Skip to Content

This cache has been archived.

Altony: Archivuji

More
<

U Haberskeho

A cache by Altony Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/18/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Na uvedených souradnicích naleznete v krásném prírodním údolícku torzo bývalého pseudogotického kostela sv. Víta. Podnetem ke stavbe poutního kostela byl lécivý pramen, který je tu dodnes poblíž samoty.

V roce 1621 bylo zapsáno do Budejovické kroniky:
„V tomto mesíci cervenci stal prý se slepý clovek vidoucím a chromý voják schopným chuze u studánky u Haberského, jinak též u svatého Víta“.

Dne 22. srpna 1644 pocal opat Jirí Wendschuh staveti nový kostel sv. Víta u Habrí. V zakládací listine opat píše:
“My, Jirí, božím posláním opat cisterciáckého kláštera ve Vyšším brode v Cechách, oznamujeme: že dlouhá léta již veliké množství verících ku kaplicce u zázracné studánky v lese putuje. Proto jsme dali u této kaplicky vetší kostel v techto nepokojných dobách vystaveti a tentýž kazatelnou, okny a oltári ozdobiti a sv. Vítu, mucedníku, venovati. Hlavní oltár je zasvecen sv. Vítu, druhý oltár Blahoslavené P.Marii a tretí sv.Josefu …atd.“

Bohoslužby byly zde konány první nedeli každého mesíce, mimo toho ctvrtou nedeli po Velikonocích a o slavnosti sv. Víta. Mši svatou sloužili strídave boršovský farár se strýcickým. Na Velikonoce a na svátek sv. Víta sem putovala procesí z dalekého okolí. Bohužel i tento kostel, jako mnoho jiných, byl císarským dekretem Josefa II. Dne 1. kvetna 1787 zavren. Oltáre byly odvezeny do Boršova. Dne 13. cervence 1861 klenba kostela propadla a roku 1867 byly zdi strženy a ke stavbe haberské myslivny použity. Zustala stát pouze jižní zed se tremi gotickými okenními oblouky. Omítky a cihly, které je videt na ostení oken, odolávají povetrnostním vlivum dodneška.

Protože zbožní osadníci z celého okolí v cas velikého sucha nebo mokra ke zrícenine kostela, na které visel malý, na skle malovaný obrázek sv. Víta putovali a zde prosili o pomoc a nikdy nabývali oslyšáni, mnohdy už ten den zacalo pršet. Kvítkovické hospodyne, ženy i dívky byly hluboce dojaty a težce nesly, že obrázek sv. Víta už znacne sešlý, je vystaven neprízni pocasí. Proto nechaly namalovat nový obraz sv.Víta na plátne a žádaly své otce a manžele, aby postavili nejakou stríšku nebo kaplicku, aby obraz netrpel. Sousedé kvítkovictí a haberští se ustanovili na tom, že postaví spolecne kaplicku a zaslali hned žádost slavnému opatství vyšebrodskému, aby potrebné místo k tomu darovalo a nejakým darem na stavbu kaple prispelo. 4. listopadu 1884 odpovedel opat Leopold, že je ochoten žádané místo poskytnouti, ale žádá, aby také svolení politického úradu se vymohlo. Potom spolecne haberští a kvítkovictí hospodári prikrocili ke stavbe kaple, opat daroval potrebné drevo a poslal i starý oltár Ukrižovaného. Stavba kaple byla dokoncena r. 1890 a veškerý náklad na stavbu obnášel 165 zlatých a 80 krejcaru. Veškeré práce i formanské byly konány zdarma. Když byla kaple dostavena a revírník Alois Streinz (1840-1908) okolí kaple osázel kaštany byl požádán farár dubenský P.Bartolomej Berger (1841-1908), aby kapli vysvetil a tak 15. cervna 1850 za veliké úcasti lidí, hasicského sboru a s hudbou vítali pode vsí veledustojného pana faráre Bergera a doprovázeli ho až k nové kapli, kterou zasvetil sv. Vítu.

Roku 1994 bylo torzo tohoto kostela opraveno – vyzdeny vybourané cásti a koruna zdi zabetonována s ocelovou výztuží.

On this coordinates you can see a ruin of the St. Vitus pilgrimage church, which was built by Cistercian abbot Jeri Wendschuh from the monastery in Vyšší Brod (Hohenfurt). Church building started 22nd of August in 1644. The church was built due to healing powers spring water, which is rises nearness from this place till nowadays.

Additional Hints (Decrypt)

wvmav fgenan iar mqv xbfgryn h xncyr
fbhgu fvqr va puhepu jnyy arne puncry

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.