Skip to Content

<

TCL#2 Stary Herstejn

Hidden : 4/23/2007
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Vítejte na druhé cache ze série TOULKY CESKÝM LESEM (TCL), která vás zavede ke zrícenine Starý Herštejn.TCL#2 – zrícenina Starý Herštejn


POLOHA

rícenina Starého Herštejna stojí na jednom z vrcholu Ceského Lesa, asi 16 km západo-severozápadne od Domažlic, zhruba 1,5km jihozápadne od Pivone, v nadmorské výšce 878 metru. Na Starý Herštejn vede cervená turistická znacka. (vše o prísupu v sekci “TRASA“). Vrchol hrebene je nejen historicky zajímavý díky zrícenine, ale i zemepisne díky tomu, že tvorí hlavní Evropské rozvodí Labe – Dunaj.
HISTORIE HRADU

historických pramenech se hrad objevuje poprvé v prídomku Protivce z Herštejna již roku 1272, není ovšem jasné, zda se jedná o zakladatele hradu, ci zda mohl napr. získat v léno puvodne královský hranicní hrad. Roku 1328 koupil hrad rýnský falckrabí Jindrich Bavorský, ale zanedlouho se vrátil do majetku ceského krále, a již o tri roky pozdeji jej Jan Lucemburský prodal za 300 kop grošu pražskému biskupovi Janu IV. z Dražic, majiteli nedalekého Horšovský Týn. V období husitských válek byl Herštejn obléhán a dobyt vojskem mesta Domažlice, byl ale i nadále využíván. Konec jeho života znamenal rok 1510, kdy zde byl obležen a dobyt loupežný rytír Zdenek Dobrohost z Ronšperka a hrad byl poté vítezi rozboren.POPIS ZRÍCENINY

o dnešní doby se z hradu založeného na skalnatém hrebenu dochovaly pozustatky valu a príkopu puvodne chránící níže položené predhradí, nekolik malých úseku obvodového zdiva skrytých v hustém porostu a predevším spodní cást okrouhlé veže – tzv. bergfritu, stojící na jižním okraji vrcholové cásti hrebene. Obdobná vež stávala puvodne i na protejší strane jádra, dochovaly se z ní však jen malé zbytky blokového zdiva pod hradním jádrem v prostoru predhradí; zrejme následek znicení veže strelným prachem. Mezi vežemi se nacházel obytný palác, z nehož se však také dochovaly jen malé terénní náznaky.

zdroj: www.hrady.cz


CACHE: lock & lock (1,1l), puvodní obsah mužete videt zde.


TRASA

Nejkratší cesta ke zrícenine vede od bývalé osady Lišcí domky. Jedná se místo ležící na silnicní ceste od Pivone do Závisti. Doporucená je ovšem trasa vedoucí z Pivone, pri které lze odlovit TCL#1-3.

odkud kam znacka cas
Pivon Lišcí domky žlutá cca 50 min.
Lišcí domky Starý Herštejn cervená cca 45 min.
Starý Herštejn Vranovské sedlo cervená cca 25 min.
Vranovské sedlo Pivon zelená cca 15 min.


Doporucená trasa pro TCL#1-3 vede z Pivone (TCL#3), kde lze na parkovišti zanechat auto a dále pres Lysou horu a Lišcí domky prijít k prameni Radbuzy (TCl#1). Od pramene Radbuzy se vrátit k Lišcím domkum a pokracovat ke zrícenine Starý Herštejn (TCL#2). Ze Starého Herštejna se pres Vranov vrátit zpet do Pivone.


turistická mapka oblasti


UPOZORNENÍ: CACHE SE NACHÁZÍ NA ÚZEMÍ CHRÁNENNÉ OBLASTI, PROTO ZDE PROSÍM PRISTUPUJTE S OHLEDEM NA OCHRANU PRÍRODY.

Pri hledání cache není treba opouštet znacenou cestu!


Nezapomente si poznamenat hodnotu "B", kterou najdete na první straně logbooku. Bude se vám hodit pro bonusovou cache ze série.[EN] Welcome to the second cache from serie TOULKY CESKÝM LESEM (TCL; in english it means “Walking through Bohemian forest“), which takes you to ruin of Starý Herštejn.
TCL#2 – ruin of Starý Herštejn


LOCATION

uin of Starý Herštejn is located on one of hills of Bohemian forest, cca 16km west (north-west) from Domažlice, cca 1,5km south-west from Pivon, in altitude 878 meters.HISTORY OF CASTLE

n historical sources the castle firstly finds there with predicate Protivec from Herštejn since 1272. In 1328, rhine falcgrave Jindrich Bavorský bought the castle, but for a short time, it was returned to own of czech king. Three years later, czech king Jan Lucemburský sought the castle to pontiff Jan IV. from Dražice. In era of Hussite wars was Stary Herstejn beleaugered and captured by town Domažlice. The end of castle was in year 1510, when knight Zdenek Dobrohost from Ronšperk was knocked down and castle was broken down.RUIN’S DESCRIPTION

o this very day rests of roller and moat, several small passages of castle wall and particulary down part of circled tower save from original castle. Down part of circled tower, “bergfrit“, is situated in south edge of top of hill. The same tower was orinal situated on the opposite side of castle, but only small rests of walls come down from it. Between both towers there was situated a habitable palace, but almost nothing survive of the palace.

source: www.hrady.czCACHE: lock & lock (1,1l), starting contain you can see here.

ROUTE

The nearest way to the spring is from former village Lišcí domky. It is place by the way between Pivon and Závist. But recommend route is a route which faces from Pivon. During this way you can hunt TCL#1-3.

from where tourist route time
Pivon Lišcí domky yellow cca 50 min.
Lišcí domky Starý Herštejn red cca 45 min.
Starý Herštejn Vranovské sedlo red cca 25 min.
Vranovské sedlo Pivon green cca 15 min.


Recommend route for TCL#1-3 faces from Pivon (TCL#3), where is a parking-place and next go over Lysá hora and Lišcí domky to the spring of Radbuza (TCL#1). From the spring come back to Lišcí domky and continue to ruin of Starý Herštejn (TCL#2). From ruin come back over Vranov to Pivon (parking-place).

tourist map of area


WARNING: CACHE IS LOCATED IN RESERVED AREA, THAT’S WHY KEEP QUIET AND ORDER HERE..

During your looking for the cache is not perforce to leave marked ways!


Don’t forget to note a value "B", which you find on the down side of cache lid. You will need it for bonus cache from this serie.


TCL – cache ze serie / cache from serie:

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] qhgvan iryxéub fgebzh, mn xnzral (xenovpxh qbmnqh, mnqar xnzral an av arcbxynqrw)
[EN] fcnevat bs n ovt gerr, oruvaq gur fgbarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

774 Logged Visits

Found it 740     Didn't find it 4     Write note 17     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 112 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.