Skip to content

Svitavská radiála Traditional Cache

This cache has been archived.

michajlpetrof: Bohuzel posilam do archivu, nebudu vas posilat k bezdomovcum do doupete...

More
Hidden : 05/10/2007
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SVITAVSKÁ RADIÁLATato cache byla založena speciálne pro hromadný odlov po akci 1st CITO BRNO-Lesná.
Je venována úžasnému modernímu dílu, mostu tvorícímu hlavní dopravní tepnu Velký mestský okruh Brno I/42 Pisárky - Žabovresky - Královo Pole - Lesná - Židenice - Zábrdovice - Zvonarka - Staré Brno.

Nejaká ta fakta:

Stavba VMO Lesnická - Svitavská radiála je projektována v kategorii M 22,5/80 a merí 1,5 km, z toho ctyrpruhový úsek merí 0,5 km. Nový úsek mezi Svitavskou radiálou a trídou generála Píky ve smeru na Husovický tunel umožnil odklon dopravy z pretížené Križíkovy ulice. Stavba zacíná pred sjezdem Lesnická a pokracuje ve ctyrpruhu až za cerpací stanice ÖMW. Následuje zúžení do pravé poloviny vozovky a následne zacíná estakáda na vetvi A MÚK Dobrovského. Estakáda pokracuje pres železnicní vlecku a pres první vetev mimoúrovnové križovatky. Koncí napojením na Sportovní ulici. Estakáda má osm polí, horní spojitou mostovku, je ve smerovém i výškovém oblouku kolmý. Délka premostení 298,50 m, délka mostu 313,77 m. Rozpetí polí 27 m + 4x42 m + 38 m + 27 m, volná šírka mostu 12,50 m, šírka mostu 14,30 m. Šírka nouzového chodníku je 0,75 m. Výška mostu je promenná - max. 10,50 m, plocha mostu je cca 4 500 m. Spodní stavbu tvorí dve opery s rovnobežnými krídly a sedm vnitrních podper obdélníkového prurezu se zaoblenými hranami, založení mostu je hlubinné na pilotách prumeru 900 mm. Vozovka na moste je živicná, rímsy monolitické, zaoblené. Na rímsách jsou zábradelní ocelová svodidla, stožáry verejného osvetlení a portál dopravního znacení. V roce 2000 bylo provedeno založení na pilotách a konsolidacní násyp v prostoru první opery, na prelomu roku 2000/2001 byla provedena spodní stavba a v prubehu roku 2001 betonáž nosné konstrukce a izolace mostu vcetne ochrany litým asfaltem. V roce 2002 byla kompletne dokoncena mostovka vcetne príslušenství. Stavbu provádela Skanska-DS. Náklady na výstavbu byly 265 milionu Kc. Stavba byla zahájena v zárí 2000. Stavba byla slavnostne zprovoznena 23. srpna 2002 a dokoncena byla v ríjnu 2002.

více info: http://dalnice-silnice.cz/Brno/I-42.htm


Pri ukládání cache byl terén 3.5, ale po nepochopitelném zásahu vyšší moci (ze dne na den) je ted cache obtížnost 4.5...Additional Hints (No hints available.)