Skip to Content

<

PNCh - Zámocký park

Hidden : 5/23/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[SK] PNCh = Pezinské náučné chodníky. Viac informácií na www.pezinok.sk.
[EN] PNCh = Nature trails in Pezinok. More informations on www.pezinok.sk.


ZÁMOCKÝ PARK
Za jeho zakladateľa sa považuje gróf František Pálfy, ktorý v roku 1844 vtedajšiu záhradu a okolie hradu premenil na anglický park. Vysadil rozličné vzácne stromy, vybudoval široké chodníky a pri nich pomníčky obľúbených grófskych psov. Zámocký park sa stal miestom oddychu, prechádzok a zábavy pre domáce aj cudzie panstvo. Takto vydržal park do roku 1909. Do smrti posledného majiteľa z pálfyovského rodu. Ten daroval zámok i park štátu - Alžbetínskej univerzite v Bratislave. Neskôr bolo zariadenie zámku vydražené a ten spolu s parkom pustol. V roku 1931 zámok a park kúpilo mesto Pezinok. Keďže však nebolo schopné splácať pôžičku na ich kúpu, v roku 1939 zámok predalo Slovenskému vinohradníckemu družstvu. Park si však mesto ponechalo dodnes. V súčasnosti slúži park ako miesto oddychu pre obyvateľov a návštevníkov Pezinka.
NÁUČNÝ CHODNÍK
Na informačnej tabuli umiestnenej pri vstupe je popis rastlín a živočíchov, ktoré sa tu vyskytujú. Po parku sú rozmiestnené malé tabuľky so slovenskými a latinskými názvami konkrétnych rastlín. Návštevníci majú možnosť prostredníctvom týchto informačných tabúľ oboznámiť sa s názvami rastlín a živočíchov, ako aj s bližším popisom ich výskytu v Zámockom parku.
Zdroj: www.pezinok.sk

Park je otvorený denne. 1.4. až 31.10. od 6:30 hod., 1.11. až 31.3. od 7:00 hod.
Bránka sa zatvára: 1.4. až 31.10. o 20:00 hod., 1.11. až 31.3. o 18:00 hod.


CASTLE PARK
For its founder is considered to Count Franz Pálfy, who in 1844 the then garden surrounding the castle turned into English park. Planted a variety of rare trees, built a wide sidewalks and memorials to their favorite county dogs. Castle Park has become a place of relaxation, walks and fun for both domestic and foreign dominion. Thus, Park endured until 1909, the death of the last owner of Palfy family. He donated the Castle and park to State - The Elizabethan University in Bratislava. Later the equipment of castle was auctioned and castle with the park along decayed. In 1931 the castle and park bought Pezinok city. Since it was not able to repay the loan for the purchase, in 1939, sold the castle to The Slovak wine cooperative. Park, however, the city own until today. The park now serves as a staging point for residents and visitors Pezinok.
NATURE TRAIL
On the notice board located at the entrance is a description of flora and fauna that are found here. In the park are located a small tables with Slovak and Latin names of specific plants. Visitors have the opportunity of these information sheets to become familiar with the names of plants and animals, as well as for a description of their occurrence in the park.
Source: City information centre

Castle park is re-open daily. APR - OCT at 6.30 a.m., NOV - MAR at 7 a.m. each morning.
Entrance gate closes: APR - OCT at 8 p.m., NOV - MAR at 6 p.m.


História skrýše: Skrýšu založil Insider v roku 2007 ako svoju úplne prvú skrýšu. Po siedmich rokoch "ukrývania sa", skrýša zmenila majiteľa, aby mohla byť jednoduchšie zachovaná jej kontinuita.


Additional Hints (Decrypt)

[SK] Cbmev sbgbuvag
[EN] Ybbx ng sbgbuvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,344 Logged Visits

Found it 1,213     Didn't find it 33     Write note 28     Archive 1     Unarchive 1     Temporarily Disable Listing 10     Enable Listing 10     Publish Listing 1     Needs Maintenance 22     Owner Maintenance 18     Update Coordinates 5     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 109 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.