Skip to Content

This cache has been archived.

Autacek: Dosavadním návštevníkum díky. Samoúdržba, byt je kaceru cím dál více, v dnešních dnech již nefunguje, navíc lokalita již není tou, jakou byla pred pár lety. Budiž keši zeme lehká.

More
<

RWE - JMP

A cache by Autacek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/11/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Sorry, ale v dobe uložení keše okolí vypadalo zcela jinak, a nestacil jsem se divit, jak se místo zmenilo. Bohužel za bordel v okolí opravdu nemohu a je jen názornou ukázkou toho, ceho jsou lidé v mžiku schopni.... Pro nalezení keše není treba vubec sejít z cesty. Pro výhled na plynárnu povylezte nahoru na zídku.

CNW:Counter

[CZE] Keška Vás zavede do blízkosti brnenské plynárny.

[ENG] Cache near old/new gasworks in Brno city.
Od historie až po soucasnost...

1840
V Brne byla ustavena "Brnenská spolecnost pro osvetlování plynem". 24. ledna byla v Brne uvedena do provozu plynárna pro osvetlení ulic Brna svítiplynem. Stála u reky Svitavy Na Špitálce. Tato plynárna byla postavena soubežne s plynárnou v Praze - Karlíne. Do trvalého provozu však byla uvedena asi o pul roku pozdeji. Soucástí plynárny byl obezdený mokrý plynojem na 1 600 m³ , který zustal v provozu až do roku 1931 (v letech 1851, 1863 a 1868 pribyly další obezdené plynojemy na 1 250, 3 500 a 4 500 m³ ). Reditelem plynárny byl její projektant Malze (zarízení bylo rozpocteno na 320 000 zlatých). Ve meste Brne bylo rozsvíceno 200 plynových lamp, které nahradily olejové osvetlení, dosud v ulicích užívané.

1870
Komanditní spolecnost byla zmenena na akciovou spolecnost, "Brnenská spolecnost pro osvetlování plynem" se zmenila na "Moravskou spolecnost pro osvetlování plynem", která mela za úkol budovat plynárny na Morave.

1872
Brnenská plynárna prešla spolu s plynárnou svitavskou do majetku Wiener Gasindustriegesellschaft (Vídenské spolecnosti pro prumysl plynárenský), která zakoupila všechny akcie.

1896
Dne 16.12.1896 byla vystavena první koncesní listina; originál byl uložen u mesta Brna jako majitele podniku a za války znicen; 31.12.1896 prodala vídenská spolecnost brnenskou plynárnu zpet mestu Brnu, v jehož majetku zustala až do znárodnení v r. 1945.

1913
V Brne bylo dosaženo nejvyššího stupne plynového osvetlení. Po tomto roce zacalo plynové svetlo ustupovat elektrické energii (verejné osvetlení cítalo na 3 000 plynových lamp).

1914
Nejvetší plynojem na Morave pred první svetovou válkou byl v Brne (12 tis. m³ ).

1924
V Brne zacalo být rušeno verejné plynové osvetlení a nahrazováno elektrickým (do roku 1938 prakticky vymizelo). Použití plynu pro jiné úcely než osvetlení se však v Brne rozvíjelo v následujících letech perspektivneji než v Praze.

1926
Jubilejní výstava k 80. výrocí plynárny v Brne byla nejúplnejší a nejvetší výstavou plynových spotrebicu u nás.

1928
Byla provedena úplná prestavba plynárny.

1930
Pro stavbu nového plynojemu o objemu 50 tis. m³  v brnenské plynárne bylo nutno zbourat nejstarší obezdený plynojem této plynárny z roku 1848 o objemu 1 600 m³ .

1945
Plynárna v Brne byla prakticky zcela znicena, když byla pri opakovaných leteckých úderech zasažena celkem 38 pumami. Do provozu byla znovu uvedena až v listopadu 1945. 24.ríjna 1945 podepsal prezident Beneš dekret o znárodnení dolu, nekterých prumyslových podniku a plynáren. Organizacne byly plynárenské podniky zacleneny do energetických závodu (CEZ) v Praze.

1946
1. ledna vznikl národní podnik Moravskoslezské plynárny se sídlem v Ostrave, kam byla vclenena i brnenská plynárna.

1950
1. ledna byla vyhláškou Ministerstva prumyslu dána našemu plynárenství nová organizacní struktura - vznik Západomoravských plynáren, n.p. se sídlem v Brne.

