegnede til dette, og ved den ene af dem er der opstillet to borde-bænke-sæt af Langelands Kommune.

Vi håber, I får en god tur rundt til disse flotte historiske mindesmærker.

Venlige hilsner
Team Pikachu

(Ansvarfraskrivelse 1. oktober 2019: Ingen vikinger kom til skade ved udarbejdelsen af denne cache, da der ret beset er tale om bondestenaldergrave, men det lød jo ikke lige så godt, da vi fandt på cachen i sin tid.)

1. dysse: N54°57.169 – E010°46.488
Her skal I tælle: Antal træer omkring dyssen = A
Antal sten som støtter – og kun dem der støtter – de 2 store sten oven på de andre = B

2. dysse: N54°58.(700+A) – E010°47.(909-B)
Her skal I finde ud af, hvad der ikke er blevet fundet i langdyssen = C: Lerkar: C = 10 Ravperler: C = 20 Sleben, tyndnakket flintøkse: C = 30 Pilespids: C = 40

3. dysse: N54°59.(463-C) – E010°49.207
Her skal I udregne højens rummål = D: Længde x bredde x højde = D

4. dysse: N54°59.141 – E010°51.(763-D)
Her skal I tælle, hvor mange kamre jættestuen har = E

Cache: N54°(50+A).(172-B) – E010°(91-C).(477-D)(0+E)

 

DEUTSCHE BESCHREIBUNG:

Tote Wikinger

Dieser Multi-Cache bietet einen kleinen Rundgang durch einige der vielen gut erhaltenen Grabstätten auf Langeland.

Insgesamt müssen Sie 4 Grabstätten finden, bevor die Koordinaten des Caches bekannt gegeben werden können.

Wenn das Wetter und Ihre körperliche Verfassung es zulassen, ist die Reise sowohl mit dem Auto als auch mit dem Fahrrad gut geeignet – die Cache-Jagd selbst ist etwa 13 km lang und entlang der gesamten Strecke gibt es schöne asphaltierte Straßen.

Wenn Sie Lust auf eine Pause haben – vielleicht eine Essenspause – dann sind zwei der Grabhügel sehr gemütlich und dafür geeignet, und auf einem von ihnen wurden von der Gemeinde Langelands zwei Tische und Bänke aufgestellt.

Wir hoffen auf eine schöne Reise durch die wunderschöne Landschaft Langelands.

Grüße
Team Pikachu

(Haftungsausschluss 1. Oktober 2019: Bei der Erstellung dieses Multi-Caches kamen keine Wikinger zu Schaden, da die Grabstätten tatsächlich aus der Jungsteinzeit stammen, aber bei Dead Vikings klang es einfach besser, als wir den Cache vor vielen Jahren erstellt haben.)

1. Grabstätte: N54°57.169 – E010°46.488
Hier müssen Sie zählen: Bäume rund um das Gelände = A
Steine, die die beiden obersten Steine tragen – und nur solche, die sie tragen = B

2. Grabstätte: N54°58.(700+A) – E010°47.(909-B)
Hier müssen Sie herausfinden, was bei der Ausgrabung der Stätte nicht gefunden wurde = C: Lerkar: C = 10 Ravperler: C = 20 Sleben, tyndnakket flintøkse: C = 30 Pilespids: C = 40

3. Grabstätte: N54°59.(463-C) – E010°49.207
Hier müssen Sie das Innenmaß der Kapazität des Standorts berechnen = D: Länge x Breite x Höhe = D

4. Grabstätte: N54°59.141 – E010°51.(763-D)
Hier müssen Sie die Anzahl der Kammern auf dem Gelände zählen = E

Cache: N54°(50+A).(172-B) – E010°(91-C).(477-D)(0+E)

 

ENGLISH DESCRIPTION:

Dead Vikings

This multi-cache provides a little tour of some of the many well preserved burial sites on Langeland.

All in all you have to find 4 burial sites before the coordinates for the cache can be revealed.

The trip is well suited for both car and bicycle if the weather and your physical condition allows – the cache hunt itself is around 13 km long and there are nice paved roads all along the route.

If you feel like taking a break - possibly a meal break - then two of the burial mounds are very cozy and suitable for this, and at one of them two sets of tables and benches have been set up by Langelands Municipality.

Our best hopes for a nice trip around the wonderful Langeland countryside.

Regards
Team Pikachu

(Disclaimer October 1st 2019: No vikings were harmed during the making of this multi-cache, since the burial sites actually are from the Neolithic period, but it just sounded better with Dead Vikings when we made the cache many years ago.)

1. burial site: N54°57.169 – E010°46.488
Here you’ll have to count: Trees surrounding the site = A
Stones supporting – and only those supporting – the 2 top stones = B

2. burial site: N54°58.(700+A) – E010°47.(909-B)
Here you’ll have to find out what was not found in the excavation of the site = C: Lerkar: C = 10 Ravperler: C = 20 Sleben, tyndnakket flintøkse: C = 30 Pilespids: C = 40

3. burial site: N54°59.(463-C) – E010°49.207
Here you’ll have to calculate the inside measure of capacity of the site = D: length x wide x height = D

4. burial site: N54°59.141 – E010°51.(763-D)
Here you’ll have to count the number of chambers in the site = E

Cache: N54°(50+A).(172-B) – E010°(91-C).(477-D)(0+E)


Originalt indhold: Travel Bug: Lara’s Grey Donkey FFC: Guldand Hårelastik 2 magneter Refleks Sæbebobler Marmoræg 3 klistermærkeark Børnebog Perlehalskæde Logbog + pen

Additional Hints (Decrypt)

Fr rsgre ra zvavngher teniuøw - fr fcbvyre / Fhpura Fvr anpu rvare Zvavnghe-Tenofgäggr - fvrur Fcbvyre / Ybbx sbe n zvavngher ohevny fvgr - frr fcbvyre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)