Skip to content

TCL#2 Stary Herstejn Traditional Geocache

Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:TCL#2 – zřícenina Starý Herštejn

[CZ] Vítejte na druhé keši ze série TOULKY ČESKÝM LESEM (TCL), která Vás zavede ke starému strážnímu hradu Starý Herštejn.

POLOHA

Zřícenina Starého Herštejna stojí na jednom z vrcholů Českého lesa, asi 16 km západo-severozápadně od Domažlic, zhruba 1,5 km jihozápadně od Pivoně, ve výšce 878 metrů nad mořem. Na Starý Herštejn vede červená turistická značka. Vrchol hřebene je nejen historicky zajímavý díky zřícenině, ale i zeměpisně díky tomu, že tvoří hlavní Evropské rozvodí Labe – Dunaj.

HISTORIE HRADU

V historických pramenech se hrad objevuje poprvé v přídomku Protivce z Herštejna již roku 1272, není ovšem jasné, zda se jedná o zakladatele hradu, či zda mohl např. získat v léno původně královský hraniční hrad. Roku 1328 koupil hrad rýnský falckrabě Jindřich Bavorský, ale zanedlouho se vrátil do majetku českého krále, a již o tři roky později jej Jan Lucemburský prodal za 300 kop grošů pražskému biskupovi Janu IV. z Dražic, majiteli nedalekého Horšovského Týna. V období husitských válek byl Herštejn obléhán a dobyt vojskem města Domažlice, byl ale i nadále využíván. Konec jeho života znamenal až rok 1510, kdy zde byl obležen a dobyt loupežný rytíř Zdeněk Dobrohost z Ronšperka a hrad byl poté vítězi rozbořen.

POPIS ZŘÍCENINY

Do dnešní doby se z hradu založeného na skalnatém hřebenu dochovaly pozůstatky valu a příkopu původně chránící níže položené předhradí, několik malých úseků obvodového zdiva skrytých v hustém porostu a především spodní část okrouhlé věže – tzv. bergfritu, stojící na jižním okraji vrcholové části hřebene. Obdobná věž stávala původně i na protější straně jádra, dochovaly se z ní však jen malé zbytky blokového zdiva pod hradním jádrem v prostoru předhradí; zřejme následek zničení věže střelným prachem. Mezi věžemi se nacházel obytný palác, z něhož se však také dochovaly jen malé terénní náznaky.

zdroj: www.hrady.cz

KEŠ

Jedná se o krabičku: lock & lock o objemu cca 400ml, původní krabice 1,1 litru se v létě 2019 ztratila. Původní obsah mužete videt zde.

TRASA

Nejkratší cesta ke zřícenině vede ze Vranovského sedla po trase červené turistické značky. Tuto cestu doporučuji pokud se chystáte pouze na odlov této jediné keše. V případě, že se chystáte odlovit více keší v této oblasti, pak je vhodnější využít možnost parkování v Pivoni nebo na opačné straně hřebene v osadě Závist a keše TCL#1-3 popř. několik dalších pak odlovit jako okruh.

turistická mapka oblasti


UPOZORNENÍ: CACHE SE NACHÁZÍ NA ÚZEMÍ CHRÁNENNÉ OBLASTI, PROTO ZDE PROSÍM PRISTUPUJTE S OHLEDEM NA OCHRANU PRÍRODY.

Pri hledání cache není treba opouštet znacenou cestu!


Nezapomente si poznamenat hodnotu "B", kterou najdete na první straně logbooku. Bude se vám hodit pro bonusovou cache ze série.[EN] Welcome to the second cache from serie TOULKY CESKÝM LESEM (TCL; in english it means “Walking through Bohemian forest“), which takes you to ruin of Starý Herštejn.
TCL#2 – ruin of Starý Herštejn


LOCATION

uin of Starý Herštejn is located on one of hills of Bohemian forest, cca 16km west (north-west) from Domažlice, cca 1,5km south-west from Pivon, in altitude 878 meters.HISTORY OF CASTLE

n historical sources the castle firstly finds there with predicate Protivec from Herštejn since 1272. In 1328, rhine falcgrave Jindrich Bavorský bought the castle, but for a short time, it was returned to own of czech king. Three years later, czech king Jan Lucemburský sought the castle to pontiff Jan IV. from Dražice. In era of Hussite wars was Stary Herstejn beleaugered and captured by town Domažlice. The end of castle was in year 1510, when knight Zdenek Dobrohost from Ronšperk was knocked down and castle was broken down.RUIN’S DESCRIPTION

o this very day rests of roller and moat, several small passages of castle wall and particulary down part of circled tower save from original castle. Down part of circled tower, “bergfrit“, is situated in south edge of top of hill. The same tower was orinal situated on the opposite side of castle, but only small rests of walls come down from it. Between both towers there was situated a habitable palace, but almost nothing survive of the palace.

source: www.hrady.czCACHE: lock & lock (1,1l), starting contain you can see here.

ROUTE

The nearest way to the spring is from former village Lišcí domky. It is place by the way between Pivon and Závist. But recommend route is a route which faces from Pivon. During this way you can hunt TCL#1-3.

from where tourist route time
Pivon Lišcí domky yellow cca 50 min.
Lišcí domky Starý Herštejn red cca 45 min.
Starý Herštejn Vranovské sedlo red cca 25 min.
Vranovské sedlo Pivon green cca 15 min.


Recommend route for TCL#1-3 faces from Pivon (TCL#3), where is a parking-place and next go over Lysá hora and Lišcí domky to the spring of Radbuza (TCL#1). From the spring come back to Lišcí domky and continue to ruin of Starý Herštejn (TCL#2). From ruin come back over Vranov to Pivon (parking-place).

tourist map of area


WARNING: CACHE IS LOCATED IN RESERVED AREA, THAT’S WHY KEEP QUIET AND ORDER HERE..

During your looking for the cache is not perforce to leave marked ways!


Don’t forget to note a value "B", which you find on the down side of cache lid. You will need it for bonus cache from this serie.


TCL – cache ze serie / cache from serie:

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] qhgvan iryxéub fgebzh, mn xnzral (xenovpxh qbmnqh, mnqar xnzral an av arcbxynqrw)
[EN] fcnevat bs n ovt gerr, oruvaq gur fgbarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)