1951
V Brne zahájena výroba svítiplynu ze zemního plynu.

1953
V Jihomoravském kraji bylo zapocato s výstavbou dálkových plynovodu na zemní plyn. Dosavadní dálkový plynovod DN 200 z Podivína byl napojen na nový plynovod DN 300 Malacky - Breclav. Následovala stavba plynovodu DN 500 ze západoslovenských a moravských zdroju do Brna a dalších mest.

1956
Do Západomoravských plynáren Brno byla zaclenena cást zrušené Stredomoravské plynárny.

1960
Výrobní zarízení plynárny v Brne bylo rozšíreno o krakovací stanici zemního plynu Onia-Gegi a pozdeji doplneno o další krakovací jednotky.

1961
1. ledna došlo k omezení pusobnosti brnenského podniku pouze na oblast Jihomoravského kraje a název Západomoravské plynárny Brno byl zmenen na Jihomoravské plynárny, n.p., Brno. Do jeho pusobnosti však byl preveden rozvodný závod plynárny n.p. Svit v Gottwaldove a výroba PB lahví z družstva Jihokov pod novým názvem Plynokov.

1963
V brnenské plynárne bylo odstaveno z provozu pecište Didier a v roce následujícím pecište Glover-West.

1965
Od 1.7. nastala zmena nadrízeného orgánu na Ceskoslovenské plynárenské podniky, oborové reditelství Praha.

1969
V Jihomoravském kraji zahájena zámena svítiplynu zemním plynem, s prvními pokusnými stavbami plynovodu z lPE v Jihomoravském kraji bylo zapocato položením 506 m potrubí o prumeru 90 a 110 mm s prípojkami 50 mm.

1974
Do správy Jihomoravských plynáren Brno byl zaclenen podzemní zásobník v Tvrdonicích-Hruškách.

1976
V Brne byla ukoncena zámena svítiplynu zemním plynem.

1977
Ceskoslovenské plynárenství prešlo z trustového na koncernové usporádání - vznik Jihomoravských plynáren, k.p., Brno (nadrízeným orgánem se staly Ceské plynárenské podniky, koncern Praha).

1979 v prubehu roku došlo v brnenské plynárne k likvidaci trí plynojemu. Silueta mesta ztratila výrazné dominanty, které po desetiletí dotvárely panorama Brna.

1984
V Jihomoravských plynárnách v Brne bylo z drívejšího strediska praktického vyucování zrízeno strední odborné ucilište pro výuku pracovníku na plynových zarízeních.

1988
V lednu byla v Brne slavnostne otevrena pruzkumová prodejna koncernového podniku Jihomoravské plynárny Brno, spojená s poradenským strediskem pro racionalizaci spotreby plynných paliv.

1994
1. ledna byly Jihomoravské plynárny transformovány do Jihomoravské plynárenské, a.s. - pocátek nové éry naší spolecnosti.

2000
V jihomoravském regionu je plynofikováno témer 75% mest a obcí, které jsou napojeny na distribucní soustavu.

2001
1. dubna zacala JMP, a.s., úctovat svým zákazníkum dodávky zemního plynu místo v dosavadních metrech kubických v kilowatthodinách. V Ceské republice byl zahájen nejvetší evropský privatizacní projekt plynárenství.

2002
Fond národního majetku Ceské republiky a nemecká spolecnost RWE Gas AG podepsali smlouvu o prodeji spolecnosti Transgas, a.s., a regionálních distribucních spolecností vcetne Jihomoravské plynárenské, a.s. Otevrení moderního zákaznického centra v Brne.

2006
Na operacním území Jihomoravské plynárenské, a.s., je plynofikováno cca 90% mest a obcí. Jde o blast Jihomravského kraje, Zlínského kraje, kraje Vysocina a cástecne i kraje Olomouckého, Pardubického a Jihoceského. 

2007
Spolecnost JMP Net, s.r.o., která je dcerinnou spolecností Jihomoravské plynárenské, a.s., se stala od 1. 1. 2007 držitelem licence na distribuci zemního plynu a zajištuje tak všechny cinnosti s tím spojené. Oddelením obchodních a distribucních cinností došlo k úplné liberalizaci trhu se zemním plynem.

Additional Hints (Decrypt)

h cybgh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.