Skip to content

Hokna Multi-Cache

This cache has been archived.

bediss: Ahojky,
zavíráme krám ... cedulka potřebná k výpočtu chybí na mostě od jeho otevření .. cca 3 měsíce a nevypadá to na vrácení zpět.
Děkuji všem nálezcům za návštěvu.
Bediss

More
Hidden : 06/01/2007
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Hokna na Majlonte

Mestská cást Brno-Malomerice a Obrany jsou jednou z cásti statutárního mesta Brna aleží na severovýchodnímokraji mesta Brna po obou brezích reky Svitavy a predstavuje vstupní prostor do nejjižnejší cásti Chránené krajinné oblasti Moravský kras. Meststká cást vznikla po komunálních volbách v listopadu 1990. Její katastrální rozloha je 936 ha a její pocet obyvatel k 31.12.2004 byl 5321. Území dvou samostatných obcí Obrany a Malomerice je osídleno témer nepretržite již od praveku. Místními významnýmiarcheologickými lokalitami jsou Hradisko u Obran z doby bronzové, mohutné opevnené hradište, a lokalita Holý kopec u Malomeric, kde je doložena prítomnost pravekého cloveka již ve starší dobe kamenné. Malomerice jsou poprvé zminovány koncem 12. století. Puvodne zemepanskou ves spravovali církevní i svetští majitelé. V roce 1325 venoval rod pánu z Lipé Malomerice klášteru cisterciacek na Starém Brne. Po zrušení kláštera v roce 1782 byly Malomerice soucástí náboženského fondu, a následne v rámci husovického panství v soukromém vlastnictví. K mestu Brnu byly pripojeny v roce 1919. Obrany jsou doloženy v první polovine 13. století, kdy je zminován hrad se vsí. Postupne je drželi páni z Obran, z Lipé a z Lichtenburka. Po roce 1395 získal Obrany klášter kartuziánu v Králove Poli. Od roku 1782 spravovalpanství Královo Pole a v jeho rámci i Obrany náboženský fond, který je roku 1825 prodal Josefu Schindlerovi. K Brnu byly pripojeny v roce 1919. K pametihodnostem patrí farní kostel sv. Václava v Obranech, puvodní románská stavba ze 13. století, prebudovánado dnešní barokní podoby koncem 18. století. Též barokní plastika sv. Jana Nepomuckého v Malomericích. Dále pak také kaplicka v Malomericích z roku 1905 a rada krížu a pomníku, které dotvárejí zdejší prostredí. Významná je na zdejším katastrálním území i stavebne technická památka – silnicní most pres reku Svitavu v Malomericích. A tady zacíná multicache. Z cedulky na moste si opište dva letopocty ve tvaru: Postaven v r.ABCD - opraven v r. EFGH. Dosadte císlice do vzorce a vypocítejte. Cesta ke skrisi je cca 300 metru. Preji prijemny lov.

Additional Hints (Decrypt)

Fryfxn prfgn - mryrmal xyvp ppn ir ilfpr 2z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)