Skip to content

Soutok u bobra Traditional Cache

This cache has been archived.

Moravian Reviewer: Archivace cache pro neaktivitu autora <br/><br/>

<b>Moravian Reviewer - Reviewer pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj</b>

More
Hidden : 04/10/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Soutok Moravy s Mlýnským potokem

Olomouc je nejvýznamnejší historické mesto na Morave. Hydrologickou osu mesta predstavuje cást stredního toku reky Moravy, která je prítokem Dunaje. Levým prítokem Moravy je reka Bystrice ve východní cásti mesta. V jižní cásti mesta tvorí pravý prítok Moravy Mlýnský potok.

O Mlýnském potoku
Nad Hynkovským jezem odbocuje trvale prutocné 22.rameno zvané Mlýnský potok (Strední Morava), který tece jihovýchodním smerem nekolik kilometru jižne od Moravy až ke svému ústí do Moravy v Olomouci. Mlýnský potok je dlouhý 17,7 km. Mužete se setkat i s alternativními názvy: Malá voda = Mlýnský potok po Litovel, Strední Morava = Mlýnský potok od Litovle po Olomouc.
   
Olomoucí protéká Mlýnský potok zajímavými lokalitami. Jihovýchodne od historického jádra mesta pod jeho stredovekými a cástecne tereziánskými hradbami se rozkládají Bezrucovy sady. Botanická zahrada je situována nalevo od Mlýnského potoka, jež tvorí prirozenou nenásilnou hranici mezi obema parky. V histori hrál Mlýnský potok významnou roli v dobe, kdy byla Olomouc pevností. Z hlediska fungování v rámci pevnosti Olomouc se jednalo o prostor pred Katerinskou bránou, prolomenou v kurtine mezi bastiony c. VI a VII, kterou chránil ravelin c. 28 a soustava vodních príkopu. Do ravelinu ústily dva mosty, jeden jej spojoval s Katerinskou bránou a druhý vedl pres vodní príkop, kterým protékal bývalý Mlýnský potok, nekdy také zvaný Kravská Morava (Kuhmarch).V soucasné dobe je rameno Mlýnského potoka (které bylo soucástí vodního príkopu pevnosti) svedeno pod povrch trídy Svobody. Toto rameno ústí zpet na povrch za mlýnem u tržnice a po cca 200 metrech se obe ramena Mlýnského potoka stékají u železnicního mostu - což je i místo vašeho nástupu k cache.
 

   


Úsek Moravy nad Becvou
Reka Morava má od soutoku s Becvou až nad mesto Litovel nížinný charakter, kde dochází pri povodních k rozlivum. Až u Rimic, nad Litovlí, vstupuje reka Morava Rimickou bránou do Hornomoravského úvalu. Odtud má tok až po pramen bystrinný charakter. Záplavy pri povodních byly nicivé již v minulosti, proto bylo zacátkem minulého století prikroceno k úprave reky Moravy. Roku 1908 byla zahájena první úprava u Lobodic, dále regulace koryta mezi Kojetínem a Olomoucí.
V Olomouci byla provedena úprava toku v operných zdech roku 1926, v Litovli v letech 1929-1938. Neupraven dodnes zustal úsek mezi Chomoutovem a Litovlí v délce 16,7 km, kde reka protéká lužním lesem, dále v úseku nad Litovlí po Doubravici v délce 6,9 km. Dnes je toto území prohlášeno za Chránenou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví.

Puvodní mlýnské náhony (strouhy, potoky), dnes známé jako Strední Morava, Morávka, Malá Voda a jiné, jsou do soucasnosti energeticky využívány.


Waipoint vás zavede k železnicnímu mostu, kde se stékají dve ramena Mlýnského potoka. Z tohoto místa pokracujte jižním smerem po levém brehu Mlýnského potoka na finální souradnice. Nenechte se odradit nárocnejším prístupem ke stezce, který vyžaduje menší horolezecké zkušenosti. V letních mesících muže být stezka zarostlá a za horších povetrnostních podmínek hure schudná.
Po levé strane budete mít celou dobu horší tvár Olomouce - plot a za ním neudržované pozemky olomouckých plynáren.

  

O "džungli uprostred mesta" svedcí i pokusy bobru o postavení hráze, jichž si mužete všimnout vedle stezky.
Pri nalezení místa uložení cache, nevytahujte vnejší schránku - pouze ji otevrete a pak z ní vyjmete samotnou cache!!!

Legendy

Additional Hints (Decrypt)

oboe

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)