Skip to content

<

TCL#3 Klaster Pivon / Convent Pivon

Hidden : 04/23/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Vítejte na treti cache ze série TOULKY CESKÝM LESEM (TCL), která vás zavede ke klášeru v Pivoni.
TCL#3 - klášter Pivon


POLOHA

Tento puvodne augustiansky konvent prestavený v 19. stol. na zámek a farní kostel se nachází v obci Pivoni, asi 6km od Pobežovic. Prijedete-li od Pobežovic, najdete jej po pravé strane na mírném návrší, hned na zacátku obce. Budovy ani nádvorí nejsou prístupné, ale celý komplex lze dobre obejít a pres severní zrícenou cást nahlednout z cesty i na nádvorí. Od Pivone vede žlutá turistická znacka a pivonske parkoviste je vychozi bod pro doporucenou trasu TCL#1-3 (Pivon - pramen Radbuzy - Starý Herštejn - Pivon).
O KLÁŠTERU

rvní písemná zmínka o augustiniánském konventu pochází z roku 1379, k jeho založení ale muselo dojít mnohem dríve, jak dokládá dochovaný presbytár konventního kostela datovaný do 13. století. Husitské války klášter preckal, roku 1573 ale vyhorel a pri požáru shorely všechny písemnosti kláštera. Ve ctyricátých letech 17. století byl klášter vyplenen a obýván Švédy. Klášter byl záhy obnovován, za Josefa II. byl ale císarským narízením zrušen v roce 1787. Pražský advokát Stohr klášter získal v dražbe roku 1800 a prestavel ho na zámek o 30 pokojích. Z konventního chrámu se stal farní kostel. Roku 1864 se panství dostává do majetku hrabecího rodu Coudenhove-Kalergi, který zde vytrval až do roku 1945. Po druhé svetové válce komplex sloužil nejdríve armáde, pak jako skladište státního statku, nebyl opravován a došlo ke znacné devastaci. Od roku 2002 je v majetku Obcanského sdružení pivonského kláštera Aurelius, které se snaží klášter zachránit a zrekonstruovat.POVEST

odle povesti nechal na Pivoni postavit na pamet svého vítezství nad císarem Jindrichem III. kníže Bretislav r. 1040 kapli. V následujících letech byla tato kaple biskupem Severinem ustanovena na klášter a obdarena okolními lesy a loukami. Klášterní kostel byl tímto biskupem vysvecen roku 1047...

zdroj: www.hrady.czCACHE: lock & lock (1,1l), puvodní obsah mužete videt zde.Doporucená trasa pro TCL#1-3 vede z Pivone (TCL#3), kde lze na parkovišti zanechat auto a dále pres Lysou horu a Lišcí domky prijít k prameni Radbuzy (TCL#1). Od pramene Radbuzy se vrátit k Lišcím domkum a pokracovat ke zrícenine Starý Herštejn (TCL#2). Ze Starého Herštejna se pres Vranov vrátit zpet do Pivone.

turistická mapka oblasti


Nezapomente si poznamenat hodnotu "C", kterou najdete na první strane logbooku. Bude se vám hodit pro bonusovou cache ze série.
[EN] Welcome to the third cache from serie TOULKY CESKÝM LESEM (TCL; in english it means "Walking through Bohemian forest"), which takes you to convent in village Pivon.
TCL #3 - convent Pivon


LOCATION

his former augustian convent is situated in village Pivon, cca 6km from Pobezovice. Yellow tourist route faces from Pivon and the park-place in Pivon is a starting point for recommend route TCL#1-3 (Pivon - spring of Radbuza - Stary Herstejn - Pivon).ABOUT CONVENT

he first writing messages about augustian convent is from 1379, but the convent had to be establish many years ago. Husite wars convent survived, but in 1573 burned down and all papers were damaged. In 17th century convent was beleaugered by Swedish. And in 1787 the convent was stopped by czech-austrian monarch Josef II. In 1800 prague's counsel obtained the convent and he changed it on chateau. From convent fame became far's church. Since 1864 to II. world war all convent is under own of Coudenh-Kalergi family. After war, complex is used by army and than state's own. The complex was getting fall into disrepair. Convent is in own of Human association Pivon's convent Aurelius, which tries to save the convent.MYTH

ccording a myth prince Bretislav has chapel built in 1040 as his win above emperor Jindrich III. In following years this chapel was changed on convent by epicscope Severin and endowmented with other forests and grass fields. Convent church was consecrationed in 1047 by just this epicscope.

source: www.hrady.czCACHE: lock & lock (1,1l), starting contain you can see here.


Recommend route for TCL#1-3 faces from Pivon (TCL#3), where is a parking-place and next go over Lysá hora and Lišcí domky to the spring of Radbuza (TCL#1). From the spring come back to Lišcí domky and continue to ruin of Starý Herštejn (TCL#2). From ruin come back over Vranov to Pivon (parking-place).

tourist route of area


Don't forget to note a value "C", which you find on the first page of logbook. You will need it for bonus cache from this serie.


TCL - cache ze serie / cache from serie:

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] an qeboar ililfravar, irqyr wnibeh, i xnzraarz qbzxh
[EN] fgbar ubhfr orfvqr gur zncyr gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.