Skip to content

TCL#4 Pomnik J. S. Koziny / Monument of J.S.K. Traditional Geocache

Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Vítejte na ctvrte cache ze série TOULKY CESKÝM LESEM (TCL), která vás zavede k pomníku Jana Sladkého Koziny na vrch Hrádek. (Ackoliv se tato cache primo nenachazi na uzemi CHKO Cesky les, byla zarazena do serie TCL, protoze se toto misto nachazi v její tesné blizkosti).
TCL#4 – pomník J.S.KozinyPOLOHA

rch Hrádek se nachází nad obcí Újezd, asi 5 km západne od Domažlic v nadmorské výšce 585 m.n.m. Na vrchu s výhledem na Domažlice a okolí (ale i také na nekteré šumavské vrcholy), byl postaven pomník na pocest chodského vudce a rebela, Jana Sladkého Koziny. Na Hrádek vede silnice, zaparkovat se dá skoro prímo u pomníku (viz waypoint).
O KOZINOVO POMNIKU

omník Jana Sladkého Koziny byl postaven roku 1895, deset let po prvním knižním vydání "Psohlavcu" A. Jiráska. Historie chodského psa sahá až do 13. století. Bavorsko - ceské pohranicí odnepameti strežili Chodové se svými houževnatými psy, kterí byli mimo jiné využíváni i k pastevectví a museli mít schopnost stopovat zver pri lovu. Známé jsou napr. kresby Mikoláše Alše, z románu Psohlavci, predevším postava Choda, který pozorne streží své okolí, má v rukou cakan a u jeho nohou sedí soustredený pes. Na pocest statecných obráncu hranic a jejich ctyrnohých spolecníku byl v roce 1895 na výšine Hrádek u Domažlic postaven trímetrový pomník nejslavnejšího Choda - Jana Sladkého Koziny, po jehož boku sedí zminovaný pes. Rovnež symbolika psa na znaku bývalé pohranicní stráže, nebo znak skautské lilie - zde všude je znázornena hlava ovcáckého psa s krátkýma ušima a delší srstí - hlava chodského psa. A. Jirásek se zúcastnil odhalení pomníku a prevzal tu cestné obcanství chodské vsi Újezd. Socha od C. Vosmíka podle návrhu F. Hoška je vysoká 3,2 m.JAN SLADKÝ - KOZINA

ezi postavy ceské historie, u kterých se jen težko odlišuje pravda od smyšlenky, patrí i Jan Sladký Kozina. Statecný a neohrožený bojovník za tradicní práva Chodu, muž, který se nebojí postavit na odpor své vrchnosti a který za lásku k pravde a spravedlnosti pokládá i svuj život. Jmenoval se Jan Sladký(* asi 10. 9. 1652 Újezd, + 28. 11. 1695 Plzen) a byl prostým sedlákem v chodské vesnici Újezd. Kozina mu ríkali podle statku, na nemž hospodaril, nazývaném po dávných majitelích "u Kozinu". Do roku 1692, kdy se tam rozhorel boj s pobelohorskou vrchností - Wolfem Maxmiliánem Lammingenem z Albenreuthu, nevíme o Kozinovi nic. Dovídáme se o nem až v souvislosti s touto "chodskou rebélií". Nebyl rychtárem (ti totiž vetšinou vystupovali jako mluvcí Chodu), a tak se do popredí dostal zrejme pro svou mimorádnou odhodlanost a nebojácnost. Víme, že se v roce 1692 zúcastnil dvou poselstev Chodu do Vídne a byl v zárí prijat na audienci u císare, že v únoru 1693 vystoupil na verejném shromáždení Chodu v trhanovském zámku otevrene proti Lammingenovi, a posílil tak jejich odhodlání k odporu. A konecne, že byl jako jeden z chodských zástupcu prítomen v pražské místodržitelské kancelári, kde úredníci na príkaz císare rozstríhali pred ocima Chodu jejich privilegia na dukaz neplatnosti. Poté byl veznen a nakonec jako hlavní "arcisvudce" a buric odsouzen k trestu smrti a obešen. Stalo se tak 26. listopadu 1695 v Plzni.

Chodské povstání popisuje Alois Jirásek ve svém historickém románu Psohlavci.

zdroj: www.libri.cz


CACHE: lock & lock (1,2l), puvodní obsah mužete videt zde.

turistická mapka oblasti (ze Supermap - www.centrum.cz)


Nezapomente si poznamenat hodnotu "D", kterou najdete na první straně logbooku cache. Bude se vám hodit pro bonusovou cache ze série.[EN] Welcome to the fourth cache from serie TOULKY CESKYM LESEM (TCL; in english it means “Walking through Bohemian forest“), which takes you to monument of Jan Sladky Kozina. (Althought this place is not in area of Bohemian forest, I class this cache with the serie.)


TCL#4 – monument of J.S.Kozina


LOCATION

ill Hrádek is situated above village Újezd, about 5 km west from Domazlice in altitude 585 m.m.m. Munument of Jan Sladky Kozina was built on this hill with view on Domazlice and some mountains of the Bohemian forest. A road misleads on hill Hradek, you can park at the parking place (viz waypoint).ABOUT KOZINA’S MUNUMENT

onument of Jan Sladký – Kozina was buílt in year 1895. On the monument 3,2m high you can see rebel J.S.Kozina and a dog as a symbol of “Chodové“, whose leader was just J.S.-Kozina.JAN SLADKÝ KOZINA

ne of the famoust historic person of region Domazlice. Brave and undanger rebel Kozina was born on 10.9.1652 in village Újezd. He was born in a poor villager family. The importants era of his life was the end of 17th century, when he fighted for rights of “Chodové“ against bad Lomikar. Many myths were about this. But he had a bad end. He was executed by Lomikar on 28.11.1695 in Pilsen.

source: www.libri.czCACHE: lock & lock (1,2l), starting contain you can see here.

tourist map of area (from Supermapy - www.centrum.cz)


Don’t forget to note a value "D", which you find on the first page of cache logbook. You will need it for bonus cache from this serie.


TCL – cache ze serie / cache from serie:

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] míqxn cboyíž cbzaíxh [EN] fznyy jnyy arne ol gur zbahzrag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)