Skip to content

Eidsfossen Traditional Geocache

Hidden : 04/14/2007
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Eidsfossen Kraftstasjon ble bygd for å forsyne Røstvangen Gruver (se GCYMGZ) med elektrisk strøm. På det meste holdt 60 anleggsarbeidere på fra våren 1915 til april 1917.
Anlegget bestod av en dam, en tunnel under Rv3 til fordelingsbassenget på oversida av veien og ei rørgate under Rv3 igjen ned til selve kraftstasjonen.
Inntaksluka var ei ballanseluke (clapet eqilibré) som skulle holde jevn vannstand i magasinet, den eneste gjenværende konstruksjonen av denne type i Norge i dag.
Kraftverket hadde en installert turbineffekt på 736 kW og en vekselstrømsgenerator på 900 kVA som utnyttet fallet på 48 meter. En imponerende kraftmengde etter datidens målestokk.
I 1921 stoppet drifta ved Røstvangen gruver opp og det meste ble ødelagt eller fjernet.
Kraftverkene i Orkla (KVO) har tatt vare på dammen som et teknisk kulturminne.

Eidsfossen power station was built to supply Røstvangen Mine (see GCYMGZ) with electricity. At most 60 construction workers keep going from 1915 to 1917.
The project consists of a dam, a tunnel under the highway to a distributing basin at the upper side of the road and a penstock down to the power station.
The power station had a turbine generator producing 736 kW and an AC generator at 900kVA, an imposingly energy quantity at that time.
At 1921, the Røstvangen Mine was closed and almost everything was destroyed or removed.
Today Kraftverkene i Orkla (KVO) look after the dam as a technical cultural monument.


Additional Hints (Decrypt)

Uvtu Orgjrra Zntargvp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)