Skip to Content

<

Police

A cache by Vladinko, misinecko Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/19/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Police

N 49°13.074
E 018°45.092
   Ústav na výkon väzby Žilina bol zriadený v roku 1970 v budove bývalého dievcenského internátu strednej zdravotníckej školy. Okrem vyšetrovacej väzby pre oblast severného Slovenska (Kysuce, Liptov, Orava)sa v nom vykonával aj výkon trestu odnatia slobody odsúdených zaradených súdnym rozhodnutím do prvej nápravno-výchovnej skupiny. Pracovne boli zaradení prevažne v stavebníctve, drevospracujúcom priemysle a na železnici. V rokoch 1971 až 1973 sa stavali nové objekty a celý areál bol dobudovaný v roku 1975. V dalších rokoch sa postupne modernizovali.
Ústav v súcasnosti tvorí administratívno-správna budova a dve navzájom spojené trojposchodové budovy, v ktorých sa zabezpecuje výkon väzby a výkon trestu odnatie slobody. Je vybavený modernou signálno-bezpecnostnou technikou.
Ubytovacia kapacita ústavu po poslednom prebudovaní v roku 2003 je 297 miest. Obvinení a odsúdení sú umiestnení v dvoj-, troj-, štvor- a pätlôžkových celách, na samoväzbu sú vyhradené štyri cely, zdravotné stredisko má k dispozícii dve izby.
Odsúdení pracujú vo vnútornej prevádzke ústavu ako údržbári, opravári, upratovaci, skladníci kuchári.
Štátnu službu vykonáva 86 % príslušníkov so stredoškolským a 14 % príslušníkov s vysokoškolským vzdelaním.
          Skrýša sa nachádza pri budove v ktorej sídlia príslušníci zboru Krajského riaditelstva PZ Žilina, ktorý sa starajú o našu bezpecnost a poriadok :-).

- Súradnice vás privedú k ústavu na výkon väzby. K výpoctu finálnych súradníc budete potrebovat názov ulice a popisné císlo. Dalej budete potrebovat pocet stlpikov v ostnatom plote X.
- Z názvu ulice dekódujte podla šifry A=1, Z=26 cifru, ku ktorej pripocítajte popisné císlo. Dostanete neznámu Y.
- Z písmen názvu ulice vytvorte tri slová A, B, C (diakritiku neuvažujeme):

Clovek ktorý rucne kosí trávu - A
Malé množstvo vody (prehltnutie) - B
ŠPZ Bratislavy - C


A, B, C dekódujete podla šifry A=1, Z=26.

Súradnice finálu:

N 49°13.xxx
E 018°44.zzz

kde:    xxx=A+B+(5*X)+Y     zzz=A+(B*C)+3

   The department for detention on remand was established in Žilina in 1970 in the building of girls’ dormitory of the health service. Besides the detention of remand for the area of northern Slovakia (Kysuce, Liptov, Orava), there were also arresting services done. The prisoners worked mainly in constructions, railways, and wood-processed industry. In 1971 to 1973, there were new objects built and the entire area was finished in 1975. In the following years, they were modernized.
The department nowadays creates administrative building, and two connected three-floor buildings, where the arresting process is done and the process of punishment. There are modern signal-save technique.
Accommodation capacity after the final reconstruction in 2003 is 297 places. Arrested prisoners are located in 2,3,4,5-bedroom cells, there are 4 cells for single prisoners, health department has 2 bedrooms. The prisoners in inner facility work as maintenance, cooks, cleaners.
86 % of the prisoners who processes the state’s services have graduated from high school and 14 % graduated from the college.

          The burrow is located next to the building where the members of County board of management PZ Zilina is, who take care of our security :-).

- Coordinates follow to prison in Žilina. To get final coordinates you need name of the street and street number of prison. You also need count of shafts in barbed wire.
- From street name decode number (by formula A=1,Z=26) and add street number. This is constant Y.
- From street name letters create three words A, B, C:

Human who mow grass by hands - A
Little quantity of water (swallow) - B
Car table of Bratislava beginning letters - C

A, B, C decode also by formula A=1, Z=26.

Final coordinates are:

N 49°13.xxx
E 018°44.zzz

where:    xxx=A+B+(5*X)+Y     zzz=A+(B*C)+3

Translation: Dáška

Starý logbook:

Update final coordinates 06.02.2011.

Pocet prístupov od 16.10.2008: pocitadloTáto keška bola nominovaná na Slovak GeoAwards 2014

Additional Hints (Decrypt)

FX: cbq fgevrfxbh
RA: haqre furygre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.