Skip to content

Oosterscheldekering EarthCache

Hidden : 04/11/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Het wordt ten zeerste afgeraden de cache te loggen bij zeer sterke wind of storm! Let op voor verkeer op het fietspad!
No logging during storm or heavy wind! Watch out for traffic on bicycle track!
free counters
Free counters

De Oosterscheldekering

"Hier gaan over het tij, de wind, de maan en wij" (deze tekst kan men vinden op de plaquette vlakbij de cache-locatie)

Parkeren kan op N51 38.436 E003.42.659 of op N51 38.417 E003
42.469 Wandel naar N51 38.577 E003 42.879

In 1953 werd de Nederlandse bevolking gewezen op de kracht van de zee. Op 1 februari van dat jaar vond de Watersnoodramp plaats, een van de grootste overstromingen uit de Nederlandse geschiedenis. Op 21 februari 1953 werd de Deltacommissie opgericht.

Het doel van de Deltacommissie was het opstellen van een plan dat ervoor zal zorgen dat twee doelen kunnen worden bereikt:
1. Het watervrij maken van gebieden die bij hoge vloedstanden nog regelmatig onder water kwamen te staan en de veiligheid van deze gebieden tegen het water garanderen.
2. Het beveiligen van het land tegen verzilting

De ontwikkeling van het Deltaplan was een feit. Zonder twijfel is de stormvloedkering van de Oosterschelde het meest indrukwekkende waterkerige bouwwerk van het Deltaplan en van Nederland. De stormvloedkering die uiteindelijk 2,5 miljard euro heeft gekost, werd op 4 oktober 1986 door koningin Beatrix officieel geopend.
Wat had men voor het geld teruggekregen? De kans op een overstroming was teruggebracht tot eens in de 4000 jaar. Bovendien zou de stormvloedkering de komende tweehonderd jaar niet aan vervanging toe zijn.

De stormvloedkering, totaal 3 km lang, ligt over drie geulen: Hammen, Schaar van Roggeplaat en Roompot. Deze waterkering bevat grote schuiven die bij zware storm, al dan niet in combinatie met een springvloed, naar beneden gelaten kunnen worden, zodat het hoge water niet de Oosterschelde kan binnenkomen.
Bij een verwachte waterstand van +3,00 m NAP zullen de deuren gesloten worden door mensen in de bedieningskamer in het Ir. J.W. Topshuis, vlakbij gelegen op eiland Neeltje Jans. Als er niemand aanwezig is, zullen de deuren bij +3 m automatisch sluiten. Sinds de ingebruikname zijn de schuiven 23 maal gesloten geweest, afgezien van testsluitingen.

Voor de aandrijving van de schuiven is tenslotte gekozen voor hydraulische cilinders. Deze cilinders zijn niet enkel in staat om de schuiven op te trekken, maar ook om deze als dat nodig is naar beneden te drukken. Deze cilinders steken boven de pijlers uit; aan de hoogte van de cilinder kan men zien hoe diep de Oosterschelde ter plaatse is. Als de schuiven open zijn, wordt driekwart van de originele getijdewerking in stand gehouden. Dat is genoeg om het milieu in de Oosterschelde te bewaren.

Bekijk de Oosterscheldekering op Google Maps : Kijk met Satteliet

Hoe deze earthcache te loggen? :
1. Maak een foto van een teamlid bij pijler S1 met een gps in de hand en voeg toe aan uw log.
2. Mail ons het antwoord op de volgende vragen :
      a) Noem vijf andere deltawerken van het deltaplan.
     b) Waarom werd de Oosterschelde niet afgesloten door een (veel goedkopere) dam?
     c) Wat is Neeltje Jans?
The Oosterschelde storm surge barrier

"Here the tide is ruled, by the wind, the moon and us (man)" (Nearby the cache a plaque is installed with these words: "Hier gaan over het tij, de wind, de maan en wij").

You can park at : N51 38.436 E003.42.659 or at N51 38.417 E003 42.469
Walk to N51 38.577 E003 42.879

In 1953, the Dutch were once again confronted with the power of the sea. The colossal disaster happened on February the 1st. It was one of the biggest floods in the history of the Netherlands.

On February the 21st, 1953, the Deltacommission was founded to design a plan with two aims:
1. Drain the areas that flood regularly during high water levels and protect them from the water.
2. Protect the land from getting brackish.

The Deltaplan was born! The storm surge barrier of the Oosterschelde is, without any doubt, the most impressive storm surging structure of the Deltaplan/Deltaworks and the Netherlands.

The storm surge barrier, which eventually cost 2.5 billion euros, was officially opened by Queen Beatrix on October 4th 1986.
What did the Dutch get for all this money? The chance to have another flood like the one of 1953 had decreased to once per 4,000 years. Moreover, the storm surge barrier would not have to be replaced in the next two hundred years.

The storm surge barrier, with a total length of three kilometres, is placed over three channels: the 'Hammen', the 'Schaar van Roggeplaat' and the 'Roompot'. This surge barrier consists of big steel doors between concrete pillars that can be lowered in case of high water. This prevents the sea of entering the Oosterschelde.

The dam is operated by humans but if human control fails an electronic security system acts as a backup. The control centre is located at the nearby "Ir. J.W. Topshuis"-building. Dutch law regulates the conditions under which the dam is allowed to close. The water level must be at least 3 metres above regular sea level before the doors can be completely shut. It takes approximately one hour to close one of the doors. The full dam has been closed 23 times since 1986, due to water levels exceeding or being predicted to exceed the 3 metres. When the slides are open, three-quarters of the original tidal movement is maintained. That should be enough to maintain the environment in the Oosterschelde.

The Oosterscheldekering is sometimes referred to as the eighth Wonder of the World, and has been declared one of the modern Seven Wonders of the World by the American Society of Civil Engineers.

Look at the Oosterschelde storm surge barrier with Google Maps : Sattelite View

How to log this Earthcache?
1. Take a picture of a teammember at pillar S1 with gps in her/his hand and add it to your log.
2. Mail us the answer to the following questions :
      a) Name 5 other deltaworks which are part of the Deltaplan
      b) Why the Oosterschelde wasn't closed off with a (much cheaper) regular dam?
      c) What is "Neeltje Jans"
Additional Hints (Decrypt)

Qr nagjbbeqra mvwa avrg gr ivaqra bc qr pnpurybpngvr Gur nafjref pna'g or sbhaq ng gur pnpur ybpngvba

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)