Skip to content

TCL#BONUS – Sadek 853 m.n.m. Mystery Cache

Hidden : 05/16/2007
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vítejte na bonusové cache série TOULKY ČESKÝM LESEM (TCL), která vás zavede na vrch Sádek.


TCL bonus – Sádek 853 m.n.m.


POLOHA

Vrch Sádek (853 m.n.m.) se nachází nad obcí Díly, asi 10 km vzdušnou čarou od Domažlic. Na Sádek vede žlutá turistická značka, modrá pak vede skrz sádkovskou sjezdovku. Asi nejlepší přístup na tento vrchol je po asfaltové cestě z Capartic.
NECO MÁLO O

Sádek patří mezi nejvýznamnější vrcholy hřebenu Haltrava. Ze sádeckých skal pozorovali Chodové provoz na hraničních stezkách. Dnes stojí pod vrcholem Sádku lyžařská chata se sjezdovkou a vlekem. K dolní stanici vleku vede přístup od silnice Klenčí-Díly. Uvažovalo se že by se zdemohla vybudovat ctyřsedačková lanovka a zdejší sjezdovka by se prodloužila až k silnici až do obce Díly. Nejspíše s ohledem na mnoho faktorů (finančních, ochranářských či z důvodu teplých zim v posledních letech) k realizaci takového záměru nedojde.

zdroj: kniha Český lesCACHE

Pro odlovení této bonusové cache potrebujete mít odloveno TCL#1-7:

TCL – cache ze serie:

Pokud máte všechny potřebné indicíe, mužete dosadit:


FINÁLNÍ SOURADNICE:

N49°25.[A+C+D][C+G] E012°[C+E][F].[E+F][D][C+D]


CACHE: lock & lock (2,3l), puvodní obsah mužete videt zde. (Prosím o udržování kvality vecí v cache.) Jako malou pozornost v cache najdete “certifikát” na památku odlovení celé série TCL. Každý si ho muže vzít (a vezme) i bez tradování.

Pokud by byl pri výpoctu finálních souradnic nejaký problém nebo pri hledani jakekoliv cache ze serie, je k dispozici tel. cislo +420608447423


TRASA

Cesta na Sádek vede po pekne asfaltce z Capartic. Na jednom rozcestí vede prímá cesta na vrch, ale pocítám, že Sádek odlovíte až po Skalkách, proto uvedu cestu tomu prizpusobenou.

odkud kam znacka cas
Capartice (parkovište) rozcestí (waypoint) asfaltová cesta cca 50 min.
rozcestí (waypoint) rozcestí 2 (waypoint) zelená cca 5 min.
rozcestí 2 (waypoint) Skalky na Sádku cervená cca 5 min.
Skalky na Sádku Sádek žlutá cca 10 min.
Capartice Sádek asfaltka (prímá cesta) cca 50 min.


UPOZORNENÍ: CACHE SE NACHÁZÍ NA ÚZEMÍ CHRÁNENNÉ OBLASTI, PROTO ZDE PROSÍM PRISTUPUJTE S OHLEDEM NA OCHRANU PRÍRODY.


TAK TO JE ZATÍM POSLEDNÍ CACHE SERIE TCL (V PLANU MAM ALE JEŠTE ROZSIRENI). DOUFÁM, ŽE SE VÁM SERIE TOULKY CESKÝM LESEM LÍBILA ;-).
[EN] Welcome to the bonus cache from serie TOULKY CESKÝM LESEM (TCL; in english it means “Walking through Bohemian forest“), which takes you to hill Sádek.


TCL bonus – Sádek 853 m.n.m.LOCATION

ill Sádek (853 m) is situated above village Díly, about 10 km air line from Domažlice. Yellow marked way misleads to Sádek, blue marked way cross Sadek’s ski slope. I think, the best way to Sádek is along the asphalt way from Capartice.
SOMETHING ABOUT

ádek is one of important hills of edge Haltrava. Inhabitability called “Chodové“ watched activity on border ways from Rocks of Sádek. Ski slope and ski-cottage are situated on hill Sádek. From village Díly, there is a way to down station of ski slope. According news, fourseat-funicular should be on this ski slope.

source: book Ceský les


CACHE

For find this bonus cache you need to have found TCL#1-7.

TCL – cache from serie:


If you have all needed indicia, you can fill it to these letters and get the final coordinates:

= A+C+D

= C+G

= B

= C+E

= F

= E+F

= D

= C+DFINAL COORDINATIONS:

49°25.
12° .


CACHE: lock & lock (2,3l), starting contain you can see here. (Please for keep quality of things in cache.) As a small vigilance you find in the cache "certification" as you find the whole serie. Every can take (and take) this, also without trading.


If you have any problems with final coordinations or with finding any cache of serie, you can use telephone number +420608447423


ROUTE

I think, your way to hill Sádek will be from Rocks on Sádek. So the route is adapted for this way. The way to Rocks on Sádek is pass nice asphalt road from Capartice, then you turn on the first cross-road on green marked way and on the second cross-road go on red marked way to Rocks. From Rocks take the yellow marked way and early arrive on top of hill Sádek.

from where marked way time
Capartice (parking place) rozcestí (waypoint) asphalt road cca 50 min.
cross-road (waypoint) cross-road 2 (waypoint) green cca 5 min.
cross-road 2 (waypoint) Rocks on Sádek red cca 5 min.
Rocks on Sádek Sádek yellow cca 10 min.
Capartice Sádek asphalt road (right road) cca 50 min.
tourist map of area


WARNING: CACHE IS LOCATED IN RESERVED AREA, THAT’S WHY KEEP QUIET AND ORDER HERE.


SO THIS IS SO FAR THE LAST CACHE FROM SERIE. I HOPE THE SERIE TOULKY CESKYM LESEM LIKED YOU ;-).


Série Toulky Českým lesem obsahuje následující keše.:

Legendy

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] mn xnzral cbq irgfvz xnzrarz [EN] oruvaq gur fgbarf haqre gur ovttre fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)